Hoppa till innehåll

Religion

Religion är rent allmänt hur människor förhåller sig till det de betraktar som heligt, andligt, Gudomligt eller värt särskild vördnad. Det anses också vara hur människor hanterar sina liv och tanken på sitt öde och döden.
Här på INSHALLAH.SE avser vi med religion de abrahamitiska religionerna; judendom, kristendom och islam.
För en muslim är islam den enda sanna religionen. Gud har via Koranen gett människan tydliga instruktioner om hur vi ska leva våra liv. Det har Gud även gjort tidigare i de judiska skrifterna och i Bibeln. Eftersom Koranen är den slutgiltiga skriften så kompletterar, och i vissa fall ersätter den tidigare texter.
Gud lämnar inte dubbla budskap.
Religion är hur vi ska förhålla oss till Gud och till allt han har skapat.