Hoppa till innehåll

När du drabbas av sjukdom behöver du Gud

Alla drabbas vi någon gång av sjukdom. Hur konstigt det än kan låta så är även sjukdomar Guds skapelse. Eftersom Gud skapade (och fortsätter att skapa) allting så är även sjukdomar i form av bakterier, virus, sporer med mera så är även dessa en del av skapelsen. Det kan verka märkligt och grymt och det händer till och med att troende vacklar i sin tro när de, eller någon nära anhörig råkar ut för en olycka eller svår sjukdom. Men, det finns någon form av balans i universum som för oss människor är mycket svår, om inte omöjlig, att förstå. Där måste vi lägga vår tillit till Gud.

Att hantera sjukdom i islam. Sjuk persons hand med läkemedel och böneband.
Hantera sjukdom i islam.

Sjukdom och skador – en del av livet

När vi ställs inför svåra situationer som till exempel sjukdom bör vi minnas att Gud uppmanar oss att lita på Honom under alla omständigheter. I Koranen står det bland annat: ”Han är Herre över öst och väst; ingen gudom finns utom Han. Lita därför [i allt] till Honom som din Beskyddare” (Koranen 73:9). Förtröstan innebär att vi litar på att Gud förmår ta bättre hand om oss än vad som står i vår egna förmåga.

Så Gud kan bota vår sjukdom men det betyder inte att vi själva inte ska göra allt efter vår förmåga och använda de medel som erbjuds. Där ingår allt från att ta hand om sig själv och sin hälsa. Kurera sig med hälsosam mat och dryck, vila eller kanske motion i de fall det är en del av lösningen. Det finns ingenting som säger att du ska ta avstånd från mediciner eller läkarens råd och vård. Tvärtom, du uppmanas att den den hjälp som du erbjuds. Låt Gud vägleda dig i andligheten men låt din doktor hjälpa dig med det värdsliga.

När Profeten blev tillfrågad av en man om han skulle binda fast sin kamel vid en palm för natten, eller om han skulle lämna den lös och sätta sin lit till att Gud ska beskydda den, fick han svaret: ”Bind först din kamel och förtrösta sedan på Gud” (Hadith från Tirmidhi).

Sök hjälp hos Gud och sjukvården

När man blir sjuk, så är detta det grundläggande förfarandet inom islam:

1. För det första att acceptera det som hänt som en del av livet. Det är en del av ditt öde.

2. För det andra att ha tålamod och vara tacksam att lidandet inte är värre. Om du förlorar ett ben i en olycka, var då tacksam över det andra benet.

3. För det tredje att be Gud ta bort sjukdomen eller lidandet. Det finns många böner i Koranen och Bibeln – böner som profeterna använde under sina prövningar. Till exempel profeten Jobs böner när han drabbades av sjukdom, profeten Jonas böner när han prövades i valens mage. Det finns andra böner av profeterna Mose och Abraham som de använde när de drabbades av olika prövningar. Dessa böner ger den troende tröst och känslan av att vara sammanlänkad med profeterna. De ger också den troende hopp om att bönerna ska besvaras så som profeternas böner. Man kan naturligtvis också be med sina egna ord.

Den vackraste bönen i Koranen är denna. Jag älskar den så mycket och jag tycker att alla kan läsa den.  

SÄG: ”Jag söker skydd hos gryningens Herre,
mot det onda i det som Han har skapat,
mot det onda i nattens tätnande mörker,
mot det onda från dem som blåser på knutar,
och mot det onda i avunden från den som avundas.”

Koranen, Al-Falaq 113:1-5

4. För det fjärde att förvänta sig belöning för sitt lidande, sina böner och sitt tålamod.

5. För det femte att söka hjälp – när det gäller sjukdom att söka den bästa medicinska hjälp man kan få. 

Profeten Muhammed sa: ”För varje sjukdom finns en behandling – vare sig den är känd eller okänd.” och ”För varje sjukdom finns en behandling och när den kommer i kontakt med sjukdomen botar den med Guds tillåtelse”

Detta styrker den troende muslimen och hjälper henne eller honom att inte förlora hoppet.

Fem steg för att hantera sjukdom

När du blir sjuk eller skadad så är det viktigt att du accepterar detta som en del av ditt liv och ditt öde. Ha tålamod och försök hitta positiva saker att fokusera på, Var tacksam för allt du har, men också för den hjälp du får. Be till Gud och han kan göra dig frisk, eller hjälpa dig att ha tålamod, förståelse och att acceptera sjukdomen. Behåll hoppet och tänk på att Gud kommer att belöna dig. Ta emot all den hjälp du kan få av läkare och ta de mediciner du blir ordinerad.

 1. 1. Acceptera

  Acceptera din sjukdom eller skada och se det som en del av ditt öde. Det ger dig troligtvis nya erfarenheter och är en viktig del av ditt liv.

 2. 2. Tålamod

  Ha tålamod och låt din kropp läka eller anpassa sig. Tänk positivt och var tacksam för att det inte är värre än vad det är. Är det riktigt illa så ska du känna tacksamhet för allt det fina du tidigare har haft.

 3. 3. Be till Gud

  Det är viktigt att be till Gud. Gud kommer att leda dig och du kommer att se varför du är sjuk. Gud kan ta bort ditt lidande och bota din sjukdom. Men Gud leder dig även vid livets slut. Man får inte önska sig själv att dö, men om livet blir för svårt kan man be; ”O Allah håll mig levande så länge livet är gott för mig och låt mig dö om döden är bättre för mig”.

 4. 4. Belöning

  Profeten Muhammad sa att man aldrig ska önska sig att dö, hur hårt drabbad man än är. Detta eftersom den som har gjort många synder har chans att ångra sig och den som har gjort mycket gott har chans att göra mer gott och öka sin belöning. Allah belönar dig för ditt tålamod och dina goda gärningar.

 5. 5. Sök hjälp

  Det finns ingenting inom islam som säger att du ska undvika mediciner eller läkarvård. Tvärtom så är det mycket viktigt att du tar hand om livet som du fått av Gud, och att du visar din tacksamhet genom att göra allt som finns till hands för att uppnå ett långt och hälsosamt liv. Profeten Muhammed sa: ”För varje sjukdom finns en behandling – vare sig den är känd eller okänd.” och ”För varje sjukdom finns en behandling och när den kommer i kontakt med sjukdomen botar den med Guds tillåtelse”

Böner att läsa vid sjukdom

Job

Profeten Job har bosatt sig tillsammans med sin fru, Rahma, i ödemarken där han ägnar större delen av dagarna till att be och dyrka Gud. Han lider av svår sjukdom som Shaitan (satan, djävulen) har gett honom.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: ”Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!”
Och Vi hörde hans bön och befriade honom från det onda som [plågade] honom och gav honom åter [dem av] hans familj [som Vi tagit ifrån honom] och Vi fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som något att bevaras i minnet av alla som ägnar Oss sin dyrkan.

Koranen, Al-Anbya 21:83-84

OCH MINNS Vår tjänare Job, hur han ropade till sin Herre: ”Djävulen har plågat mig svårt och mina krafter är slut!”
[Och Vi sade:] ”Stampa i marken med din fot! Där finns friskt vatten så att du kan tvätta dig och dricka.”
Och Vi gav honom tillbaka [dem som Vi hade tagit från honom av] hans familj och fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som en påminnelse till dem som har förstånd.
[Och Vi sade:] ”Tag en näve [gräs] och slå med den och bryt inte din ed!” – Vi såg hans uthållighet och tålamod, en sann [Guds] tjänare! Han vände alltid tillbaka till Oss med ångerfullt sinne.

Koranen, Sad 38:41-44

Profeten Job slog på marken med sin fot och en ström av vatten kom ut. När han tvättade sig med vattnet såg han att hans sjukdom försvunnit och han blev normal igen. Hans fru Rahma var orolig för honom, men när hon återvände blev hon glad men förvånad över att se honom återställd till sin forna hälsa.

Jona

Profeten Jona har dragit till sig Guds vrede och befinner sig på ett skepp som är nära att förlisa i de höga vågorna som slår mot skrovet. Jona lämnar då skeppet och blir slukad av en jättestor fisk. I denna jättestora fisk, eller kanske val, spenderar han tre dagar och tre nätter. Han reciterade följande bön;

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

”la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimeen”

”Ingen gudom finns utom Du! Stor är Du i Din härlighet! Jag har i sanning handlat orättfärdigt.”

Koranen, Al-Anbya 21:87

Därefter kom valen upp till ytan och ut kom profeten Jona. Profeten hamnade på en övergiven strand i Mosul, Irak. Gud lät ett pumpaträd växa snabbt som gav profeten Jona skugga ifrån den starka solen och som gav honom näring från pumpan. Det uppenbarades för profeten att hans folk hade övergivit sin idoldyrkan och att de trätt in i Islam. Gud hade accepterat deras ånger. Han begav sig till sitt folk i Ninweah, Irak, och där berättade några människor att hans folk hade övergivit dyrkan av idolerna och trätt in i Islam.

Profeten Muhammed har nämnt att den muslim som läser den ovannämnda bönen som Jona reciterade kommer att få sina böner infriade. Detta har återberättats av Abo Dawood.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer