Hoppa till innehåll

Alfabetsblad – Det arabiska alfabetet

#◀︎▷◀︎
AlifAاـاـاا
BaaBبـبـبـبـ
TaTتـتـتـتـ
ThaThثـثـثـثـ
JimG/Jجـجـجـجـ
HaHحـخـحـحـ
KhaChخـخـخـخـ
DalDدـدـدد
ZalThذـذـذذ
RaRرـرـرر
ZayZزـزـزز
SinSسـسـسـسـ
ShinSjشـشـشـشـ
SadSصـصـصـصـ
DadDضـضـضـضـ
TaTطـطـطـطـ
ZaZظـظـظـظـ
AinAععــعــع
GhainGغــغـغـغـ
FaFفـفـفـفـ
QafQقـقـقـقـ
KafKكـكـكـكـ
LamLلـلـلـلـ
MimMمـمـمـمـ
NunNنـنـنـنـ
HaHهـهـهـهـ
WawW/Uوـوـو
YaYيـيـيـيـ
# Tecknets namn på arabiska | ◉ Ungefärlig motsvarighet på svenska | ◎ Hur tecknet ser ut fristående | ▷ Hur tecknet ser ut i slutet av ett ord | ◀︎▷ Hur tecknet ser ut i mitten av ett ord | ◀︎ Hur tecknet ser ut i början av ett ord

Ladda ner det Arabiska alfabetet som PDF och spara det eller skriv ut det:

INSHALLAH.SE

Dela gärna detta inlägg: