Hoppa till innehåll

Muslim | Att vara muslim – en sund livsstil

En muslim är en person som uteslutande tillber Gud. Inga profeter eller andra människor, inga djur, andar eller föremål får dyrkas. Ordet muslim är arabiska och betyder ”hängiven” eller ”undergiven Guds vilja”. En muslim anser att Koranen är Guds ord som uppenbarades för profeten Muhammed. Muslimers religion är islam. Vad innebär det att vara muslim? Hur är det att vara muslim i Sverige?

Texten Muslim och en kvinna med hijab i Stockholm.
Att vara muslim är inte bara en religion; det är en livsstil. Det omfattar andlighet, moral, värderingar, rättvisa och personlig utveckling.

Islam, religionen som följs av nästan en fjärdedel av världens befolkning, är ofta missförstådd och felaktigt framställd. Som muslim vill jag dela med mig av mina erfarenheter av att vara en del av denna vackra tro. I den här bloggen vill jag belysa islams sanna natur, dess principer och den inverkan religionen har på mitt dagliga liv.

Islam som ett sätt att leva

För muslimer är islam inte bara en religion; det är ett komplett sätt att leva. Den omfattar olika aspekter, inklusive andlighet, moral, familjevärderingar, social rättvisa och personlig utveckling. Islam lär oss att hitta en balans mellan vårt andliga och världsliga ansvar, vilket främjar en bredare syn på livet.

Att leva som muslim är egentligen inte så komplicerat som det kan verka. Det finns så klart vissa saker du bör följa och därför kan det vara lättare i ett land med muslimsk majoritetsbefolkning än att leva i Sverige som muslim.

Om du, som jag, konverterar till islam så kommer du troligtvis bli förvånad över hur enkelt det faktiskt är. Livet blir inte svårare som muslim – det blir bättre.

Låt dem hållas som, fångade av det jordiska livets [lockelser], ser sin religion som ingenting mer än en lek eller ett tidsfördriv. Men varna [dem] med [Koranens ord] att människan störtar sig i fördärvet genom sina egna handlingar; [på Domens dag] finner hon ingen annan beskyddare än Gud och ingen som talar till hennes förmån. Och även om hon erbjuder den högsta lösesumma [för att slippa ifrån straffet] kommer den inte att tas emot. Dessa [människor] skall utlämnas åt det [straff] som de förtjänat med sina handlingar; de skall bjudas en dryck av brännande förtvivlan och de skall utstå ett svårt lidande för sitt [envisa] förnekande av sanningen.

Koranen Al-An’am 6:70

Fred och medkänsla

I motsats till vad många tror är islam en religion som främjar fred, kärlek och enhet bland människor. Som praktiserande muslim finner jag tröst i den frid som kommer från underkastelse till Allah (Gud), och jag tror på att sprida medkänsla och visa vänlighet mot andra, oavsett deras religiösa övertygelse. Islam förespråkar för att hjälpa de mindre lyckligt lottade, och betonar vikten av generositet och välgörenhet.

Ändå är det ni som dödar varandra och jagar bort några av era egna från deras hem och ni hjälper varandra i dessa syndiga och fientliga företag. Och om ni tar några av dem [som ni förföljer] till fånga, tar ni lösen för dem, fastän det var förbjudet för er att jaga bort dem. Tror ni på vissa delar av Skriften och förnekar andra? Vilken lön förtjänar de bland er som begår sådana handlingar om inte skam och vanära i denna värld? Och på Uppståndelsens dag skall de utlämnas till de strängaste straff. – Gud förbiser ingenting av vad ni gör.

Koranen, Al-Baqarah 2:85

Muslimsk andakt och tillbedjan

Bön är en grundpelare i islam. Muslimer måste be fem gånger om dagen, vilket fungerar som ett sätt att ansluta till Allah och söka Hans vägledning i denna hektiska värld. Dessa stunder av hängivenhet fungerar som en medveten paus, påminner oss om vårt syfte och tänder en känsla av tacksamhet för alla de välsignelser som vi har fått.

PRISA Guds härlighet då mörkret faller på och då morgonen gryr –
allt lov och pris i himlarna och på jorden tillkommer Honom – och när dagen lutar mot afton och då middagshöjden passerats.

Koranen, Ar-Rum 30:17-18

Mångfald inom islam

Islam är en global tro med en rik kulturell och etnisk mångfald. Den för samman människor från olika bakgrunder och förenar dem under ett gemensamt trossystem. Oavsett vår ras eller kulturella identitet delar vi som muslimer ett band som överskrider gränser, vilket skapar en känsla av enhet och solidaritet hos alla muslimer.

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

Koranen Al-Hujurat 49:13

Kvinnor i islam

En av de mest missförstådda aspekterna av islam är kvinnors roll. I motsats till missuppfattningarna ger islam kvinnor rättigheter och respekt. Muslimska kvinnor har friheten att bedriva utbildning, arbeta, bidra till samhället och utöva sin tro. Det är viktigt att skingra stereotyperna och erkänna mångfalden av muslimska kvinnors erfarenheter globalt.
Enligt Koranen har Gud skapat kvinnor och män olika, men jämlika.

FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja,
de troende männen och de troende kvinnorna,
de män och de kvinnor som visar sann fromhet,
de män och de kvinnor som älskar sanningen,
de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång,
de män och de kvinnor som visar ödmjukhet,
de män och de kvinnor som ger åt de fattiga,
de män och de kvinnor som fastar,
de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet,
de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna –
[för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.

Koranen, Al-Ahzab 33:35

Ramadan: En månad av andlig föryngring

Varje år firar muslimer runt om i världen den heliga månaden Ramadan. Fasta från gryning till solnedgång fokuserar muslimer på självdisciplin, empati och andlig tillväxt. Ramadan tjänar som en tid för eftertanke, fördjupar bandet med Allah och främjar självmedvetenhet. Det belyser också vikten av tacksamhet och empati gentemot dem som har det mindre lyckligt lottade.

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Koranen, Al-Baqarah 2:185

Att vara muslim

Att vara muslim är en viktig del av ens identitet, som formar ens värderingar, handlingar och perspektiv på livet. Islam lär ut tolerans, vänlighet och en djup vördnad för skapelsens skönhet. Det är en tro som uppmuntrar till personlig tillväxt, andlighet och socialt ansvar. Att anamma och bekänna mig till islam har berikat mitt liv och visat vikten av empati, kärlek och enhet mellan människor av olika trosriktningar, raser och bakgrunder.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer