Hoppa till innehåll

Julens baksida | Stress – Ekonomi – Våld – Alkohol

Julens baksida. Julen är en tid då man förväntas vara lyckliga och glada. Vi ska spendera pengar vi inte har på saker som oftast ingen heller vill ha. Vi ska frossa i oss mat och dryck men ändå kassera mer än hälften av det vi har tillagat. Dryckerna kanske inte kasseras, framför allt inte de alkoholhaltiga – då de istället konsumeras i sådant överflöd att de byter ut julfriden mot bråk, våld, till och med mord och självmord.
Trots att julen spelar an på kristna traditioner där människor ska ta hand om varandra så är det den tiden på året då flest personer lider av sin ensamhet. Då flest barn lider. Då våld och bråk i nära relationer når sin kulmen. Är detta den kristna julen som den kristna kyrkan talar om, eller har de fullständigt tappat kontrollen?

Julens baksida, bild på berusad man i tomtedräkt och ledsen kvinna
Är detta den kristna julen?

Är dagens julfirande en kristen högtid?

Redan i September börjar vissa butiker sälja olika juldekorationer och annan krims krams. Nästan allt av det som säljs är rent skräp producerat i världens största diktatur; Kina. Det plikttrogna miljö-tänket tycks vara helt bortblåst när man kan köpa billigt skräp. I princip inget av alla dessa juldekorationer och julpynt har någon religiös, kristen, koppling. Trots att kristendomen älskar ikoner, symboler, avbilder, kors, krucifix, krubbor föreställande Jesusbarnet med mera, så är det inte detta man pyntar sina hem med. Den så kallade adventsstjärnan som lyser upp de flesta fönster under jultiden är nog det mest kristna som uppnås.

Det finns inte mycket kristenhet kvar i det som i dag firas som jul. För de få som verkligen är troende kristna i dagens Sverige så borde detta vara ett bekymmer.

Julfirandet i Sverige kan knappast ses som en kristen högtid längre. Därför åter till frågan:

Fråga: Är vår tids julfirande är en kristen högtid?
Svar: Nej.

Endast 10 procent besöker en kyrka

Enligt tidningen Dagen, som är en kristen tidskrift, så besöker ungefär en miljon människor en gudstjänst under adventstiden. Advent är egentligen ingen kristen högtid i sig, utan mer som en nedräkning till jul. Adventstiden börjar fyra söndagar innan jul och avslutas med själva julhelgen.

Det är alltså med hela denna dryga månad inräknad som kyrkorna får till sin besöksstatistik. En stor del av dessa besök är snarare för att lyssna på julkonsert eller se på julspel, besöka julmarknad än att man besöker själva gudstjänsten. Väldigt få av dem är där för själva gudstjänsten.

Endast ungefär 7 procent av sveriges befolkning är aktivt kristna. Betydligt fler anser sig dock av kulturella eller traditionella skäl vara kristna även om de varken praktiserar religionen eller ens tror på Gud. Om vi föreställer oss att samtliga av de 7 procent av befolkningen som är troende kristna får med sig ytterligare någon icke-troende vän så kanske det är så att nästan en miljon personer besöker en svensk gudstjänst under julen och advent.

Svenska kyrkan försöker lyfta fram detta som någonting bra – att var tionde svensk faktiskt besöker en kyrka under julen.

I mina öron låter det som någonting som borde tolkas som en katastrof för de kristna kyrkorna och trossamfunden. Om de under den näst viktigaste kristna högtiden endast lyckas locka så få besökare. Trots att de lockar med teater, musikaliska konserter, julspel samt kaffe och pepparkakor.

Julen är ingen kristen högtid längre

Givetvis så är julen, eller borde vara, en kristen högtid då den uppmärksammar profeten Jesus födelse. Även om den lutherska Svenska kyrkan tycks helt ha tappat det religiösa kristna budskapet runt julfirandet, så finns det kanske andra som fortfarande tror på kristendomen.

Det är bara att konstatera att julen inte längre kan anses vara en religiös högtid i Sverige.

Hur svenskarna upplever julen

Sifo undersökte hur jul- och nyårshelgerna påverkar svenskars fysiska, mentala och sociala välbefinnande. Några religösa aspekter fanns inte med i huvudtaget bland de svaren som publicerats. Istället handlar julen mycket om stress, överkonsumtion, ekonomiska bekymmer, miljöpåverkan, ensamhet men också om konflikter och våld.

Stress

50% upplever stress av alla inköp och förberedelser inför julhelgen

Hälften av de tillfrågade i undersökningen säger att de känner stress över alla de förberedelser och inköp som ska ordnas inför julen. Istället för att vara en helg man ser fram till med släkt och vänner så fylls den av en massa krav och måsten. Stressen är onekligen en del av julens baksida.

Överkonsumtion

43% uppger att helgerna leder till överdriven mat- och alkoholkonsumtion

430 personer av de 1000 tillfrågade säger att helgerna innebär överkonsumtion av både mat och alkohol. Vi vet att en stor del av den maten inte ens konsumeras utan istället kommer att kasseras. Att kasta mat är etiskt, religiöst, ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv – en katastrof!
En ännu större katastrof är tyvärr den alkohol som konsumeras. Alkoholen är den största faktorn som orsakar att mer än var tionde julfirare upplever bråk och till och med våld under julen.

Ekonomisk stress

26% upplever ekonomisk oro inför köp av julklappar

Undersökningen visar att mer än en fjärdedel av alla svenskar känner stress över ekonomin under jul. Att allt blir dyrare kommer givetvis att leda till ännu mera stress. Många med låg inkomst känner att de har svårt att kosta på sig dyr mat och dyra julklappar. De jämför sig med andra och känner kanske att de inte har råd att ge främst barnen de julklappar som kanske deras kompisar får.

Inte bara de med låg inkomst känner ekonomisk stress. Även de med medel eller bra inkomst känner stress då överkonsumtionen ökar med tillgångarna.

Jul på kredit. Det man inte har råd med handlar man på kredit. Man räknar med att man i Sverige handlar julklappar på någon form av kredit för 2,2 miljarder (2 200 000 000) kronor.

Miljö

24% upplever stress kopplat till miljömässig konsumtion

I princip var fjärde julfirare i Sverige upplever stress över hur miljön påverkas av julfirandet. Det gör de med all rätta för det är naturligtvis en naturkatastrof. Mat som kasseras är givetvis både miljön och julens baksida. Men än värre är det med alla de juldekorationer, fyrverkerier (nyårshelgen) och julklappar som i huvudsak tillverkas i Kina. Där tillverkas de utan hänsyn till varken miljön, arbetsrätt eller mänskliga rättigheter. Från Kina ska allt detta som mestadels är skräp fraktas med containerfartyg som i sig är några av de största miljöhoten bara på grund av deras utsläpp. Slutligen hamnar detta kinesiska skräp i någons julklapp. En stor del av dessa har kasserats inom två månader och efter ett år återstår nästan inga av julklapparna. Ett otroligt slöseri av resurser, pengar och vår miljö.

Dessutom så huggs den ner mer än 3 miljoner granar varje år för att användas som tillfällig prydnad ett par veckor. Av dessa julgranar är cirka 400 000 importerade från andra länder som Danmark, Italien, Colombia och USA.

De vanliga granarna tagit 6 till 10 år att växa till den storlek som de ska ha som julgranar, sedan kasseras de efter ett par veckor. Jag har svårt att förstå hur detta kan vara en viktig del av en tradition? Ännu svårare har jag att förstå hur något Kina-tillverkat julgransliknande plast spektakel kan vara någonting man vill ta in i sitt hem.

Ensamhet

20% upplever att ensamhet och isolering under julen

Julen ger sken av att vara en högtid med gemenskap och värme. En tid då man ska ägna de behövande extra tanke och omsorg. Man ska träffas, äta mat tillsammans och umgås. Samlas med släkt och vänner som man kanske inte har så mycket kontakt med annars.

Det är inte bara under julhelgerna som människor är ensamma. I vårt moderna svenska samhälle är det många som lider av ensamhet. Både unga och gamla.

Ensamheten behöver nödvändigtvis inte vara mer utbredd under just julhelgen – men av många upplevs den värre då.

Våld och bråk

12% uppger att jul- och nyårshelgerna ofta leder till familjekonflikter

Familjebråk och våld i nära relation är en av julens baksida. Både polisen och stödinstanser som Kvinnofridslinjen och Barnens rätt i samhället (Bris) märker att julen för många innebär bråk och våld i stället för julglädje i hemmen. Telefonsamtalen till den nationella Kvinnofridslinjen ökar vid jul med över 30 procent.

Kristendomens syn på julen

De flesta förmodar nog att julen firas för att minnas profeten Jesus födelse. Jesus föddes av Maria utan att hon hade varit med någon man. Gud skapade honom i hennes livmoder. Senare i livet blev han en stor profet. I nästan hela mitt liv har jag haft övertygelsen att det är just Jesus födelse man högtidlighöll vid jul firandet.

Enligt Svenska kyrkan firas det dock till minne av att Gud blev människa!

Ett ytterst anmärkningsvärt påstående från de som säger sig tro på Gud och påstår sig följa Guds ord.

Följande kan man läsa på Svenska kyrkans hemsida:

Julen till minne av att Gud blev människa
Vi firar jul för att Jesus föddes. Gud blev människa, en bebis – så hjälplös som en människa kan vara. Gud kommer till oss utan makt för att visa oss att vi kan välja att älska. Det är aldrig ett tvång, alltid kärlek, som styr Guds omsorg om oss.

https://www.svenskakyrkan.se/jul/varfor-firar-vi-jul

En fullständigt befängd ide att Gud skulle bli en människa. Den person som kommer med ett sådant påstående har aldrig läst Bibeln, eller åtminstone aldrig förstått ett enda ord av vad som förkunnas i de heliga skrifterna.

Svenska kyrkan borde värna om julen budskap, men istället så försöker de anpassa sig, och bli en del av traditionernas förfall. Under julen vill de göra Gud till till en hjälplös bebis, tidigare påstod de att Gud är kvinna.

Det är fullt förståligt att endast 7 procent av befolkningen, i ett av världens en gång i tiden mest religiösa land, tror på den religionen.

Islams syn på den kristna julen

I islam så är det grundläggande att det enda man dyrkar är Gud (Allah). Det finns bara en gudom och det är Gud. Gud har ingen vid sin sida, och inte heller någon son. Inte heller kan Gud vara någons son. Gud omtalas i genusformen Han, men är varken kvinna eller man, för han är Gud.

I Koranen finns det 25 namngivna profeter. Den av dem som är mest omnämnd i hela skriften är profeten Jesus (Isa). Hans mor Jungfru Maria (Maryam) tillägnas ett helt eget kapitel (Sura) i Koranen.

En muslim dyrkar endast Gud men respekterar och beundrar profeterna, och andra mänskliga förebilder. Men den respekten får aldrig bli en dyrkan.

När en profet föddes eller dog är oväsentligt. Alla människor föds och dör. Det är profeternas gärningar som är det viktiga och det vi ska ta lärdom av.

Profeternas uppdrag är att hjälpa oss förstå Gud – inte att de ska ersätta Gud.

Islams syn på den moderna julen

Om man tittar på julhelgen ur en muslimsk synvinkel så är det såklart en välkommen ledighet i det värsta vintermörkret. Men om man ser att julen, eller den ledigheten ska leda till stress, överkonsumtion, ekonomisk skuldsättning, miljöförstörelse, ensamhet eller våld och bråk så finns det ingenting inom islam, eller i den heliga Koranen, som talar för denna högtid. Ingen troende muslim ska vara del av julens baksida. Men det finns ingenting som hindrar att man agerar som en bra medmänniska under julhelgen.

Islam handlar mycket om respekt. Därför måste varje muslim respektera traditioner från alla människor. Både troende på Gud, de som tror på avgudar, och även de som inte tror alls.

Men, muslimer tror inte på en högtid som utsätter folk för stress eller skapar ekonomiska problem för dem. Den muslimska högtiden Ramadan, som man möjligtvis skulle kunna jämföra med den kristna julen, är en högtid då muslimer koncentrerar sig extra på hur man ska vara mot Gud, men också mot andra människor och allt annat Gud har skapat.

Ramadan handlar inte om frosseri och slöseri. Tvärtom så handlar det om avhållsamhet , ödmjukhet och givmildhet.

Sammanfattning av julens baksida

Julhelgen är i dag inte huvudsakligen en religiös helg. Knappast heller en särskilt traditionell högtid. Det har blivit en kommersiell storsäljare som helt och hållet domineras av Kina. 

Stress, överkonsumtion, ekonomisk skuldsättning, miljöförstörelse, ensamhet och våld är tyvärr den moderna julens egenskaper.

Kristendomen tycks ha tappat greppet om dess mest populära helg. Istället har den blivit en ateistisk högtid, där varken Gud eller Jesus har någon plats eller fyller någon funktion.

Givetvis så är inte allt dåligt med julen. För många är det en efterlängtad ledighet i vintermörkret. Förutom de lediga dagarna är det många som väljer att ta ett ett par semesterdagar i samband med julhelgen. Även skolorna stänger ett par veckor efter en lång och ofta tuff höst.

Samtidigt som det är många som känner ensamhet så är det å andra sidan många som kanske just under julen får möjlighet att träffa släkt och vänner som man inte annars träffar.

Så julen kan vara på gott eller på ont. Helt klart är det dock att julfirandet har spårat ur.


Behöver du stöd?

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.
Ring 020-50 50 50.
Hemsida: kvinnofridslinjen.se/

BRIS
För dig som är under 18 år och som behöver stöd. Alla kuratorer på Bris är utbildade och vana att prata om känslor, tankar och hur du har det.
Ring eller smsa dygnet runt till: 116 111.
Hemsida: bris.se

Minds självmordslinje
Behöver du prata med någon? Ring Minds självmordslinje.
Telefon: 90101, öppet dygnet runt.
Chat: mind.se/chatt/

Vid akuta fall, ring alltid 112

TROENDE! Bli Guds medhjälpare! Liksom Jesus, Marias son, sade till de vitklädda: ”Vem vill bli min medhjälpare [i arbetet] för Guds sak?” och de svarade: ”Vi vill vara Guds medhjälpare!”. Bland Israels barn kom några att tro [på Jesus och hans budskap] medan andra förnekade [honom]. Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de [troende] avgick med segern.

Koranen, As-Saf 61:14

Läs om: Muslimska helgdagar och högtider.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer