Hoppa till innehåll

Skapelseberättelsen | Om alltings uppkomst

Skapelseberättelsen. En skapelseberättelse är en berättelse om alltings uppkomst, inklusive skapelsen av vår egen värld (vårt eget universum) och av livet inklusive människan. Den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling är teorin om Big Bang.

Big Bang beskrivs i den moderna vetenskapen:

Big bang (eller stora smällen) är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var mycket, mycket ungt och fram till idag. Universums utveckling tar sin början för cirka 13,8 miljarder år sedan, då rymden börjar expandera. Universum var då extremt tätt och varmt, och hela det observerbara universum var koncentrerat i en punkt. Rum, tid och materia uppkom alla vid big bang.

Svenska Wikipedia

Big Bang beskrivs tusen år tidigare i Koranen:

INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt?

Koranen 21:30
Skapelseberättelsen: Gud (Allah) skapar universum och allt liv.
Skapelseberättelsen: Gud (Allah) skapar universum och allt liv.

Skapelsens sex faser enligt Koranen

ER HERRE är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten svepa dagen [i sitt mörker] – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han 0befaller över allt. Välsignad vare Gud, världarnas Herre!

Koranen, 7:54

De sex utvecklingsepokerna (dagarna) i skapelseberättelsen kan vara som följer:

 • Himlarna och jorden var ett och Gud skilde dem åt
 • Universum var gas och plasma
 • Iordningställande av galaxer, solsystem och planeter
 • Den glödande jorden svalnar och roterar
 • Luften och vattnet, bergen och haven, växterna och djuren
 • Adam och Eva (Adam och Hawwaa)

Skapelseberättelsen

Antal dagar (tidsepoker): 6 dagar

Skapelseberättelsen enligt Islam och Koranen. Skapelsens dag är inte samma som en dag enligt vår tideräkning utan en metafor för en lång utvecklingsepok. Man behöver bara tänka på avstånden mellan galaxerna som det finns miljarder av, själva tanken är svindlande. Även avstånden räknad i ljusår är häpnadsväckande. Det som här kallas dag ska läsas som tidsepok var varje dag kan sträcka sig över många miljoner år, eller flera miljarder år enligt vårt sätt att definiera en dag.

 1. Dag 1: Himlarna och jorden var ett och Gud skilde dem åt

  INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? (koranen 21:30)
  Här beskrivs att Gud orsakar det som men inom vetenskapen kallar Big Bang. Hur han skapar universums materia!

 2. Dag 2: Universum var gas och plasma

  Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” (Koranen 41:11)
  Därefter får Gud med sitt ords kraft atomerna att dras till varandra så att jorden och alla övriga himlakroppar bildas. Allah (Gud) fortsätter att skapa stjärnor, planeter, månar, asteroider och kometer. Detta fortgår in i den tredje dagen.

 3. Dag 3: Iordningställande av galaxer, solsystem och planeter

  Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har förordnat om allt detta. (Koranen 41:12)
  Under två dagar skapade Gud alla himlakropparna och iordningställde dem i den ordning vi i kallar för kosmologi inom vetenskapen.

 4. Dag 4: Den glödande jorden svalnar och roterar

  Jorden var, som de flesta andra planeterna i universum, ett glödande klot av lava. Fyllt av geologisk aktivitet men ingen lämplig plats för organiskt liv. Gud skapade atmosfären som ett valv över jorden. Detta orsakar en sorts omvänd växthuseffekt – jorden kyls ned. Planeten förmörkas av moln och det regnar konstant i många miljoner år. Herren (Allah) gör detta med Jorden för att den planeten har en uppgift att fylla: den ska bli grunden och förutsättningen för att vi (Jag och Du, Du som läser detta just nu) ens existerar i huvudtaget.
  VAR DET en svårare uppgift att skapa er än att skapa den himmel som Han har byggt? Han har rest dess valv och format det [med hänsyn till den uppgift det skall fylla]; Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus. (Koranen 79:26-29)

 5. Dag 5: Luften och vattnet, bergen och haven, växterna och djuren

  Och efter detta har Han brett ut jordens yta och låtit dess vatten komma i dagen och dess ängar och beteshagar [frodas] och förankrat bergen; [allt detta har Han gjort] till nytta för er och er boskap. (Koranen 79:30-33)
  Gud skapar alla förutsättningar och förbereder för oss människor. Egentligen har Gud förberett ett fantastiskt smörgåsbord för det vår herre slutligen ska förverkliga: skapa människan till Guds avbild.

 6. Dag 6: Adam och Eva (Adam och Hawwaa)

  Adam är den första människan som skapas av Gud och är även den första profeten i islam. Berättelser om Adam finns i Koranen. Adams hustru omtalas även i Koranen, men hennes namn framgår inte där. Men, enligt islams traditioner heter hon Hawwaa, eller Eva på svenska.
  VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld. Och se, då sade din Herre till änglarna: ”Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!”. (Koranen 15:26-29)

Jämför med kristendomens skapelseberättelse

Både kristendomens och judendomens skapelseberättelse berättas i Första Mosebok. Den beskriver hur Gud under en vecka genomför skapelsen. Detta inleds med ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1). Slutligen skapar Gud mannen genom att ta lera, forma leran till en mansfigur och blåsa liv i mansfiguren (1 Mos 2:7). Kvinnan skapades sedan utifrån ett revben från mannen (1 Mos 2:21-22). Eftersom Jesus hänvisar till skapelseberättelsen i flera sammanhang var det naturligt för kristendomen att anamma denna berättelse ur judendomens heliga skrifter.

Dag 1: Gud skiljer ljuset från mörkret, och Gud kallar ljuset för ”dag” och mörkret för ”natt”.

Dag 2: Gud delar upp vattnet på jorden i två delar, och ett valv som Gud kallar för ”himmel” skiljer dessa åt.

Dag 3: Gud skapar det torra landet, och på det torra landet skapar Gud all växtlighet.

Dag 4: Gud skapar solen, månen och stjärnorna, till att utmärka tider, dagar och år.

Dag 5: Gud skapar alla vattenlevande djur och alla fåglar efter sina slag.

Dag 6: Gud skapar de marklevande djuren: vilda djur, boskapsdjur och kräldjur efter sina slag. Till sist skapar Gud även människan till sin avbild.

Dag 7: Gud vilar från sitt skaparverk, och välsignar och helgar den sjunde dagen.

Koranens skapelseberättelse mer vetenskaplig

Den kristna och judiska berättelsen upplevs både vacker och poetisk men den saknar egentligen någon vetenskaplig eller logisk grund. I Koranen finns det egentligen inte en skapelseberättelse berättad i etapper som den berättas i Gamla testamentet. Men om man väljer att läsa den i den ordning jag har listat den på, här på denna sida så faller den väl in i modern vetenskaps syn på alltings uppkomst. Läs om vetenskap och Koranen.

Frågor om Gud och skapelsen

Skapade gud djävulen?

Ja, Gud har skapat allt, även änglarna och den ängel som sen skulle bli Satan! Iblis och alla övriga änglarna, alla andarna, blir tillsagda att ”böja sig för Adam”. Gud säger åt änglarna att tillbe Adam. Iblis vägrar att erkänna Adams teologiska överhöghet. Iblis gör inte något, han bugar helt enkelt inte; och i den handlingen blir han ash-Shaitan, Satan, och från denna upproriska vägran utgår allt ont. Han säger: ”Jag kommer att vänta på dem, överallt, på din raka väg”, och Gud säger: ”Du som en gång var hög, nu kastar jag dig ner.”

Varför skapade Gud människor?

Gud berättar för oss om sin perfekta visdom när det gäller att skapa himlarna och jorden, och att han inte har skapat dem förgäves, alltså endast för nöjets skull, utan något välgörande syfte. Men, exakt vad detta syfte är är svårt för oss människor att förstå men i Koranen ger Gud oss tecken på att han skapade människor av kärlek i syfte att dela kärlek. Människor skapades för att älska Gud och varandra. Dessutom, när Gud skapade människor, gav han dem uppgiften att göra så att de kunde uppleva Guds godhet och återspegla hans bild i hur de bryr sig om världen och om andra.

Vem skapade Gud?

Detta är en mycket intressant fråga som troligtvis de flesta ställts sig någon gång i livet. Det är även en viktig fråga eftersom Gud älskar när vi är vetgiriga. Dock används frågeställningen ofta som ett motargument mot tro och Gud. Lite som problemet med hönan och ägget, vilket kom först?
Men Gud går varken att jämföra men en höna eller ett ägg. Gud är Gud, därför har han varken blivit skapad eller född. Gud är från evighet till evighet.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
4 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Bixman
1 år sedan

Om det inte fanns några människor hur kan vi då känna till skapelseberättelsen? Någon person måste ju ha skrivit ner den en gång i tiden. Eller hur?

Tvivlaren
1 år sedan

Så det tog Gud sex dagar att skapa jorden och allt annat? Modern vetenskap vet med största säkerhet att det tog många miljarder år!

1 år sedan
Svara till  Tvivlaren

Hej, Jag har alltid tänkt att detta inte ska tolkas som 24-timmars dygn, utan mer symboliskt. Dessvärre har jag stött på många kristna som bokstavligen håller fast vid detta och menar att skapelsen tog sex dygn. På den sjätte dagen skap Gud människan, Adam. Allt detta ska i så fall ha skett för cirka 7 000 år sedan. Det går inte ihop med modern vetenskap.
I Koranen står det förvisso sex dagar i den svenska översättningen, men i originalet på arabiska står det ”ayyamin” vilket inte betyder dag, utan epok.

Ordet dag används inte alltid i Koranen för att betyda en 24-timmarsperiod. Enligt 22:47 är en himmelsk dag 1 000 år av vår tid. Domedagen kommer att vara 50 000 år av vår tid (se 70:4). Därför hänvisar de sex skapelsedagarna till sex epoker av tid, tidsepoker – inte dagar.

Med vänlig hälsning,
Räven