Hoppa till innehåll

Ibrahim

Ibrahim (Abraham) är det 14:e kapitlet (suran) i Koranen med 52 verser (ayat). Suran betonar att endast Gud vet vad som händer i en mans hjärta, vilket innebär att vi måste acceptera varandras ord i god tro (14:38). När det gäller uppenbarelsens timing och kontextuella bakgrund är det en ”mekkansk sura”, vilket betyder att den tros ha avslöjats i Mecka, istället för senare i Medina. Det avslöjades cirka 2-3 år före Hijrah, i ett senare skede av Muhammeds predikande i Mecka när förföljelsen av honom och andra muslimer hade blivit svår.