Hoppa till innehåll

Sveriges första muslim | Den första muslimen i Sverige

Detta är berättelsen om Sveriges första muslim. Det handlar också om fältmarskalk Nils Bielke, om Svenska kyrkans makt och monopol, och om kung Karl XI (Karl den tolfte) och hans kameler. Mitt i allt detta hamnar den osmanska och muslimske djurskötaren Schiaba som kom att bli den första muslim som bosatte sig i Sverige.

Sveriges första muslim, bild på en muslim i svenskt vinterlandskap.
Sveriges första muslim bosatte sig här 1688 men det var inte direkt av egen vilja.

Muslimer besöker Sverige

Redan under vikingatiden besöktes Sverige av muslimer, även judar för den delen. Men vad vi vet så var det först under 1600-talet som de bosatte sig här. Några var här som diplomater eller affärsmän, men andra kom hit mot sin vilja som fångar eller som slavar. I Sverige fanns det ingen religionsfrihet så oavsett om de var här med eller mot sin vilja så tvingades de att konvertera till kristendomen.

Från Gustav Vasas reformation 1536 gick Sverige från att vara katolskt till att bli protestantiskt. Då bildades den statliga kyrka som sedan 1860 benämns som Svenska kyrkan.

Det tilläts inga andra religioner än denna svenskt evangelisk-lutherskt kristna tron. Kyrkan hade total makt över folket, med kungen i sin tur hade total makt över kyrkan.

Vid Uppsala möte 1593 fastslogs att svenska medborgare måste bekänna sig till den evangeliska-lutherska läran och i 1686 års kyrkolag befästes att ”Judar, Turckar, Morianer och Hedningar” som befann sig i landet skulle ”befordras till Doop och Christendom”. Om man skulle befinna sig i Sverige mer än ytterst tillfälligt så var man tvingad att konvertera till kristendomen.

”Judar, Turckar, Morianer och Hedningar” som befann sig i landet skulle ”befordras till Doop och Christendom”

1686 års kyrkolag

Två judiska familjer

År 1681 flyttar de första två judiska familjerna hit och bosätter sig i Stockholm. Samma år konverterar de till Svenska kyrkan och både kung Karl XI och drottningen Ulrika Eleonora är närvarade som dopvittnen. Det rör sig om totalt tolv personer som tvingas överge sin tro och konvertera. Om de gjorde det av fri vilja eller för att de var tvungna är svårt att veta. Inte heller vet vi om de kanske fortsatte att utöva sin religion i det dolda.
Fast det var nog inte lätt på den tiden.

Fältmarskalk Nils Bielke

Nils Bielke, föddes 7 februari 1644 i Stockholm och dog 26 november 1716. Han var en svensk greve, militär och diplomat. Han var ambassadör i Frankrike 1679–82 och blev sedan generalguvernör i Pommern 1687 och fältmarskalk 1690. Pommern var ett svenskt territorium år 1648 till 1815 i dagens Polen och Tyskland.

Han utmärker sig i flera fältslag i det ”Stora turkiska kriget” som var en serie väpnade konflikter under perioden 1683–1699 mellan å ena sidan osmanska riket och å andra sidan en koalition mellan ett antal europeiska nationer.

Nils Bielke ledde några av trupperna som intog osmanernas arméläger. Efter segern tar han med sig ett ordentligt krigsbyte hem till Sverige.

Krigsbytet är bland annat turkiska tält, sadlar, vapen, en förmögenhet i silver och två fullblodshästar.

Han får även med sig två dromedarer och en dromedarskötare.

Sveriges första muslim

Målning "Kamel med förare" av David Klöcker Ehrenstrahl, förställande muslimen Schibaba med en av sina dromedarer.
Denna stackars djurskötare kom troligtvis till Sverige år 1688. Hans namn var Shah Abbas men kallades för Schiaba. Han var Sveriges första muslim. Målning ”Kamel med förare” av David Klöcker Ehrenstrahl.

Så bland Nils Bielkes krigsbyte följer det två dromedarer och deras skötare. Det var nog få svenskar som visste hur en dromedar skulle skötas så det var nog ett klokt beslut att med sig någon som kunde sköta dem. Inget bra beslut för den stackars djurskötaren som knappast kom av egen fri vilja, utan som slav och en del av krigsbytet.

Denna stackars djurskötare kom troligtvis till Sverige år 1688. Hans namn var Shah Abbas men kallades för Schiaba. Förutom dromedarskötare så var han bekännande muslim.

Schiaba är alltså den första kända muslimen som bosätter sig i Sverige.

Gåva: Två kameldjur och en djurskötare

Nils Bielke skänker de båda dromedarerna och djurskötaren Schiaba till kung Karl XI. Kungen låter konstnären David Klöcker Ehrenstrahl avbilda Sveriges första muslim tillsammans med en av dromedarerna. Tavlan hänger än idag på Drottningholms slott.

Konverterar till kristendomen

Först fyra år senare, 1692, döptes Shah Abbas, Schiaba, i Storkyrkan, Stockholm. Han får namnet Nils och är därmed officiellt kristen. Det är ganska förvånade att det tog så lång tid innan han döptes in i kristendomen. Man får anta att han fram till dopet var praktiserande muslim.

Kung Karl XI deltog i egen person som dopvittne.

De båda dromedarerna dog kort därpå. Vad som hände med Nils, Sveriges första muslim vet vi inte. Vi får hoppas att han fick ett bra liv i sitt nya hemland och att han förblev muslim i sina tankar och i sitt hjärta.

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

Koranen, Al-Baqarah 2:256
Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer