Hoppa till innehåll

Sura Al-Ankabut

Al-ankabut (arabiska: العنكبوت), ”Spindeln” på svenska,är det 29:e kapitlet (suran) i Koranen med 69 verser (āyāt).

Suran säger att Nuh, Ibrahim, Lut, Shuaib, Hud, Saleh, Musa och Muhammed alla var Guds profeter. Alla fick utstå svårigheter. Till exempel blev Noa ofta förlöjligad och Abraham kastades in i elden. Men Gud förgjorde dessa folk som överträdde hans vilja och hånade profeterna.