Hoppa till innehåll

Drömtolkning

Drömtolkning eller drömtydning. Drömmars innehåll och funktion har varit ämnen av vetenskapligt, filosofiskt och religiöst intresse genom historien. Drömtolkning, som praktiserades av babylonierna under det tredje årtusendet f.Kr. och ännu tidigare av de forntida sumererna, har en framträdande plats i religiösa texter i flera traditioner och har spelat en huvudroll inom psykoterapi. Den vetenskapliga studien av drömmar kallas oneirologi. De flesta moderna drömstudier fokuserar på drömmars neurofysiologi och på att föreslå och testa hypoteser om drömfunktion. Det är inte känt var i hjärnan drömmar har sitt ursprung, om det finns ett enda ursprung för drömmar eller om flera regioner i hjärnan är inblandade, eller vad syftet med drömmen är för kroppen eller sinnet.
Profeten sa, ”En god dröm som går i uppfyllelse kommer från Allah, och en dålig dröm är från Satan, så om någon av er har en dålig dröm, ska han söka skydd hos Allah från Satan och spotta till vänster, den dåliga drömmen kommer då inte att skada honom.”