Hoppa till innehåll

Finns Gud? | Fem vägar till svaret på frågan om Guds existens

Finns Gud? Detta anses ibland vara den mest komplexa och svåra frågan att svara på. Det är onekligen en viktig och storslagen fråga att ställa sig men jag har svårt att se varför den skulle vara svår att besvara. Svaret på frågan är ganska uppenbart och givet, bara man öppnar sina sinnen och sitt intellekt.

Bild på tusenårig ek en solig höstdag med texten Finns Gud?
En tusen år gammal ek kan väcka många känslor och tankar hos oss. Den väcker frågor om vår egna, och kanske till och med Guds existens. Finns Gud?

Fem vägar till svaret

Om Gud existerar är en av de mest grundläggande och viktigaste frågorna som någon människa kan ställa sig. Åsikter om Gud finns i överflöd, men för att svara på frågan om Guds existens krävs det mer än några ögonblick av din uppmärksamhet och det involverar ett brett utbud av idéer och bevis. I slutändan leder det vi ser i vår historia, mänsklig erfarenhet, logik, vetenskap och när vi vågar tro, till ett säkert svar…

1 Gud finns i vår historia

Vår historia utan Gud blir ganska tom. Ja, faktum är att den blir väldigt tom eftersom det inte blir någon historia alls. Tusentals generationer av mäsklighet genom tusentals år har varit helt beroende av Gud. Så även om satan kan tillskriva sig en och annan sida i historieboken så finns det ingen historia alls utan Skaparen. Låt oss föreställa att all världens historia var samlad i en enda bok. Det hade blivit en gigantisk bok med hundratusentals sidor. Den skulle beröra allt från ”Big Bang”, universums skapelse till modern tids under som läkarkonst, rymdresor och internet. Men, om vi från denna enorma encyklopedia tog bort varje sida som hade med Gud att göra, då hade det endast funnits en sida kvar. Och den sidan hade varit tom. Det hade inte funnits någon historia att skriva.

2 Av vår erfarenhet lär vi oss att Gud finns hos oss

Mänsklig erfarenhet av Gud är något vi alla har även om många vill blunda för, och vägra erkänna den. Från det ögonblicket då några celler plötsligt blev ett liv, när Gud skapade och blåste livsanden i oss, från det ögonblicket då du blev du, och jag blev jag tills den stund vi dör är vårt liv fullt av mänsklig erfarenhet av Gud. Vår erfarenhet av Herren är var stund då vi tror oss vara lämnade själva, men känner att någonting finns med oss. Varje gång vi fyller våra lungor med syre och tror att det är syret som får oss att leva, men egentligen vet vi att det varken är vatten, protein, fett eller kolhydrater som är det nödvändiga. Det är någonting annat vi behöver i våra liv. Det spelar ingen roll om du tror att du är en syndare, eller om andra människor dömer dig. Mänsklig erfarenhet av Gud är någonting du själv upplever. Blunda inte för den. Öppna din själ och erkänn att Gud finns.

3 All logik leder i slutänden till att Gud finns

Logik är något som ibland framhävs som det som motbevisar Gud och Guds existens. Logiskt resonemang innebär inte bara att påstå något, utan att ge skäl, stöd eller grunder för att vi bör betrakta påståendet som sant eller åtminstone sannolikt. Oftast framhävs det att religion och Gudstro är ologiskt utan att någon annan förklaring läggs fram som motbevisning. Svårigheten i att för vissa bevisa Gud används som argument för att förneka Gud. Väldigt ologiskt. Faktum är att hur man än vänder och vrider på det så återstår endast en logisk förklaring på livets stora frågor (hur och varför) och det är Gud!

4 Modern vetenskap bekräftar Koranens gudomlighet

Vetenskap är märkligt nog något som ofta lyfts fram som en motpart till tro och vise versa. Detta fenomen är historiskt mest utbrett inom kristendomen och i västvärlden. Enligt islam så har Allah gett oss vårt förstånd för att vi ska hungra efter kunskap. Gud skapade människan till sin avbild. Gud är allvetande, och som hans avbild kan vi endast ha en gnutta av hans vetskap. Men den lilla gnuttan, mycket lilla mängd, av kunskap vi har fått av Gud ska vi använda rätt. Mycket av modern vetenskap går att spåra tillbaka till den Islamiska världen. Inte nödvändigtvis för att det var muslimer som gjorde de vetenskapliga upptäkterna men det var där, inte minst i mellanöstern, som olika kulturer möttes. Allt från asiatiska kulturer och Indien, afrikanska riken, antikens Grekland, övriga europa och till och med vikingarna i Norden.
I den heliga Koranen så ger Vår Herre många svar på vad modern vetenskap har kommit fram till i modern tid, men Koranen skrevs redan för 1 400 år sedan. Ändå ger koranen vetenskapliga svar, som vetenskapen först börjat förstå under det senaste seklet. Därför är det svårt att förstå varför inte vetenskapen skulle kunna acceptera Gud. Allah är vetenskapen, Allah är allvetaren.

5 Att tro leder till förståelse för Guds existens

Den femte vägen till svaret på frågan om Guds existens är tro. Vägen till tro är att man öppnar sina sinnen och vidgar sina vyer. Det kan vara svårt att tro och man kan ha upplevelser och erfarenheter som gör att man har svårt att ta till sig tron. För mig tog det flera årtionden innan jag öppnade mitt hjärta och släppte in Gud i mitt liv. Mitt motstånd låg nog egentligen i Gud utan snarare hos de religioner och religiösa personer jag träffat på. Det var för många frågetecken, motsägelser och ren falskhet i det jag såg och hörde. När jag slutligen kom över min islamofobi och började studera och fördjupa mig i islam så ändrade sig allt. Jag gick från ateism till tvivlare, från tvivlare till troende, och från troende till helt övertygad.

Det finns inget fel i att ifrågasätta eller känna tvivel men det får inte vända sig till att bli rena dummheter. Det bästa sättet att skingra tvivel är kunskap. Under Covid-19-pandemin såg vi tusentals människor demonstrera sin okunskap och förneka pandemin. Många av dessa dog av just Covid. När det gäller Skaparen och tro så är det begrepp som är svåra att ta till sig, men det är lika svårt att förklara livet och universum utan Gud.

Är jorden platt?

Om du lever med övertygelsen att jorden är platt så är det svårt att föreställa dig att den skulle kunna vara rund som ett klot. Det skulle verka befängt att vi lever på en boll som svävar runt i rymden. Utan kunskap så hade det verkat mest troligt att vår lilla planet är platt.

Men om du sen hade börjat fundera djupare på det så hade du snart insett att tesen om en platt jord inte håller. Om du vidare skaffade dig kunskap om fysik och astronomi så hade du insett att det är helt uteslutet att vår planet är platt. Med kunskap skulle du inse det helt uppenbara; att jorden är ett klot.

Samma sak gäller religion och din tro. Utan rätt kunskap är det mycket som kan verka märkligt och förbryllande. Med rätt kunskap så blir det istället uppenbart och övertygande.

Finns Gud?

Nu har vi tittat på vad vår historia har att säga oss, vad miljarder människors erfarenheter säger, vad logiken pekar på men även vad vetenskapen inte kan slingra sig ur. Vi har också sett vad som händer med oss när vi väljer att öppna våra sinnen, vågar släppa in Gud i våra liv och börjar tro. I slutändan leder dessa fem punkter till ett säkert svar: Ja, Gud finns.

Den rena tron

Koranen Al-Ikhlas (Den rena tron):

SÄG: ”Han är Gud – En,
Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror.
Han har inte avlat och inte blivit avlad,
och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Koranen, Al-Ikhlas 112:1-4

Frågor om Guds existens

Fråga: Om det finns en Gud, varför gör han inte så att alla människor tror på honom?

Svar: Anledningen är att Gud har gett oss möjligheten att själva göra våra val, att välja mellan rätt och fel. ”Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den.”, Koranen Al-Kahf 18:29.

Fråga: Vad är det för mening med att tro på Gud?

Svar: För en troende finns det många skäl att tro. Men för den som inte är övertygad så nog det bästa svaret att allting blir meningslöst utan tro. Om varken hela universums existens eller något levande liv eller väsen fyller någon funktion så finns det ingen mening alls.
Allah ger ditt liv en mening.

Fråga: Är Gud man?

Svar: På frågan om Gud har ett genus är svaret; Nej. Allah är varken kvinna eller man. I språk kan genus förekomma på två olika sätt, som könsbestämning av en varelse eller växt, eller inom språkvetenskapen som en indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser med utgångspunkt från deras inverkan på böjningen av artiklar, adjektiv och verb. Så när vi använder han eller honom om vår Gud så är det relaterat till språkbruk, inte till hans kön. Gud är inte man, han har ingen fru, och inte heller någon son.

Fråga: Är Allah samma Gud som kristna och judar tror på?

Svar: Ja, det finns endast en gud, och det är Gud. ”GUD – det finns ingen annan gud än Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.”, Koranen Ali Imran 3:2.

Fråga: Finns Gud?

Svar: Ja.
Det finns bara en Gud; Gud har sänt många profeter, där Muhammed är den siste; Gud har uppenbarat heliga skrifter, inklusive Koranen; Guds änglar finns, även om människor inte kan se dem; och det kommer att finnas en domedag, då Gud kommer att avgöra om individer är överlämnade till himlen eller helvetet.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer