Hoppa till innehåll

Abrahamitiska religioner

De abrahamitiska religionerna är en grupp religioner, framför allt judendom, kristendom och islam, centrerade kring dyrkan av Abrahams Gud. Abraham, en hebreisk patriark och muslimsk profet, nämns flitigt i de religiösa skrifterna i de judiska skrifterna, de kristna biblarna och i Koranen.
Man säger ibland att de abrahamitiska religionerna är syskon-religioner, eftersom de har samma ursprung och liknar varandra på många sätt. Men det finns förstås också många olikheter. Judendomen är den äldsta av religionerna, och islam den yngsta. Muslimerna erkänner de judiska profeterna, och anser att de förmedlade Guds ord. Men islams viktigaste profet är förstås Muhammed.