Hoppa till innehåll

Sura As-Saffat

As-Saffat (arabiska: سورة الصافات), ”I sluten ordning” är den trettiosjunde suran i Koranen med 182 verser (ayah).

Sura 37 kan delas in i tre delar efter en egenskap hos arabisk poesi, allmänt känd som trepartsdelning. Den första delen går från verserna 1 till 74, den andra delen från 75 till 148 och den sista delen från 149 till 182.

1-74 Eskatologisk profetia (profetia om slutet)
75-148 Tidigare Guds budbärare
149-182 Domedag