Hoppa till innehåll

10 Guds budord | Budorden enligt muslimsk tro och islam

10 Guds budord – Läs och förstå budorden med förklaring på modern svenska. Några av budorden är lätta att förstå och kanske helt självklara för många. Men, till exempel; varför ska man inte röra den faderlöses egendom? Eller, vad menas med att begå otukt? De tio budorden är fundamentala för de Abrahamitiska religionerna. I den judiska tron är de tio budorden inte tio fristående bud, utan de ingår i en samling av 613 olika bud. Bibeln omtalar man dem främst i gamla testamentet, 2 Mos 20:1-17 och 5 Mos 5:6-21, men även i nya testamentet där åtminstone sju av buden nämns.

I Koranen finns de att läsa i sura 6 Al-an’am (Boskap), vers 151 – 152.

Tio Guds budord - De tio budorden visas här från en Koran.
Tio Guds budord – De tio budorden är fundamentala för de Abrahamitiska religionerna.

Koranen sura 6 Al-an’am (Boskap), vers 151 – 152

Säg: ”Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom – Vi drar försorg om er och om dem; avhåll er från all skamlöshet, både inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er; kanske skall ni använda ert förstånd.

Och rör inte den faderlöses egendom – om det inte är fråga om att föröka den – innan han har nått myndig ålder. Och mät och väg med fulla mått [i allt vad ni företar er] såsom rättvisa och rimlighet kräver – Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. – Och när ni yttrar er, yttra er med opartiskhet, även om det gäller en nära anhörig. Och håll fast vid förbundet med Gud.” Detta är vad Han befaller er; kanske lägger ni det på minnet.

Detta är 10 Guds budord enligt Islam

  1. Det första budet är: Sätt ingenting vid Guds sida
  2. Det andra budet är: Föräldrarna ska ni behandla väl
  3. Det tredje budet är: Döda inte era barn av rädsla för fattigdom
  4. Det fjärde budet är: Begå inte otukt (zina)
  5. Det femte budet är: Att inte döda utan (laglig) rätt
  6. Det sjätte budet är: Rör inte den faderlöses egendom
  7. Det sjunde budet är: Man ska mäta och väga med fulla mått
  8. Det åttonde budet är: Då vi talar ska vi vara rättvisa
  9. Det nionde budet är: Håll dina löften och avtal
  10. Det tionde budet är: Följ Gud och profetens vägledning

Förstå 10 Guds budord

Här följer en förklaring för hur budorden ska tolkas. Några av de tio budorden är kanske ganska uppenbara, men några kan vara lite svårare att förstå innebörden av. Det läggs olika vikt vid budordens betydelse inom judendom, kristendom och islam.

Det första budet är: Sätt ingenting vid Guds sida

Det finns bara En Gud. Att tro att det finns någon annan som delar gudomligheten med Allah är en hädelse och en stor synd. Tro på Allahs enhet är den sanna, mest logiska och rimliga principen. All annan tro på dualitet eller mångfald av gudar har ingen grund i sanning, förnuft eller verklighet. I Islam tillbeds endast Gud, den enda guden. En muslim kan aldrig be till änglar, helgon eller profeter (som till exempel Jesus), utan endast till Allah, Gud.

Monoteism och polyteism. Poly betyder flera och Mono betyder en. Därmed betyder alltså polyteism att tro på flera gudar. Skillnaden mellan monoteism och polyteism är alltså om den troende tror på en eller flera gudar.
De abrahamitiska religionerna det vill säga judendomen, kristendomen och islam är alla monoteistiska religioner. De tre världsreligionerna har profeter och grundare som alla är ättlingar till patriarken Abraham, därför kallas de för de abrahamitiska religionerna.
Många kristna tror dock på treenigheten som betyder att Gud har tre inre värden eller egenskaper i Fader, Sonen och den heliga Anden. En del anser att dessa kristna är polyteister på grund av detta.
Läs mer om Monoteism

Det andra budet är: Föräldrarna ska ni behandla väl

Var god mot dina föräldrar. Vilket betyder att du ska göra allt snällt mot dem. Detta inkluderar respekt, ära, vänlighet och kärlek. Förnuftet kräver att föräldrar måste hedras och tackas för alla uppoffringar som de gör för sina barn. De barn som försummar eller ignorerar sina föräldrars rättigheter berövas sitt eget förnuft och anständighet.

Det tredje budet är: Döda inte era barn av rädsla för fattigdom

Döda inte dina barn på grund av rädslan för fattigdom. Detta kan låta mycket brutalt men också som något som inte berör de flesta av oss. I den moderna världen, och i Sverige är det inte direkt vanligt att man dödar sina barn för att man är rädd att bli fattig. Dock förekommer det även här att föräldrar dödar sina barn. Budet handlar inte endast om barnets liv, utan snarare dess rättigheter. Precis som föräldrar har rättigheter så har också barn rättigheter. Även spädbarn och ofödda har rättigheter. De bör inte dödas av någon anledning även av rädsla för fattigdom. Allah förser alla. En annan förnuftsregel är att alla barn ska skyddas. Precis som de inte ska hedras ska barn skyddas.

Barnens rättigheter fastslogs i Guds bud för cirka 3 200 år sedan. FN:s generalförsamling antog Barnkonventionen den 20 november 1989. I juni 2018, röstade en majoritet i Sveriges riksdag för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.

Det fjärde budet är: Begå inte otukt (zina)

Med otukt menas, ej acceptabelt sexuellt beteende, oftast i den snävare meningen av sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Gör skamliga handlingar vare sig öppet eller i hemlighet: Det är inte rätt att göra skamliga och oanständiga handlingar offentligt, men det är också fel att göra dem privat. Det rimliga är att oanständigheter bör undvikas överallt.

Det femte budet är: Att inte döda utan (laglig) rätt

Detta bud förbjuder en person att döda en annan, men gör undantag. I Sverige har till exempel polis och militär rätt till dödligt våld. Döda inte någon person som Gud har förbjudit utom genom vederbörlig rättsprocess. Allt dödande är förbjudet såvida det inte sker enligt lag och rättvisa. När människor tappar förnuftet börjar de döda enligt deras eget hat eller ilska. De överskrider rättvisans gränser. Mördare går fria medan de oskyldiga straffas eller hundratals tvingas lida på grund av mordet på en eller få. Alla dessa handlingar strider mot förnuftets och sunt förnuft.

Det sjätte budet är: Rör inte den faderlöses egendom

Skydda föräldralösas egendom. Budet berör inte endast de som är faderlösa – utan alla svaga och utsatta. Detta innebär att skydda de svagas rättigheter. Människor minns de starkas rättigheter men de svaga glömmer de bort.

Det sjunde budet är: Man ska mäta och väga med fulla mått

Ge fullt mått och vikt i all rättvisa: Man bör alltid vara uppmärksam på att göra affärer på ett ärligt sätt. Folk glömmer att ärlighet bör vara policyn i alla affärer.

Det åttonde budet är: Då vi talar ska vi vara rättvisa

Varhelst du talar, var rättvis även om det gäller en nära släkting. Människor tenderar att ställa sig på sina nära släktingar; de glömmer att de måste vara rättvisa mot alla människor.

Det nionde budet är: Håll dina löften och avtal

Uppfyll dina löften. Alla löften bör uppfyllas, men särskilt de som är gjorda i Guds namn. Glöm inte dina löften.

Det tionde budet är: Följ Gud och profetens vägledning

Följ Guds raka väg. Endast Guds väg är rak. Andra vägar är inte raka och de ska inte leda dig till Gud.

Fler budord

Det finns betydligt fler bud och uppmaningar från Gud än de här traditionellt kallade tio Guds budord.

Läs mer: 101 Visdomsord från Koranen.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
6 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
dennis
2 månader sedan

Hej jag har fråga varför måste kvinnor täckas över kroppen och att ni inte får ta kvinnor i vänstra handen är inte direkt kränkade för kvinnan och vad går det ut på att vara muslim?

KJELL Miklas
11 månader sedan

ÄR NÖDVÄRN I SVENSK LAGBOK (24 kap.)
SJÄLVFÖRSVAR , EN TOLKNING FRÅN BIBELB ??
FINNS NÅGON TEXT I BIBELN ?
Tacksam för svar. AMEN

Ahmed
1 år sedan

Vad är det för skillnad på första budet och det tionde?

Studenten
1 år sedan
Svara till  Ahmed

Det första budet handlar om att du ska erkänna Allah och att det endast finns en Gud.
Det 10:e budet är att du även ska följa Guds ord. Det räcker alltså inte med att du tror på Gud. Du måste också leva som han lär.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh