Hoppa till innehåll

Gud eller Allah? Är det skillnaden på Gud och Allah?

Vad är skillnaden mellan Gud och Allah? Tror muslimer på Gud? Tillber muslimer samma Gud som kristna? Vilket ord använde Jesus för Gud? Koranen hänvisar till Allah som världarnas Herre, alltings skapare. Han har inget personligt namn, han heter inte – han är. De inom islam traditionella 99 guds namn är egentligen beskrivning av Guds egenskaper.

Gud eller Allah? Text med orden Allah på arabiska och Gud på svenska.
Gud eller Allah? Tror muslimer på en annan Gud än vad kristna och judar gör?

Guds namn i judendomen

Judendomen har en av de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än i dag, och många av dess texter och traditioner är centrala även för andra abrahamitiska religioner som kristendomen och islam. Religionen grundades av Abraham för cirka 4 000 år sedan. Judendomens gud heter Jahve på hebreiska men benämns vanligen Elohim, eller kort och gott Gud på svenska.

Guds namn i kristendomen

Det i vanligaste namnet på Gud i Bibeln är ”YHVH” (uttalas ”Jahve”). Namnet förekommer fler än 6000 gånger och brukar översättas till ”Herren” i svenska bibelöversättningar. I Nya testamentet motsvaras YHVH av det grekiska ordet ”Kyrios” som också översätts till ”Herren”. Jehova är en annan populär översättning. I dagligt tal är det vanligaste att kristna kallar Gud för just Gud.

Guds namn enligt Jesus

Profeten Jesus behärskade troligtvis flera olika språk, men hans modersmål var arameiska. Så när han talade om Gud så givetvis inte Gud som på svenska. Inte heller latinets Deus, grekiska Theos eller det hebreiska ordet Elohim. När han talade sitt modersmål så sa han Elah. Det är arameiska och betyder Gud. Elah är slående likt det arabiska ordet för Gud som är Allah!

Guds namn i islam

Inom islam så används ofta ordet Allah. Allah är inget personnamn. Det är arabiska och betyder kort och gott Gud. Allah förknippas ofta med islam, men då det inte är ett namn, men ett ord gör Gud, så används det även av arabisktalande kristna och judar. I koranen har till exempel Abraham, Moses, och Jesus en mycket viktig roll och de bad till samma Gud som profet Muhammed bad till. Samma Gud som 1,8 miljarder muslimer ber till i dag. I Sverige använder muslimer antingen Gud eller Allah.

Läs mer om: Vilken Gud tror muslimer på?

Den enda guden är Gud!

Abraham är en mycket viktig stamfader i de abrahamitiska religionerna. Judar och kristna ser honom traditionellt som grundare av judendomen. I framförallt första Moseboken skildras Abrahams liv. I Koranen uttalas Abraham som Ibrahim. Han var den förste att etablera monoteism på Arabiska halvön och räknas därför som en av de viktigaste profeterna inom islam. Enligt Bibeln fick Abraham flera söner, en av dem hette Isak, som föddes av hans fru Sara, israeliternas stamfader. Med sin tjänstekvinna Hagar, fick Abraham en son som hette Ismael, som i sin tur blev stamfader åt ismaeliterna, folkslaget som vi i dag vanligen kallar araber.

Enligt Koranen så är det istället Hagar som är Abrahams fru. Vilken tolkning som är den mest korrekta vet endast Gud, och egentligen spelar det ingen väsentlig roll i sammanhanget. Det viktiga är att Abraham (kallad Ibrahim i islam, kallad Avraham Avinu i judendomen) är den människa som Gud valde att bli profet och att han skulle leda människor in på den rätta vägen.

I Koranen kan du läsa följande om att det endast finns en gud, och att Gud har skapat allt:

Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!

Koranen, 20:8

Gud på olika språk

Afrikanska = God
Albanska = Zot
Arabiska = الله (Allah)
Arameiska = Elah
Bulgariska = Бог
Corsiska = Diu
Croatiska = Bog
Danska = Gud
Engelska = God
Estniska = Jumal

Finska = Jumala
Franska = Dieux
Grekiska = Θεός (Theos)
Hebreiska = אלהים (Elohim)
Holländska = Gog
Isländska = Guð
Indonesiska = Tuhan
Irländska = Dia
Italienska = Dio
Japanska = 神様 (Kamisama)

Kinesiska = 神 (Shàngdì)
Latin = Deus
Norska = Gud
Polska = Bóg (Bog)
Portugisiska = Deus
Ryska = Бог
Spanska = Dios
Svenska = Gud
Tyska = Gott
Ungerska = Isten

Allah är det namn som oftast används i Koranen för att hänvisa till vår skapare. Därför hävdar många att detta namn är det viktigaste och mest betydelsefulla av alla Guds namn. Allah är också det namn som de flesta muslimer använder för att referera till Gud, oavsett ursprungsspråk.

Allah är ett speciellt ord. Det syftar på den enda guden som är Gud. Detta namn tillhör bara honom. Det är inget namn utan en benämning på universums skapare. Ingen annan har del i detta. Det ska aldrig användas som ett namn på någon eller något annat. Ingen annan kan hävda detta då det endast finns en Gud (läs mer om monoteism).

Islam är den moderna religionen

Islam är den yngsta och modernaste tron av de tre stora abrahamitiska religionerna. Judendomen grundades av Abraham (Ibrahim) för uppskattningsvis 3 800 år sedan. Kristendomen av Jesus (Isa) för 2 000 år sedan. Slutligen så utvecklades religionen till islam av Muhammed för 1 400 år sedan.

Problemet med judendomen är att den varken accepterar Jesus och nya testamentet, eller Muhammed och Koranen. Kristendomens problem är att den inte accepterar Muhammed och Koranens läror. Det är som om dessa religioners följare har fastnat i gamla fotspår som de vägrar att lämna trots Guds tydliga vägledning som förmedlades genom profet Muhammed. Ett annat problem med kristendomen är så klart att vissa kristna tror på treenigheten och tillber både Gud, Jesus och den heliga anden. Detta är ett brott mot det första budet att det endast finns en Gud.

Islam, den yngsta av religionerna, är en logisk vidareutveckling av de gamla religionerna. I islam är både de judiska skrifterna och den kristna bibeln mycket viktiga dokument och källor även om det mesta sammanfattas i koranen.

Vanliga frågor om Gud och Allah

Vad är skillnaden mellan Gud och Allah?

Alla muslimer och de flesta kristna erkänner att de tror på samma gud även om deras uppfattningar skiljer sig åt. Arabisktalande kristna kallar Gud Allah. Det är alltså ingen skillnad, det är samma Gud men på olika språk.

Tror muslimer på Gud?

Tro på Guds enhet: Muslimer tror att Gud är skaparen av allt, och att Gud är allsmäktig och allvetande. Gud har ingen avkomma, ingen ras, inget kön, ingen kropp och är opåverkad av det mänskliga livets egenskaper. Gud heter på arabiska Allah. Därför tror muslimer på Gud.

Tillber muslimer samma Gud som kristna?

Ja, alla muslimer tror att den enda guden som är Gud. Det är samma Gud som som till exempel Moses och profeten Jesus bad till. Däremot så ber många kristna även till Jesus då de tror att han är Gud. Det är ett brott mot första budet. Alla muslimer älskar Jesus men ingen tillber honom som en gud.

Ber muslimer till Muhammed?

Ärkeängeln Gabriel kom till Muhammed, som hade valts ut av Gud, och uppmanade honom att gå ut och predika om den sanna läran. Detta gör Muhammed till en mycket viktig person i islam. Alla muslimer visar honom största respekt men tillber honom aldrig. En muslim ber aldrig till varken helgon, profeter eller avgudar. Det finns endast en gud och det är Gud.

Är Jesus Gud?

Nej! I de judiska skrifterna, i bibeln och i koranen framgår det klart och tydligt att det endast finns en gud och att det är fel att tillbe någon, eller något annat. Detta är också ett grundläggande krav i samtliga religionerna. Trots detta så tillber många kristna Jesus som om han vore Gud. Grunden är teorin om treenigheten där Gud är fadern (Gud), sonen (Jesus) och den heliga anden i samma väsen. Detta saknar grund i bibeln. Istället är detta en teori framlagd av teologer cirka 200 till 300 år efter Jesus födelse.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer