Hoppa till innehåll

101 visdomsord från Koranen | Inspirerande citat och texter från Koranen

101 visdomsord från Koranen. Ta del av islams vishet och kunskap. Muslimska visdomsord som gör ditt liv bättre och lättare att förstå. En del skulle vilja kalla det för befallningar men jag föredrar att kalla det för påbud eller uppmaningar om hur vi ska leva. Gud befaller inte människor för Allah har gett oss den fria viljan, och även förmågan att skilja mellan gott och ont. Eftersom vi själva då styr över våra handlingar ger inte Gud oss befallningar, han vägleder oss.

Texten 101 Visdomsord från Koranen och en bild på att äpple.
101 visdomsord från Koranen. Muslimska visdomsord som gör ditt liv bättre och lättare att förstå.

Då Gud älskar sin skapelse så vill han att vi gör rätt. Oavsett om du är kristen eller muslim, eller till och med om du är ateist, så tror jag att du kommer att finna de flesta av dessa uppmaningar från Gud som ganska självklara. Innerst inne så känner nog de flesta av oss till dessa bud men vi kan behöva höra dem igen, och igen, och igen…

På denna sida:

101 Guds visdomsord i Koranen

101 bud och uppmaningar direkt från Gud som hjälper oss att hantera etik och moral, tro och religion, mat och dryck samt hur vi ska vara och uppföra oss mot andra människor. Oavsett om det gäller fiender eller vänner, affärer eller kärlek. Etthundra och en små och enkla bud att lära och försöka leva efter. Samtliga har hänvisning till Koranens sura och vers.

Visdomsord om etik och moral

 1. Blanda inte sanning med lögn –
  Al-Baqarah (Kon) 2:42
 2. Påbjud det goda, först när du själv praktiserar det –
  Al-Baqarah (Kon) 2:44
 3. Sprid inte omoral och sedeslöshet på jorden –
  Al-Baqarah (Kon) 2:60
 4. Förstör inte dina goda handlingar med skrytsamhet –
  Al-Baqarah (Kon) 2:264
 5. Samarbeta i rättfärdighet –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:2
 6. Spela inte om pengar –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:90
 7. Håll dig borta från det som är oansvarigt –
  Al-Mu’minun (De troende) 23:3
 8. Håll dina begär i styr –
  Al-Mu’minun (De troende) 23:5
 9. Påbjud det som är gott, och förbjud det som är ont –
  Luqman (Luqman) 31:17

Visdom om tro och religion

 1. Hindra inte människor från att besöka moskéer –
  Al-Baqarah (Kon) 2:114
 2. Tvång ska inte förekomma i trosfrågor –
  Al-Baqarah (Kon) 2:256
 3. Tro på alla profeterna –
  Al-Baqarah (Kon) 2:285
 4. Betänk universum, skapelsen och Guds alla underverk –
  Ali ’Imran (Imrans ätt) 3:191
 5. Förolämpa inte andras gudar, men upplys dem om den sanna Guden –
  Al-An’am (Boskap) 6:108
 6. Bär vårdad klädsel under bönestunderna –
  Al-A’raf (Urskillning) 7:31
 7. Sträva alltid efter renhet –
  At-Tawbah (Ånger) 9:108
 8. Ge aldrig upp hoppet om Allahs nåd –
  Yusuf (Josef) 12:87
 9. Allah kommer att förlåta dem som har gjort fel av okunnighet –
  An-Nahl (Biet) 16:119
 10. Inbjudan till Gud bör ske med visdom och god undervisning –
  An-Nahl (Biet)16:125
 11. Ingen kommer att bära andras synder –
  Al-Isra (Den nattliga resan) 17:15
 12. Allah ger beskydd till dem som endast tror på Allah –
  An-Nur (Ljus) 24:55
 13. Var ödmjuk inför Gud när han kallar er –
  Al-Furqan (Måttstocken) 25:63
 14. Åkalla inte någon annan gudom vid sidan om Allah –
  Al-Qasas (Berättelsen) 28:88
 15. Allah förlåter alla synder –
  Az-Zumar (Skarorna) 39:53
 16. Tvivla inte på Allahs nåd och förlåtelse –
  Az-Zumar (Skarorna) 39:53
 17. Inför Gud är den av er den bäste vars tro är djupast –
  Al-Hujurat (De inre rummen) 49:13
 18. Munkväsendet är ej föreskrivet av Gud –
  Al-Hadid (Järnet) 57:27
 19. De som har kunskap kommer att ges en högre rang av Allah –
  Al-Mujadila (Hon som vädjar) 58:11
 20. Sök Allahs förlåtelse. Gud är förlåtande och barmhärtig –
  Al-Muzzammil (Du som täcker över dig) 73:20
 21. Det finns bara en Gud, inte flera gudar –
  Al-Anbya (Profeterna) 21:22

Lärdom om samhälle och politik

 1. Följ inte någon blint –
  Al-Baqarah (Kon) 2:170
 2. Välj ledare efter deras kompetens –
  Al-Baqarah (Kon) 2:247
 3. Att ha majoritet är inte ett sanningskriterium –
  Al-An’am (Boskap) 6:116
 4. Behandla icke-muslimer på ett vänligt och rättvist sätt –
  Al-Mumtahanah (Den som skall förhöras) 60:8
 5. Förorda det som är rätt och förbjud det som är fel –
  Ali ’Imran (Imrans ätt) 3:110

Visdom om affärer och avtal

 1. Bryt inte ett löfte –
  Al-Baqarah (Kon) 2:177
 2. Använd dig inte av mutor –
  Al-Baqarah (Kon) 2:188
 3. Ta inte ränta när du lånar ut –
  Al-Baqarah (Kon) 2:275
 4. Ge mer tid att betala tillbaka om den skuldsatte har det svårt –
  Al-Baqarah (Kon) 2:280
 5. Skriv av en skuld –
  Al-Baqarah (Kon) 2:282
 6. Bevara förtroendet du fått –
  Al-Baqarah (Kon) 2:283
 7. Förbruka inte varandras rikedom orättvist –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:29
 8. Minska inte vikt eller mät inte fel för att lura människor –
  Al-An’am (Boskap) 6:152
 9. Fatta beslut och gör affärer i samråd –
  Ash-Shuraa (Samråd) 42:38

Budord om Krig och konflikter

 1. Strid endast mot dem som slåss mot dig –
  Al-Baqarah (Kon) 2:190
 2. Följ krigslagar och behåll krigets etiketter –
  Al-Baqarah (Kon) 2:191
 3. Var inte delaktig i synd och osämja –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:2
 4. Desertera inte från en strid –
  Al-Anfal (Krigsbyte) 8:15

Hjälpa och förstå andra enligt islam

 1. Skydda föräldralösa barn –
  Al-Baqarah (Kon) 2:220
 2. Sök upp och hjälp de behövande –
  Al-Baqarah (Kon) 2:273
 3. Belasta inte en person utanför hans förmåga –
  Al-Baqarah (Kon) 2:286
 4. Var god mot andra människor –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:36
 5. Skydda och hjälp dem som söker skydd –
  At-Tawbah (Ånger) 9:6
 6. Hedra dina gäster –
  Adh-Dhariyat (De som virvlar upp) 51:26
 7. Var generös med välgörenhet –
  Al-Hadid (Järnet) 57:7
 8. Stöt inte bort den som söker hjälp –
  Ad-Duhaa (Det klara morgonljuset) 93:10
 9. Uppmuntra att mätta de fattiga –
  Al-Ma’un (Den minsta hjälp) 107:3

Visdomsord om familj och relation

 1. Var inte intima under menstruation –
  Al-Baqarah (Kon) 2:222
 2. Amma dina barn i två hela år –
  Al-Baqarah (Kon) 2:233
 3. Gift dig inte med din släkting –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:23
 4. Mannen har ansvar och omsorg om kvinnan –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:34
 5. Var lydig och respektfull mot dina föräldrar –
  Al-Isra (Den nattliga resan) 17:23
 6. Frestas inte till omoraliskt sexuellt beteende –
  Al-Isra (Den nattliga resan) 17:32
 7. Gå inte in i föräldrarnas sovrum utan deras tillåtelse –
  An-Nur (Ljus) 24:58
 8. Engagera dig inte i homosexualitet –
  Al-’Ankabut (Spindeln) 29:29

Lag och ordning i Koranen

 1. Undanhåll inte vad ni har bevittnat och begå inte mened –
  Al-Baqarah (Kon) 2:283
 2. De dödas arv ska fördelas mellan familjemedlemmarna –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:7
 3. Ta inte av föräldralösas egendom –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:10
 4. Döm med rättvisa bland människor –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:58
 5. Döda inte varandra –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:92
 6. Försvara inte svek och bedrägeri –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:105
 7. Stå upp för rättvisa –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:135
 8. Straffa för brott på ett avskräckande sätt –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:38
 9. Bekämpa syndiga och olagliga handlingar –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:63
 10. Var alltid rättvis –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:8

Visdomsord om beteende och uppförande

 1. Håll ihop, låt er inte splittra. Byt inte vänskap mot fientlighet –
  Ali ’Imran (Imrans ätt) 3:103
 2. Håll tillbaka din ilska –
  Ali ’Imran (Imrans ätt) 3:134
 3. Var inte oförskämd när du talar –
  Ali ’Imran (Imrans ätt) 3:159
 4. Var inte snål, dela med dig av dina tillgångar –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:37
 5. Avundas inte andra –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:54
 6. Var inte högdragen och arrogant –
  Al-A’raf (Urskillning) 7:13
 7. Förlåt andra för deras misstag –
  Al-A’raf (Urskillning) 7:199
 8. Spendera inte pengar i överflöd –
  Al-Isra (Den nattliga resan) 17:29
 9. Döda inte dina barn av rädsla för fattigdom –
  Al-Isra (Den nattliga resan) 17:31
 10. Befatta dig inte med det du inte vet, eller har kunskap om –
  Al-Isra (Den nattliga resan) 17:36
 11. Tala milt till människor –
  Taha (Ta ha) 20:44
 12. Gå inte in i andras hus utan tillåtelse –
  An-Nur (Ljus) 24:27
 13. Försumma inte din del av det världsliga –
  Al-Qasas (Berättelsen) 28:77
 14. Uppträd aldrig högfärdigt eller överlägset –
  Luqman (Luqman) 31:18
 15. Dämpa och sänk din röst –
  Luqman (Luqman) 31:19
 16. Bekämpa ont med gott –
  Fussilat (En fast och klar förkunnelse) 41:34
 17. Försök få uppgörelse mellan människor –
  Al-Hujurat (De inre rummen) 49:9
 18. Förlöjliga inte andra personer –
  Al-Hujurat (De inre rummen) 49:11
 19. Tala inte illa om andra bakom deras rygg –
  Al-Hujurat (De inre rummen) 49:12
 20. Skydda dig själv från girighet och frestelser –
  At-Taghabun (Då vinnarna och förlorarna byter plats) 64:16

Budord om kön och jämlikhet

 1. Män och kvinnor har lika belöning för sina gärningar –
  Ali ’Imran (Imrans ätt) 3:195
 2. Kvinnor har också rätt till arv –
  An-Nisa (Kvinnor) 4:7
 3. Kvinnor ska klä sig propert och diskret inför främmande män –
  Al-Ahzab (De sammansvurna) 33:33

Påbud om Mat och dryck

 1. Självdöda djur, blod och svinkött är förbjudet att äta –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:3
 2. Undvik berusningsmedel och alkohol –
  Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) 5:90
 3. Ät och drick, men inte i överflöd –
  Al-A’raf (Urskillning) 7:31

101 visdomsord från Koranen

Det mest fascinerande med dessa visdomsord är att nästan alla personer som läser dem håller med om att budskapet är bra. Detta är oavsett om personen är muslim eller inte. Till och med den personen som förnekar Gud, måste här erkänna att Gud vet vad som är bäst för honom.
Att vara muslim är att följa islam och underkasta sig Guds vilja och visdom.

Koranen – visdomsordens källa

Hundraen Guds budord är hämtade från följande suror i den heliga Koranen:

Andre suran – Al-Baqarah (Kon)
Tredje suran – Ali ’Imran (Imrans ätt)
Fjärde suran – An-Nisa (Kvinnor)
Femte suran – Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden)
Sjätte suran – Al-An’am (Boskap)
Sjunde suran – Al-A’raf (Urskillning)
Åttonde suran – Al-Anfal (Krigsbyte)
Nionde suran – At-Tawbah (Ånger)
Tolfte suran – Yusuf (Josef)
Sextonde suran – An-Nahl (Biet)
Sjuttonde suran – Al-Isra (Den nattliga resan)
Tjugonde suran – Taha (Ta ha)
Tjugoförsta suran – Al-Anbya (Profeterna)
Tjugotredje suran – Al-Mu’minun (De troende)
Tjugofjärde – An-Nur (Ljus)
Tjugofemte – Al-Furqan (Måttstocken)
Tjugoåttonde suran – Al-Qasas (Berättelsen)
Tjugonionde suran – Al-’Ankabut (Spindeln)
Trettioförsta suran – Luqman (Luqman)
Trettiotredje suran – Al-Ahzab (De sammansvurna)
Trettionionde suran – Az-Zumar (Skarorna)
Fyrtioförsta suran – Fussilat (En fast och klar förkunnelse)
Fyrtioandra suran – Ash-Shuraa (Samråd)
Fyrtionionde suran – Al-Hujurat (De inre rummen)
Femtioförsta suran – Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)
Femtiosjunde suran – Al-Hadid (Järnet)
Femtioåttonde suran – Al-Mujadila (Hon som vädjar)
Sextionde suran – Al-Mumtahanah (Den som skall förhöras)
Sextiofjärde suran – At-Taghabun (Då vinnarna och förlorarna byter plats)
Sjuttiotredje suran – Al-Muzzammil (Du som täcker över dig)
Nittiotredje suran – Ad-Duhaa (Det klara morgonljuset)
Etthundrasjunde suran – Al-Ma’un (Den minsta hjälp)

Koranen är en bok fylld av visdom och vetenskap.

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer