Hoppa till innehåll

Människor innan Adam | Fanns det människor innan Gud skapade Adam?

Fanns det människor innan Adam? Var Adam den första människan på jorden? Denna fråga skapar i sig ett ganska svårt problem eller vetenskapligt dilemma: Om Adam och Eva var de första två människorna – med vilka fick då deras barn avkomma med?

En del anser att man inte behöver vända och vrida på vartenda ord som står i de heliga skrifterna, och kanske har de rätt. Men, är man en nyfiken och vetgirig person som jag, och många med mig, så kan man inte låta bli. Man söker svar på allt. Islam motarbetar inte vetenskap på samma sätt som till exempel kristendomen gör. Därför är det inget problem att man som Muslim ser vetenskapliga paralleller till Guds ord.

Människor innan Adam? Bilden visar ett gravröse i sverige. Det uppskattas vara cirka 3 700 år gammalt.
Fanns det människor innan Adam? Frågan skapar ett dilemma: Om Adam och Eva var de första – med vilka fick då deras barn avkomma med? Bilden visar ett gravröse i sverige. Det uppskattas vara cirka 3 700 år gammalt.

Enligt de beräkningar man gjort från det släktträd som beskrivs i Gamla testamentet (första mosebok) så anser många troende att Adam, den första profeten, levde för cirka 7 000 år sedan. Framförallt kristna tror enligt skapelseberättelsen att människan, Adam, skapades på den sjätte dagen efter att Gud hade skapat universum, planeterna och allt annat liv. Den beräkningen innebär i så fall att universum och hela skapelsen av allting startade för cirka 7 000 år sedan plus sex dagar.

Enligt islam så ser man vanligtvis skapelseberättelsens sex dagar mer som ett poetiskt uttryck. Dessutom så anser man att det som Gud uppfattar som en dag har en betydligt större tidsrymd än vad vi människor vet som ett dygn. Modern vetenskap anser att universums ålder är nästan fjorton miljarder (13 800 000 000) år. Det finns ingenting i Koranen som motsäger detta.

Geologer anser i dag att Jorden bildades för 4 540 000 000 år sedan och att de första livsformerna uppstod (skapades) en halv miljard år senare. Hur Jorden skapades (Koranen 41:11):

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!”

Koranen Fussilat, 41:11

och hur livet uppstår ur havet (Koranen 21:30) bekräftas i den Heliga Koranen:

INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?

Koranen Al-Anbya 21:30

Livet är äldre än 7 000 år

Med moderna vetenskapliga redskap som Kol-14-metoden och DNA-analyser har man kommit fram till att varelser som såg ut som den moderna människan utvecklades för omkring 200 000 år sedan. De äldsta fossilfynden av anatomiskt moderna människor är från Afrika och ca 130 000 år gamla. De äldsta fynden från mellersta östern är ca 90 000 år gamla.

De finns givetvis de som ifrågasätter dessa vetenskapliga metoder. Främst är detta personer som av religiösa skäl läser ut främst Det Gamla testamentet i Bibeln alltför bokstavligt. 

När skapade Gud Adam?

Mellan olika religioner, men också inom religionerna finns det olika uppfattningar om när Gud skapade Adam. De olika uppfattningarna sträcker sig från 6000 till 10000 år sedan. Vissa islamiska källor menar att Adam kom till Eden för 14 000 till 20 000 år sedan. Låt oss fortsättningsvis anta att det var ungefär 7000 år sedan som Gud skapade Adam. Det kommer inte påverka mina övriga argument då det viktiga är att det redan tycks finnas andra mänskliga varelser på Jorden när Gud skapar Adam och Eva.

Adam och Eva (Hawwaa)

Islam lär att människor är en unik livsform som skapades av Allah på ett speciellt sätt, med unika gåvor och förmågor olik alla andra: en själ och samvete, kunskap och fri vilja. Den första av dessa människor var enligt islam Adam.

Gud skapar även en kvinna som inte nämns vid namn i Koranen men traditionellt kallas hon för Eva (Hawwaa). De lever båda tillsammans som man och kvinna i edens trädgård tills Djävulen (Satan) lurar Adam och Eva att äta av den förbjudna frukten (Koranen 20:120).

Taha – den förbjudna frukten

Men Djävulen viskade till honom och sade: ”Adam! Skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig skall gå under?”
[Efter en tid] utsåg hans Herre honom att [åter] få erfara Hans nåd och tog emot hans ånger och gav honom vägledning.
[Men i lustgården] sade Han: ”Ned härifrån, båda! Ni skall alla, [ni och era efterkommande, ha er boning på jorden och] vara varandras fiender! Men om ni nås av Min vägledning – och ni kommer att nås av den – skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas lidande [i det kommande livet].

Koranen, Taha 20:120-123

Enligt kristen tradition så var det en orm som fick Eva att lura Adam till att äta av den förbjudna frukten. Att det enligt kristendomen var kvinnan som tillsammans med en orm fick Adam att begå den första synden är nog en av orsakerna till varför kristendomen är så diskriminerande mot kvinnor.

Adam och Eva får barn

Adam och Eva är ett par och givetvis så får de barn ihop. Det framgår inte i Koranen hur många barn de får men det finns islamiska traditioner som menar att de skulle ha genomgått 120 graviditeter. De flesta av dessa ledde till tvillingar: en pojke och en flicka. Oavsett hur många barn de fick så är det endast några av dem vi känner namnen på. De mest kända är Kain, Abel och Set. Även om deras namn inte nämns i Koranen så är det samma bröder som det berättas om i Första Moseboken 4:1-16. Kain mördar sin bror Abel av svartsjuka. Eva är förkrossad över att förlorat en av sina söner och får då sin tredje son: Set.

Människor innan Adam?

Kain gifter sig och får en son, Enok, som i sin tur gifter sig och får flera barn. Hela Kains släktträd dör dock ut i syndafloden.

Abel kan mycket väl ha varit gift och haft barn innan han blev mördad av sin bror Kain. Det vet vi ingenting om.

Set gifter sig och får barn. I släktträdet hittar vi i åttonde led Noa som räddar en splittra av mänskligheten undan syndafloden. Hela mänskligheten härstammar således från Set.

Vilka vad det då som Adams söner gifte sig med? Så länge de inte gifte sig och fick barn med sina systrar, vilket en del anser, så måste det alltså ha funnits andra människor på jorden. För mig är det helt förkastligt att Gud skulle tillåta att syskon avlade barn – vilket Han totalt fördömer senare.

Slutsatsen vi kan dra är alltså precis vad modern vetenskap och arkeologiska fynd säger: Att det redan fanns mänskliga varelser på jorden innan Allah skapade Adam.

Det måste ha funnits människor innan Adam.

Adam var inte först – men ändå först!

Gud skapar Adam på ett liknande sätt som Han senare skapar Jesus, men Adam skapas utan någon moder. Sedan skapar Allah Eva som blir Adams fru och tillsammans får de flera barn. Så även om jorden vid den tiden bebos av så många som kanske fyra miljoner individer som till synes ser ut som människor så skapar Gud Adam till den första människan att vara Guds avbild. Han var också den första muslimska profeten.

Adam är alltså den första som predikar om Gud, och att det endast finns en gudom och det är Allah. Han är den förste profeten och anfader till alla i dag levande människor. Därför var Adam den första människan.

Så även om hans söner gifter sig och skaffar barn med kvinnor som redan levde på jorden så grundas den moderna människan med honom.

Eftersom allt och alla som inte räddas undan syndafloden totalt förintas så är Adam hela mänsklighetens stamfader. Alltså så är Adam den första människan.

Vilka levde innan Adam och Eva?

Vilka var de mänskliga varelserna som levde på jorden innan Adam och Eva? Hur kunde det finnas människor innan Adam? Var de skapade av Gud på samma sätt som Adam men flera tusen år tidigare? Var de skapade enligt evolutionsteorin? Var det apor som under tidens gång utvecklades till att bli som oss? 

Evolutionsteorin är den i dag mest trovärdiga vetenskapliga förklaringen till hur olika livsformer, all den otroliga mångfald av liv som lever på vår planet. Evolutionsteorin ger inga hundra procentiga svar, men för tillfället kanske de mest trovärdiga.

Oavsett om dessa som blev fruar eller män till Adams söner och döttrar, om de skapades direkt av Guds hand eller genom genetiska förändringar där apor efter miljoner år blev till Homo Sapiens, så är det Guds underverk.

Om något skapas genom evolution, så är evolutionen ett av Guds verktyg.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer