Hoppa till innehåll

Mohammed Knut Bernström | Svensk diplomat och Koranöversättare

Mohammed Knut Bernström är för mig lika ikonisk som han är mystisk. Jag tror inte att han på något vis försökte vara mystisk, utan snarare tvärtom så var han nog väldigt tydlig med sina åsikter. Han var onekligen en person med unika egenskaper och breda kompetenser. Mystiken runt honom grundar sig nog snarare i bristen på information om honom, hans liv, och alla hans bedrifter.

Att han var ett geni är lika uppenbart som att solen går upp i öst. Varför finns det då så få omnämnanden om honom? Var det kanske obekvämt att han blev muslim? Det fanns troligtvis inte i den svenska politiken att en toppdiplomat plötsligt blev muslim. Detta måste ha skakat om en del i de politiska korridorerna. 

Denna artikel handlar om Mohammed Knut Bernström som var den personen som lärde mig Koranen. Han lärde mig Koranen och ledde mig in i Islam tolv år efter sin död.

Porträtt av Mohammed Knut Bernström konvertit till islam och geniet bakom den första egentligt korrekta koran översättningen till svenska.
Mohammed Knut Bernström konvertit till islam och geniet bakom den första egentligt korrekta koran översättningen till svenska.

Svensk diplomat

Mohammed Knut Johan Richard Bernström (22 oktober 1919 – 21 oktober 2009) var en före detta svensk diplomat, som konverterade till islam. Han var också en muslimsk lärd och översättare av Koranen.

Som diplomat arbetade han i Spanien, Frankrike, Sovjetunionen, USA, Brasilien, Colombia, Venezuela och Marocko. Han var svensk ambassadör i Venezuela 1963–1969, Spanien 1973–1976 och Marocko 1976–1983.

Bernström hade en lång diplomatisk karriär som beskrevs som lysande, med en exceptionell förmåga att tränga in i främmande kulturer. Han framhöll att språket var nyckeln, och lärde sig bland annat japanska, arabiska, spanska och franska, och kom att medverka i många förhandlingar, bland annat inom politik gällande flyget. År 1970 blev det möjligt för det skandinaviska flygbolaget SAS, som enda västerländska flygbolag, att flyga genvägen över Sibirien till Japan. Detta var den så kallade Sibirienrutten för SAS flygningar mellan Skandinavien och Japan. Senare utökades detta även att gälla flyg till Beijing i Kina och den då Engelska kolonien Hong Kong.

Företrädare för Japan beskrev överenskommelsen med Sovjetunionen som ”en stor diplomatisk triumf för skandinaverna med Bernström i spetsen”.

Bernströms religiösa uppfattning

Bernström var protestant från barndomen men övergick på 1950-talet till katolicismen. Senare lämnade han kristendomen och konverterade 1986 till islam, som han kommit i kontakt med under sin tid i Marocko.

Koranöversättare

På eget initiativ gick han i pension 1983, konverterade till islam 1986 och tog då namnet Mohammed. Bernström översatte Koranen till svenska under namnet Koranens Budskap. Förutom tolkningen har Bernström kommentarer, den ursprungliga arabiska skriften och historien om varje sura (kapitel). Bernströms utgåva av den kommenterad översättning av Koranen till modern svenska publicerades under namnet Koranens budskap (Proprius förlag, 1998). Denna tolkning har erhållit officiellt godkännande från det anrika al-Azhar-universitetets islamiska forskningsinstitution.

Efter Koranen började Bernström arbeta med en översättning av hadither, den publicerades dock aldrig under hans livstid.

Koranens budskap

Den fullständiga Koranen i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström med vägledande kommentarer samt den arabiska texten i original.

Mohammed Knut Bernström ägnade nästan 10 år av sin tid till att sammanställa denna första kompletta överföring av Koranens text till modern svenska. Den innehåller, förutom den svenska texten, även den arabiska grundtexten samt mycket rikliga kommentarer, huvudsakligen översatta från korantolkaren Muhammad Asads engelska utgåva.

Tystnaden runt Mohammed Knut Bernström

Varför finns det så lite information om Mohammed Knut Bernström? Var det politiskt ohanterbart på den tiden att han blev muslim? För mig är han en pionjär när det gäller att göra islam till en religion som blev tillgänglig för alla svenska. På samma sätt som katolska präster för tusen år sedan fick de nordiska hedningarna att tro på Gud, hjälpte Mohammed Knut Bernström oss att förstå koranen.

Läs Mohammed Knut Bernström egna berättelse om hur och varför han blev muslim: Svensk diplomat blev muslim.


Jag vill gärna vidareutveckla denna artikel om Mohammed Knut Bernström. Hör gärna av dig om du har något mer att berätta om honom.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer