Hoppa till innehåll

Söka skydd mot stress | Behandla psykisk ohälsa med Guds eller doktorns hjälp?

Stress är hur vi reagerar när vi känner oss under press eller hotade. Det händer vanligtvis när vi är i en situation som vi inte känner att vi kan hantera eller kontrollera. Många gånger kan stress vara befogad men den kan också vara överdriven eller till och med obefogad. Kanske vi oroar oss för någonting i onödan. Kan Gud hjälpa oss med skydd mot stress? Vad säger islam om stress och motgångar? Hur kan man hantera stress?

Texten Stress framför två stressade ansikten.
Att söka skydd mot stress hos Gud utesluter inte att man sköter om sig själv, eller söker vård när det behövs.

Vad är stress?

Stress kan definieras som ett tillstånd av oro eller mental spänning orsakad av en svår situation. Stress är ett naturligt mänskligt beteende som får oss att ta itu med utmaningar och hot i våra liv. Alla upplever stress till viss del. Hur vi reagerar på stress gör dock stor skillnad för vårt allmänna välbefinnande.

Stress kan bero på att vi ställer höga och kanske orimliga krav på oss själva. Många gånger beror det på att vi jämför oss med andra och upplever att de är bättre, gladare, vackrare, rikare och så vidare. Nuförtiden är det vanligt att vi bombarderas av bilder på sociala medier där andra visar sina resor, dyra bilar, fina restauranger, fester, nyköpta kläder och andra ytliga framgångssagor. 

De visar endast den ena sidan av sanningen. Kanske de inte är lika snabba att visa upp det som är svårt. Bakom fester och uteliv kanske det döljer sig missbruk av alkohol eller droger. Det som utåt ser ut som romantik och kärlek kanske döljer allvarliga relationsproblem. Resor och dyra bilar köps nästan alltid på kredit.

Man kan undvika mycket stress genom att sluta jämföra sig själv med andra. Var dig själv och utgå från dina egna mål och värderingar.

”De som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?”

Koranen, Ar-Ra’d 13:28

Givetvis så kan stress även bero på yttre faktorer som vi inte kan styra själva. Det kan handla om allt från våra egna fysiska och psykiska begränsningar och ohälsa till naturkatastrofer och krig.

Det är viktigt att acceptera det man inte kan påverka och att inte ta för givet att gräset är grönare på andra sidan floden.

Livet är fullt av prövningar

Islams syn på varför Gud välsignar oss med svårigheter är både intressant och förklarande. Livets alla motgångar är lika mycket Guds välsignelse som det goda livet erbjuder. En klassiska fråga om religion är:

”Om Gud finns, varför finns det då svårigheter, lidande och ondska?”

När livet är fyllt av framgång och lycka. När affärerna går bra, hälsan är på topp och det sociala livet flyter på. Då, är det kanske lätt att vara troende och tacka Gud.

Men, när lyckan vänder till otur, affärerna går dåligt, hälsan sviktar och kanske relationer krashar. Fortsätter du att vara Gud trogen då, eller börjar din tro avta?

Helt visst har Vi skapat människan för [ett liv av] slit, plågor och prövningar.

Koranen, Al-Balad 90:4

Livet är alltså fullt av prövningar. Framgång kan bytas till motgång på ett ögonblick.

Före dig har Vi sänt sändebud till folk, som Vi sedan satte på prov genom motgångar och lidande, för att de skulle [lära sig] ödmjukhet.
[Det hade varit bäst för dem] om de hade ödmjukat sig, när Vår prövning nådde dem; men tvärtom hårdnade deras hjärtan och Djävulen visade dem deras handlingar i ett fördelaktigt ljus.

Koranen, Al-An’am 6:42-43

Gud, Allah, testar oss i både framgång och motgång.

Det gör även Djävulen (Satan). När du är svag i din tro och du känner stress är du extra mottaglig för Djävulens lögner och lockelser. Han lockar dig att överge Gud, begå brott, svika andra människor eller kanske att dämpa din stress med alkohol och droger. Ekonomiska problem kanske går att lösa med att spela på vadslagning eller lotteri? Djävulen vill göra dig vilsen.

Efter motgång kommer medgång

Som du kan se var livet i denna värld aldrig avsett att vara en existens av oupphörlig lätthet och tröst.

Allah avsåg alltid att det skulle vara en tillfällig plats och tidsperiod som skulle vara fylld av svårigheter med mellanliggande faser av lätthet som inträffade däremellan. Den grundläggande principen är dock att varje svårighet som kommer i vår väg redan har lätthet kopplat till sig.

På prövningen följer lättnad!
[Ja,] på prövningen följer lättnad!

Koranen, Ash-Sharh 94:5-6

Hör Guds löfte. Ge inte upp även om smärtan verkar oändlig och du känner dig sliten av att bära all stress och motgång. Det finns lösning på problemen och något ännu större väntar på dig precis runt hörnet.

Svårigheter är inte permanenta. De troende som framhärdar i sin tro på Gud och utövar tålamod inför motgångar belönas sedan på sätt som är bortom vanliga människors förståelse.

Prövning och motgång medför stress

När vi utsetts för motgångar blir vi stressade. Det är en livsviktig funktion för både människor och djur. Stress mobiliserar våra sinnen för att vi ska klara av den situation som uppstått. Men vi måste behålla kontrollen över den och behålla lugnet.

Tillfällig stress är en del av vår vardag och en viktig funktion. Men långvarig, eller den vi inte kan påverka kan få oss att tänka irrationellt, fatta fel beslut, men också allvarligt skada vår hälsa. Den kan få oss på irrvägar, att lämna den raka vägen.
Låt dig inte lockas. Stå fast vid Gud.

När du är stressad så passar Satan på att försöka förvilla dig. Därför måste man lära sig att hantera stress.

Hantera stress

Stresshantering i islam är en helhetslösning som innefattar egenvård med en hälsosam livsstil, eventuellt medicinsk eller annan professionell hjälp och givetvis att man söker Guds hjälp genom bön. 

Hälsosam livsstil. Islam uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Balanserad kost, regelbunden motion och tillräckligt med vila är alla bra för både det fysiska och mentala välbefinnandet.

Professionell hjälp ska alltid sökas vid akuta eller långvariga problem med stress, ångest, depression och liknande symptom. Islam motsätter sig varken att man tar hjälp från vården, eller av den medicin man blir rekommenderad. Snarare tvärtom. Som muslim är du skyldig att sköta om dig själv och göra vad du kan för att hålla dig sund och frisk.

Profeten Muhammed sa: ”Allah sände inte ner någon sjukdom utan att han också sände botemedel för den.”

Bön botar stress. Det är vetenskapligt bevisat att bönen till och med utan Guds hjälp har en lugnande och helande effekt. Den hjälper en att slappna av och fokusera på någonting annat än det som är källan till stressen. Bön är en form av meditation som gör dig lugn och fokuserad. Även din kropp blir lugn och avslappnad. Bönens budskap hjälper dig att förstå livet och de situationer som känns svåra och skapar stress för dig. När du ber, så är det inte bara att du ber Gud om någonting. Du visar även din underkastelse och att du lägger ditt livs öde i Guds händer. Gud hör din bön!

Stresshantering enligt islam

  • Håll en positiv attityd. ”Tappa inte modet och glöm er sorg! Står ni fasta i tron kommer ni att vinna överhanden”. Koranen Ali-’Imran 3:139
  • Acceptera det du inte kan kontrollera. ”Jag kan inte [hindra att] ont drabbar mig eller [utverka att] goda och nyttiga ting kommer på min lott, om det inte är Guds vilja [att så sker]. För alla människor är en frist utsatt och de kan varken förkorta den eller förlänga den, ens med ett ögonblick, när den har löpt ut.” Koranen, Yunus 10:49
  • Var påstridig istället för aggressiv. ”De … som avhåller sig från de grövsta synderna och skamliga handlingar och som förlåter, [även] om vreden har gripit dem … Vi skänker dem för deras försörjning”. Koranen, Ash-Shuraa 42:37-38
  • Lär dig att hantera din tid mer effektivt. ”VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.” Koranen, Al-’Asr, 103:1-3
  • Använd inte alkohol eller droger för att minska stress. ”DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge.” Koranen, 2:219
  • Sök behandling hos en psykolog eller annan vård. Islam motsätter sig inte modern medicin eller vård. Muslimer kan komplettera användningen av modern medicin med koranverser och böner som traditionellt används för stress eller sjukdom.
  • Sök hjälp hos Gud genom bön. ”TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.” Koranen, Al-Baqarah 2:153

Muslimsk bön mot stress och ångest

Det finns många tänkvärda och vackra muslimska böner (dua) och kapitel (sura) ur Koranen som ger dig sinnesfrid och lugn, vilket hjälper mot stress. Om du är muslim och INTE utför de obligatoriska dagliga bönerna så kan det vara ett första steg att börja där. Det kommer att ge dig ro och det kommer att dämpa din stress.

Annars kan du oavsett om du är muslim eller inte läsa någon av följande böner:

Allah är nog för mig

Denna dua är en påminnelse om att allt i skapelsen är under Guds kontroll. Vår tro på honom och hans gudomliga påbud har förmågan att lugna våra hjärtan. När vi väl har ansträngt oss för våra önskade resultat behöver vi inte längre oroa oss. Resultatet är i händerna på Herren av ”den stora tronen” och tronen är den största av alla skapelser.

Dua att ta bort stress
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلَْت الكَّلْت َرْشِ الْعَظِيمِ (سَبْعَ مَرَّاتٍ
Ḥasbiya Allāhu lā ilāha illā huwa ʿalayhi tawakkaltu wa-huwa rabbu al-ʿarshi al-ʿaẓīm.

Allah är nog för mig. Det finns ingen sann gud utom Honom,
till Honom sätter jag min tillit, och Han är den väldiga tronens Herre.

[Abū Dāwūd]

Det klara morgonljuset

Denna vackra sura ur Koranen berättar om Guds eviga närvaro och att han aldrig överger oss. Efter de prövningar vi utstår ska allting bli bättre och vi ska belönas i överflöd. Den uppmanar också till att vi ska hjälpa andra människor och ta hand om varandra.

VID DET klara morgonljuset
och vid natten, när dess mörker tätnar!
Din Herre har inte övergett dig och du har inte väckt Hans missnöje.
Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit!
Och din Herre skall skänka dig [Sitt goda i överflöd] och du skall bli helt nöjd.
Fann Han dig inte faderlös och gav dig ett hem?
Och såg Han dig inte vilsen och vägledde dig
Och såg Han dig inte lida nöd och skänkte dig allt vad du behövde
Var därför inte hård mot den faderlöse
och stöt inte bort tiggaren med barska ord.
Men berätta [för alla] om din Herres välgärningar!

Koranen, Ad-Duhaa 93:1-11

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
6 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Niche Disha
4 månader sedan

Mycket bra inlägg, hoppas det kan hjälpa många som koranen har hjälpt mig. Alhamdulillah
Shukran för en bra sida, Mashallah Al Thaelab !

Angelica
4 månader sedan

Skyddar den bönen mot stress även om man inte är muslim????
Hjälper den bara de som tro på gud?

Angelica
4 månader sedan

Tack för ditt svar men jag undrar om jag måste ha slöja om jag ska be?