Hoppa till innehåll

Sura Al-Gashiyah

Al-Gashiyah (arabiska: الغاشية), ”Det som skall överskugga allt” är den åttioåttonde suran i Koranen med 26 verser (ayah). Suran handlar om paradiset (Jannah), helvetet (Jahannam) och skapelsens mirakel av Gud.

Denna sura behandlar till tre breda ämnen. Först beskriver Gud skillnaden mellan goda och onda vägar som en individ kan ta och konsekvensen av varje val. Gud klargör sedan deras öde och beskriver hur helvetet skulle vara för de icke-troende. Det andra temat nämner skapelserna som Gud har skapat, med hänvisning till himlen, jorden och bergen. Slutligen, i verserna 21–22, ger Gud ett direkt budskap till profeten Muhammed och säger till honom, ”Så påminn, [O Muhammed], du är bara en påminnelse. Du är inte en kontrollant över dem.”