Hoppa till innehåll

Sjukdom och hälsa

Enligt den muslimska läran sker ingenting utan Guds vilja, detta inkluderar friskhet och sjukdom. Men att söka skydd mot stress hos Gud utesluter inte att man sköter om sig själv, eller söker vård när det behövs. Den islamska medicinen inkluderar alla metoder inom den moderna medicinen, men skiljer sig ändå åt då muslimer anser att den största läkekonsten är tro och prästetik, som vägleder och orienterar. En av de viktigaste kriterierna i den islamska medicinen är att islam är en religion som presenterar en helhetsbild av relationen mellan kropp och själ. Detta är extra viktigt när det gäller det islamska perspektivet på mental hälsa.