Hoppa till innehåll

Muslim

Muslimer är troende som bekänner sig till islam, en monoteistisk religion, där man endast dyrkar en gudom, som är Gud. Koranen är den slutgiltiga religiösa skriften för alla muslimer men även Bibeln och de judiska skrifterna anses vara heliga. Det finns ungefär 1,8 miljarder muslimer i världen, vilket motsvarar cirka 24 % av världsbefolkningen. Muslimer är ingen homogen grupp då islam är en öppen religion för alla människor vilket speglas i dess kultur och traditioner.