Hoppa till innehåll

Sura Al-Muddaththir

Al-Muddathir eller Al-Muddatthir (arabiska: سورة المدثر ), ”Du som sveper in dig” är den sjuttiofjärde suran i Koranen med 56 verser (ayah). Den skall ha uppenbarats för profeten Muhammed under dennes period i Mekka.

Det finns flera olika ämnen i denna sura. Det första är ett föreläggande om självförberedelse. Om vers 1 hänvisar till Muhammed (al-Muddaththir, eller han som är insvept): Du, insvept i din mantel, då tjänar den andra versen till att uppmärksamma Muhammed på en föränderlig miljö från vilken han har i uppdrag att rädda mänskligheten: Stå upp och varna (74:2). Verserna 3-7 är alltså föreskrifter för honom (eller den som följer Guds rättfärdiga väg) att upprätthålla renhet, monoteism, ödmjukhet och tålamod i sitt eget liv. Dessa är alla förberedelser för avslöjandet av resten av budskapet.