Hoppa till innehåll

Biografi

En biografi är en redogörelse för en persons liv. Ordet biografi kommer av grekiskans biographia, av bios, ”liv”, och graphō, ”skriva”. En biografi kan vara skriven på många olika sätt. En biograf kan utgå från personlig kännedom av personen som biografin handlar om eller vanligen från källforskning. Här berättar vi om personligheter inom islam. Det kan vara både historiska personer men också nu levande som har en berättelse om hur islam har påverkat deras liv.