Hoppa till innehåll

Yttrandefrihet att bränna Koranen? Koranbränning är en handling – inte ett yttrande!

Är det en demokratisk rättighet att bränna Koranen? Kan det verkligen vara yttrandefrihet att bränna Koranen utanför en Moské vid fredagsbönen. Jag tror att minst 95 procent av befolkningen i Sverige anser att det är snarare en provokation än en demokratiskt rättighet. Flera undersökningar visar att svenskar inte gillar dessa demonstrationer av hat och respektlöshet.

Yttrandefrihet att bränna Koranen. Bild på papper som brinner.
Är det yttrandefrihet att bränna Koranen?

Vad är demokrati?

Demokrati är när till exempel ett land, en organisation, en församling, en förening, eller en annan sammanslutning styrs av dess invånare, medlemmar eller deltagare. I praktiken så innebär detta att en majoritet, eller den största gruppen som delar en viss uppfattning, utser någon eller några som ska företräda dem i olika frågor. I Sverige så väljer vi politiker för att de under en viss period ska företräda oss, bevaka våra intressen och fullfölja de löften de gav när de lockade oss att rösta på dem. Yttrandefriheten är en av de viktigaste byggstenarna i en demokrati.

Demokrati är ett stort och komplicerat ämne men här koncentrerar vi oss på frågan om det finns något som helst demokratiskt argument för att tillåta att man bränner Koranen.

Som jag skrev tidigare så väljer vi i en modern demokrati de politiker som under en given period ska företräda folket och dess åsikter. Man kan alltså säga att man i en demokrati ger vissa utvalda personer makt och mandat att fatta beslut för den stora gruppen. I demokratiska val så väljer Sveriges medborgare med rösträtt ut dem som ska styra samhället under en viss tid framåt, tills nästa demokratiska val.

Det märkliga här, i Sverige, är att dessa utvalda politiker tycks vara helt utan politisk makt och handlingskraft. De sitter på sina ämbeten som vingklippta papegojor fastkedjade vid en pinne. Papegojan får sina jordnötter och våra folkvalda får sina arvorden.

Om en demokratiskt vald ledare avsäger sig allt ledarskap genom att skylla på att de inte kan ha en åsikt om enskilda fall, att de inte får toppstyra myndigheter eller tjänstemän, eller på annat sätt påverka samhället – då kan man undra vad den personen gör som ledare? Om inte en politiker får styra, vem styr då?

Är det verkligen demokrati om folket väljer sina företrädare som sen visar sig oförmögna att företräda folket?

Vilka bränner koranen?

De personer som under demonstrationer väljer att bränna Koranen säger sig göra det av lite olika men ganska snarlika skäl. De gör det för sin egna vinnings skull.

Den där dansken, Rasmus Paludan, gör det för att få uppmärksamhet och därmed få med sig lite anhängare som stöder hans sak, alltså försörjer honom. Han för ingen vettig politik varken mot islam eller invandring så jag tycker att det är fel att kalla honom för politiker. Han ställer till spektakel på skattebetalarnas bekostnad enbart för sin egna vinnigs skull. Anmärkningsvärt att han kallar sig nationalist. Han är knappast en person som värnar om nationen, han snarare utnytjar den – vilket han paradoxalt nog anklagar invandrare för att göra.

Den där andra snubben, Salwan Momika, gör det såklart också för sin egna vinnings skull. Sådana här människor bekymrar sig inte ett ögonblick över hur mycket de kostar samhället, eller vilken skada de gör. Salwans vision är att få statusen politisk flykting. Eftersom det är tveksamt att hans ringa tidigare politiska engagemang skulle ge honom permanent uppehållstillstånd i sverige så måste han iscensätta lite dramatisk politisk aktivism genom att utnyttja svensk yttrandefrihet och flathet hos myndigheter.

Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna.”

Koranen, Al-Qasas 28:77

Den nämnaren som för Rasmus Paludan och Salwan Momika tillsammans är att de är absolut ingenting utan denna uppmärksamhet. De är inga debattörer eller större tänkare – de är absolut ingenting.

Yttrandefrihet eller handling?

Det är ganska skrämmande att man i ett land där både politiker, polischefer och andra tjänstemän åberopar yttrande friheten – så tycks ingen av dem veta vad yttrande frihet är.

Yttrandefrihet är individens rätt att framföra sina åsikter utan att bli bestraffad för det. Åsikter kan vara för någonting, men också emot någonting. Det kan handla om vadsomhelst inklusive politik, lagstiftning, känslor eller religion. Yttrandefriheten innefattar onekligen även att religion och religiösa skrifter kritiseras. Att man får kritisera religion är absolut ingenting vi ska försöka begränsa i lagen, utan där bör svensk lag fortsätta se ut som den gör i dag.

Vad som istället krävs är att våra myndigheter ser till att yttrandefriheten efterföljs på rätt sätt. Det finns en ganska ellmentär poäng som tycks missas.

Att framföra sina åsikter om den heliga Koranen är yttrandefrihet, men att bränna Koranen är en handlig.

I sverige sägs vi ha yttrandefrihet, men inte handlingsfrihet. Handlingsfrihet är anarki och laglöshet.

Varför bränner man?

De personer som under demonstrationer väljer att bränna Koranen säger sig göra det av lite olika men ganska snarlika skäl. Några av skälen tycks vara att man inte anser att islam eller muslimer har i landet (Sverige) att göra. Annat skäl är direkt hat mot islam och Koranen

Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. 

Koranen, Al-Ma’idah 5:8

Är det demokratiskt att bränna Koranen?

Är det demokratiskt rätt att bränna Koranen, eller någon annan religiös, politisk eller ideologisk skrift?

Nej, givetvis inte! Den mest grundläggande byggstenen i en demokrati är respekt och om man saknar respekt så bör man inte få ta del av demokratien. Mediokra tjänstemän och jurister som inte kom längre i sin yrkeskarriär än att just bli tjänstemän kan inte längre få styra Sverige.

Vi muslimer ber för dessa vilsna själar som sprider problem, vi ber att Gud förlåter dem, och att de kommer till insikt. Vi slutar inte att tro på Gud eller på att vi kan skapa en bättre värld för att någon bränner en Koran.

Frågor om Koranbränning

Är det lagligt att bränna Koranen?

Ja och nej. Ingen kan hindra eller förbjuda dig att bränna Koranen, eller någon annan bok. Men, om det görs utanför en moske under en muslimsk högtid så görs det onekligen i syftet att provocera – och då är det inte lagligt. Det är inte yttrandefrihet att bränna Koranen.

Varför hindrar inte polisen de som bränner Koranen?

Sverige styrs tyvärr inte av de folkvalda. Dessvärre så styrs landet och våra domstolar av tjänstemän som har sin egna agenda. De har en förkärlek till att misstolka lagen till de kriminellas fördel. I sverige tycks det inte finnas ett enda polisbefäl med lite kurage och mod. Det finns många juridiska verktyg för att stoppa bränningarna men det finns ingen som vågar använda dem.

Vad säger islam om att bränna Koranen?

Faktum är att det är fullt tillåtet att bränna en kopia av den heliga Koranen. Om du har ett utjänt exemplar som inte längre går att använda så kan det faktiskt rekomenderas att du bränner den. Bränn den under värdiga former och låt bladen återgå till naturen. Det är bättre att bränna en Koran än att slänga den i soporna.

Tänk om en muslim bränner Bibeln?

En sann muslim skulle aldrig bränna ett exemplar av Bibeln i protest eller som en demonstration. Dels så är Bibeln en helig skrift även för muslimer, och dels så är det mot en muslims natur att bete sig föraktfullt mot andra människor. ”Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän!”, Koranen Fussilat 41:34.

Vad ska jag göra när någon bränner Koranen?

Ingenting. Gör ingenting! Dessa personer gör det för att få uppmärksammhet. Utan den så är de ingenting. Om du låter dig bli provocerad så gör du dem till lags. Konfrontera dem inte. Stanna hemma, läs koranen och be för en bättre värld.

Inshallah – om Gud vill.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
8 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Amila
7 månader sedan

Dom som bränner koran är bara ute efter att starta bråk.

Heil Hitler
7 månader sedan

Era äckliga muslimjävlar. Paludan är halvjude och förädare han också.

Heil Hitler
7 månader sedan

Knappast möjligt att det är ett rop på hjälp. Hur skulle du kunna hjälpa mig jävlar muslimjävel

Heil Hitler
7 månader sedan

Du har min emailadress.