Hoppa till innehåll

Sura Al-Qari’ah

Al-Qari’ah (arabiska: سورة القارعة), ”Det dundrande slaget” är den etthundraförsta suran (kapitlet) i Koranen med 11 ayat (verser). Den skall ha uppenbarat sig för profeten Muhammed under hans tid i Mekka.

Detta kapitel har fått sitt namn från det första ordet ”qariah”, som syftar på Koranens syn på sluttiden och eskatologin. ”Qariah” har översatts som olycka, slående, katastrof och slammer. Enligt Ibn Kathir är Al-Qariah ett av namnen på Domedagen, som Al-Haaqqa, At-Tammah, As-Sakhkhah och andra.