Hoppa till innehåll

Historia

Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. Normalt behandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna. Det akademiska ämnet historia vill skapa en sammanhängande framställning och en systematisk analys av förgångna händelser som har betydelse för människan. Händelser innan mänskligheten tillhör snarare vetenskaperna arkeologi eller fysik.
För en muslim finns det vanligtvis ingen konflikt mellan modern historievetenskap och Koranens budskap. Om vi förstår historia bättre, kan vi också förstå Koranen och de andra heliga texterna bättre.