Hoppa till innehåll

Behövs religion? Behöver vi mindre religion eller mer religion i våra liv?

Behövs religion? Människor har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer. Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är extra viktigt i dagens samhälle som är präglat av kulturell mångfald. Religionerna har varit en integrerad del av den mänskliga civilisationen i tusentals år, format samhällen, tröstat individer och tillhandahållit en moralisk kompass för att navigera genom livets alla skeden. Religionen erbjuder en mängd fördelar som sträcker sig långt bortom individuell tro. Låt oss utforska varför religion är viktig och den djupgående inverkan den har på både individer och samhällen.

Behövs religion?
Behövs religion? Varför behöver vi religion? Ska vi tro på Gud och följa en religion?

Religion ger oss sätt att förstå och bedöma olika känslor. Det ger människor ett sätt att känna att de har mer kontroll över vad som händer, eftersom Gud är på deras sida, och de ger världen mening genom att tillhandahålla en kosmisk berättelse till universum. Religionen hjälper oss att förstå innebörden och meningen med moral och etik, som är grundstenarna i ett fungerande samhälle.

När vi diskuterar religion här så avser vi de som tror på, och följer Gud. Alltså de tre Abrahamitiska religionerna; judendomen, kristendomen och islam.

Fördelar med att praktisera religion

Det finns stora fördelar med bön och meditation, då det hjälper till att öka fokus, och det finns stora psykologiska fördelar med förlåtelse, något som de flesta stora världsreligioner främjar. Men långt ifrån att bara arbeta för att bota negativa känslor, kan religion också bidra till att skapa glädje och extas. Religiösa högtider, till exempel, samlar stora grupper av människor för ett firande, vilket bidrar till att öka positiva känslor.

Religion fungerar som en källa till personlig mening och syfte, vilket gör det möjligt för individer att förankra sina liv i kärnvärden och övertygelser. Den ger svar på existentiella frågor, såsom meningen med livet, det goda och det ondas natur och vad som ligger bortom vår jordiska existens. Genom att tillhandahålla en ram för att förstå världen och sin plats i den, ger religion individer en känsla av riktning och ett högre syfte att sträva efter.

Behövs religion?

Religion tillhandahåller en uppsättning moraliska och etiska riktlinjer som erbjuder värdefulla principer för att leva ett rättfärdigt liv. Olika religioners läror och skrifter främjar värden som medkänsla, ärlighet, förlåtelse och rättvisa. Dessa etiska grunder hjälper individer att göra genomtänkta val, vårdar empati och uppmuntrar handlingar som gynnar både jaget och samhället i stort.

Alla samhällen och kulturer bygger i grunden på religion och religiösa värdegrunder. Man har försökt bygga länder och riken där man helt försökt förbjuda och eliminera all religion, men det har alltid misslyckats fatalt. Exempel på detta är nazisternas tredje rike, och kommunistiska Sovjetunionen.

När människor tappar tro och saknar värderingar, när de vänder Gud ryggen så blir det inget bra.

  • Nazismen dödade nästan 60 miljoner människor
  • Världens kommunistiska stater har tillsammans dödat 96 miljoner människor

Nazisterna fick härja i drygt 12 år. De såg sig själva som ett herre-folk som var överlägsna alla andra människor och deras dyrkade ledare, Adolf Hitler, skulle leda dem till ett tusenårigt rike. Ett rike där partiet är religionen, och ledaren är Gud. Lyckligtvis blev de 1000 åren endast 12 men dessvärre så han de orsaka nästan 60 miljoner människors död. Det är 13 700 människoliv om dagen!

Kommunister som i teorin påstår sig eftersträva ett jämlikt samhälle där ingen människa står högre än någon annan har inte heller plats för varken Gud eller religion. Från att ha lett revolutioner mot överhet, tsarer och kungar, adel och kapitalister, har alltid dessa ledare istället för att fördela resurserna till folket, skott sig själva värre än deras företrädare. I kommunistiska stater får det inte finnas någon annan makt än den oligarki som sitter i toppen. Därför tillåts inte religion och Gud förnekas.

Till skillnad från nazismen så förtrycker fortfarande kommunismen många miljoner människor och berövar dem mänskliga rättigheter och deras rätt till tro och religion. Om vi räknar från februarirevolutionen 1917 så har kommunismen mördat 96 miljoner människor, och de fortsätter. Det är 2 500 människoliv om dagen!

Ok, behöver vi ställa frågan igen? Behövs religion?

Kan vetenskap ersätta religion?

För de flesta så är nog ordet vetenskap förknippat med naturvetenskap. Med det förs kanske tankarna till ämnen som kemi, fysik, geologi och biologi. Matematiken är kanske den viktigaste vetenskapen då den är näst intill nödvändig för övriga ämnen. Men till vetenskap hör också teologi, alltså religionskunskap. Teologi, ”läran om Gud”, är mänsklighetens äldsta och första vetenskap. Därför kan inte vetenskap ersätta religion – religion är vetenskap.

Religion är samhällsbyggande

Religionen, och tron på Gud, hjälper till att reglera mänskligt beteende så att ett stabilt samhälle, vars grund är familj och relationer. Religion uppmuntrar föräldrar att älska sina barn villkorslöst genom att engagera sig i många milstolpar i barnuppfostran – dop, konfirmation, omskärelse, et cetera – som tvingar föräldrarna till en känslomässig kontakt med sina barn. Detta får dem att undertrycka sina glupska önskningar att utöva hedonistisk njutning och istället slå sig ner och ta hand om sina barn och bilda familj. Detta kan sällan åstadkommas genom förnuftet – man behöver tydligen religion för att ta hand om sina barn.

Man kan känna sig frestad att tänka att det finns gott om ateister som är fantastiska föräldrar. Hur kan de klara att vara utmärkta föräldrar utan att vara religiösa? Varför behövs religion då?

Svaret är ganska enkelt. De flesta personer, även ateister, får lära sig de värderingar som de stora religionerna förmedlar. Även de flesta samhällen bygger på värderingar från kristendom, islam eller judendom. Därför spelar det ingen större roll om den enskilde personen saknar religiös tro. De religiösa värderingarna kommer ändå att leda de flesta från födsel till livets slut. BVC, förskola, skola, sjukvård, ja – hela samhället bygger i grunden på religionen.

Kristendomen men framförallt islam erbjuder en gemensam grund för människor att mötas, forma starkare gemenskaper och främja social sammanhållning. Moskéer och andra muslimska lokaler och platser fungerar ofta som mötesplatser där individer med olika bakgrund träffas, vilket främjar sociala kontakter och ömsesidig förståelse. Vidare ägnar sig religiösa församlingar ofta till välgörenhet och humanitärt arbete och tar itu med frågor som fattigdom, ojämlikhet och utbildning, vilket i sin tur skapar en positiv inverkan på samhället som helhet.

Behövs religion?

Även om religion förblir en djupt personlig fråga, sträcker sig dess inverkan bortom individuell tro och berör varje aspekt av mänskligt liv. Det ger mening och syfte, vägleder etiskt beteende, ger känslomässigt stöd, stärker gemenskaper och bevarar kulturella identiteter. Genom att inse betydelsen av religion, oavsett individuell övertygelse, kan vi främja respekt, förståelse och harmoni mellan olika trosriktningar, vilket förbättrar strukturen i vårt globala samhälle.

Åter till frågan: Behövs religion?
Svar: Ja!

Om man inte föds in i en religion så kan det kännas som ett stort steg att bli troende. Ett första steg kan vara att skaffa sig kunskap, att lära sig om islam.

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

Koranen, Al-Baqarah 2:256

Frågor och svar om religion

Behövs religion?

Det korta och enkla svaret är: Ja!
Av jordens befolkning på närmare 8 miljarder människor bekänner sig 3,8 miljarder till de Abrahamitiska religionerna (kristendomen, islam och judendomen). Det finns även andra religioner och av jordens befolkning så säger sig 81 procent tillhöra någon religiös organisation. 74 procent anser att religion är viktig i vardagen. Hälften av jordens befolkning har den senaste veckan deltagit i någon form av gudstjänst och 56 procent menar att en gud är aktivt inblandad i vad som sker på jorden.

Varför behöver vi religion?

Religion är unikt kraftfull på det sättet att den skapar mening, motiverar och hjälper troende att hantera traumatiska händelser och underlättar socialt stöd. Det är viktigt att ta hänsyn till den aspekt av religion som skiljer den från andra mänskliga processer. Religiösa övertygelser kan ge fler svar på frågor än vad någon annan kunskap eller vetenskap kan göra.

Är religion nödvändig i vår moderna värld?

Religion spelar en avgörande roll för en person för att ge en kulturell identitet. Varje religion har högtider, traditioner, mytologier som utgör en del av det materiella och immateriella arvet. Således bidrar religionen till att skydda detta arv och bidrar också till mångfalden i den moderna världen.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
3 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Ahmed A
1 månad sedan

Religionernas förfall kommer när man gör dem till blott ord och yttre attribut.
– Abu Hamid al-Ghazali

Eva-Lena
1 år sedan

Alla människor behöver religion. Oavsett om de är kristna eller muslimer!

1 år sedan
Svara till  Eva-Lena

Tack för din kommentar Eva-Lena.
Jag håller med dig. Alla människor behöver Gud, och vägen till Gud går via religionen.