Hoppa till innehåll

Välkommen till denna första lektion i att lära sig det arabiska språket samtidigt som vi lär oss att läsa och förstå Koranen. Vi börjar med den första versen i sura Al-Fatihah, Ingressen på svenska. Al-Fâtihah, är den första suran i Koranen. Den innehåller sju verser och är speciellt viktig eftersom den inleder varje rakah, moment eller del, i bönen. Den som ber fem gånger om dagen reciterar därför suran minst 17 gånger per dag.

I den första övningen kommer vi att lära oss fyra arabiska ord och 10 tecken från det arabiska alfabetet.

Koranen, Al-Fatihah 1:1

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Ordagrann översättning av texten:


بِسۡمِ

ٱللَّهِ

ٱلرَّحۡمَٰنِ

ٱلرَّحِيمِ


I namnet

av Gud

den nåderike

den barmhärtige

بِسۡمِ

Kom ihåg att läsa från höger till vänster!

بـ سۡـ مِ
M S B
Mim Sin Baa
Bismi
I namnet

ٱللَّهِ

Läs från höger till vänster!

هـ ـلـ ـلـ ا
H L L A
Ha Lam Lam Alif
l-lahi
Gud

ٱلرَّحۡمَٰنِ

Börja från höger och gå till vänster!

حـ ـمـ ـن رـ ـل ا
N M H R L A
Nun Mim Ha Ra Lam Alif
l-rahmani
den nåderike

ٱلرَّحِيمِ

Kom ihåg att läsa från höger till vänster!

ـحـ ـيـ ـم رـ ـل ا
M Y H R L A
Mim Ya Ha Ra Lam Alif
I-rahimi
den barmhärtige

Öva på de ovanstående fyra orden tills du tror att du kan dem. Sen kan du fortsätta…

Bismi l-lahi l-rahmani I-rahimi

Nu ska vi se om vi har lärt oss något.

De första två orden (بِسۡمِ ٱللَّهِ) betyder alltså ”I Guds namn”. Ofta skrivs det samman som ett ord och blir då bismillah i det latinska alfabetet. Bismillah används inte endast av muslimer utan av de flesta som talar arabiska. Dessutom har frasen blivit ett låneord i många andra språk.

Muslimer säger bismillah innan de till exempel äter mat, lämnar sitt hem, återvänder till sitt hem, går på en jobbintervju, eller till och med roa sig med en sport eller ett spel.

Med bismillah ber man Gud om hjälp, men också att han ska leda en på den rätta vägen. Att det man gör ska göra gott och behaga Gud.

Nu kan vi frasen bismillah och vet vad den betyder.

Lär vi oss nu den nåderike (ٱلرَّحۡمَٰنِ) och den barmhärtige (ٱلرَّحِيمِ) så kan vi första versen i sura Al-Fatihah!

Försök nu att memorera den första versen: 

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Bismi l-lahi l-rahmani I-rahimi

Kom ihåg att läsa från höger till vänster!

ٱلرَّحِيمِٱلرَّحۡمَٰنِٱللَّهِبِسۡمِ
I-rahimil-rahmanil-lahiBismi
den barmhärtigeden nåderikeGudI namnet

Lyssna på texten

Lyssna på: Bismi l-lahi l-rahmani I-rahimi

Det arabiska alfabetet

Nu har vi förhoppningsvis lärt oss fyra mycket viktiga ord på arabiska. Vi har också lärt oss den första versen i Koranen. Då är det bara 6235 verser kvar att lära oss 🙂 (Koranen innehåller 6236 verser fördelade på 114 kapitel).

Det kan låta som om vi har gett oss in på en hopplös uppgift men faktum är att de här fyra orden kommer att återkomma många gånger. Dessutom så har vi redan bekantat oss med 10 av de 28 olika bokstäverna i det arabiska alfabetet.

I modern svenska så lär vi oss i dag att vi har två uppsättningar tecken i vårt alfabet. VERSALER och gemener – alltså liten eller stor bokstav. I traditionell svenska så använde vi oss av vad man kallade skrivstil. Ett skrivsätt där bokstäverna anslöts till varandra i varje ord. Det innebar att bokstäverna såg annorlunda ut beroende om de var fristående, i början av ett ord, inuti ett ord, eller i slutet av ett ord. På samma sätt fungerar det arabiska skriftspråket.

Ett tecken, alltså en bokstav, ser alltså annorlunda ut om den är fristående, i början av ordet, inuti ett ord, eller i slutet av ett ord.

Arabiska bokstäver från denna lektion

Arabiska tecken använda i denna lektion. Variationen i svart är den som förekommer i övningen. I denna första lektion i det arabiska språket har vi lärt oss tio arabiska bokstäver i totalt tolv olika varianter. De som inte är framträdande (markerade i svag grön färg) är bokstavsvariationer som vi ännu inte lärt oss. Studera gärna alla varianterna.

#◀︎▷◀︎
AlifAاـاـاا
BaaBبـبـبـبـ
HaHحـخـحـحـ
RaRرـرـرر
SinSسـسـسـسـ
LamLلـلـلـلـ
MimMمـمـمـمـ
NunNنـنـنـنـ
HaHهـهـهـهـ
YaYيـيـيـيـ
# Tecknets namn på arabiska | ◉ Ungefärlig motsvarighet på svenska | ◎ Hur tecknet ser ut fristående | ▷ Hur tecknet ser ut i slutet av ett ord | ◀︎▷ Hur tecknet ser ut i mitten av ett ord | ◀︎ Hur tecknet ser ut i början av ett ord

Slut på Arabiska lektion 1

Dela gärna detta inlägg:
Etiketter:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer