Hoppa till innehåll

Skapelseberättelse

Koranen säger att ”himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa” (21:30). Efter denna stora explosion vände Allah sig till himlen, och det hade varit (som) rök. Han sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” (41:11). Sålunda började grundämnen och det som skulle bli planeterna och stjärnorna att svalna, samlas och formas, enligt de naturlagar som Gud upprättade i universum. Fyra olika verser i Koranen nämner att himlarna och jorden skapades av Gud på sex dagar.