Hoppa till innehåll

Sura Al-An’am

Al-An’am (boskap) är det sjätte kapitlet i Koranen, med 165 verser. Denna sura, som kommer i ordning i Koranen efter Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al ’Imran, An-Nisa’ och Al-Ma’idah, uppehåller sig vid sådana teman som de tydliga tecknen på Allahs styrka och makt, och avvisar polyteism och otro, etableringen av Tawhid (ren monoteism), uppenbarelsen, budbärarskapet och uppståndelsen. Det är en sura från Mekka-perioden Suran rapporterar också historien om Ibrahim, som uppmanar andra att sluta dyrka himlakroppar och vända sig mot Allah.