Hoppa till innehåll

Sura Al-Qamar

Al-Qamar (arabiska: سورة القمر), ”Månen” är den femtiofjärde suran i Koranen med 55 verser (ayah). Några verser hänvisar till att Muhammed vid ett tillfälle skall ha delat månen, som ett mirakel.

Den första versen anses traditionellt hänvisa till ett mirakel utfört av profeten Muhammed där han visade månen delas i två delar som svar på en utmaning från sina motståndare. Det icke-troende svaret finns sedan nedtecknat i den andra versen ”Men om de ser ett tecken vänder de sig bort och säger ’Kontinuerlig trolldom!” Flera rapporter om denna händelse finns i kanoniska hadithböcker, spårade tillbaka till olika följeslagare. Enligt dem som förringar det mirakulösa, å andra sidan, förebådar det den oundvikliga Domedagen som kommer att skilja de som tror från de som inte tror – de som är avsedda till paradiset och de som är avsedda till helvetet.