Hoppa till innehåll

Är Jesus Guds son? Vad säger Bibeln om Guds Son? Vad säger islam?

I Bibeln kallas Jesus (Isa) ofta för ”Guds son”. Uttrycket bekräftar att Gud är Skaparen och källan till allt liv, däribland Jesus liv. Men Bibeln berättar inte att Gud blev pappa till ett barn på samma sätt som människor skaffar barn och blir föräldrar.

Även änglarna omnämns i Bibeln som ”Guds söner” (Job 1:6). Och Bibeln kallar den första människan, Adam, för ”son till Gud” (Lukas 3:38). Men Jesus förkunnade inte sig själv utan Guds rike. Han lät Gud vara Gud, och ställde sig därmed helt till Guds förfogande. Han ”försökte inte göra sig, eller påstå sig vara jämlik med Gud” som man kan översätta den berömda Bibeltexten i Fil 2:6.

Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte

Bibeln, Filipperbrevet 2:5-6
Är Jesus Guds son?
Är Jesus Guds son?

När Jesus visar sig för Maria Magdalena

Maria från Magdala stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven, fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudändan och den andre vid fotändan. De frågade henne: ”Kvinna, varför gråter du?”. Hon svarade: ”De har tagit min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.”
När hon hade sagt det, vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod först inte att det var han. Jesus frågade henne: ”Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: ”Om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom.”

Jesus sade till henne: ”Maria.” Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: ”Rabbuni!” – det betyder lärare. Jesus sade till henne: ”Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud.” Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Bibeln, Johannesevangeliet 20:16-18

Gud är inte någons pappa

Jesus kallar onekligen Gud för fader här men han säger samtidigt att Gud även är lärjungarnas fader. Ingen av lärljungarna föddes genom jungfrufödsel, de hade alla en biologisk mor och en biologisk far. Dessutom så kallar han lärljungarna för bröder. Att kalla någon för fader, eller broder, är ett bildligt och hedrande utryck, som inte ska tolkas ordagrant. Ja, så länge man nu inte har den biologiska relationen förstås.

Att Jesus kom till världen utan en biologisk far, eller att Adam skapades av Gud utan några biologiska föräldrar alls, gör inte Gud till någons pappa. Gud är skaparen.

Guds son i Biblen

I Svenska Folkbibeln förekommer benämningen Guds son 41 gånger, men inte en endaste gång är det Jesus själv som kallar sig för det, eller utger sig för att vara det.

BibelstyckeBibeltext
Matt 4:3Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.”
Matt 4:6och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.”
Matt 8:29Nu skrek de: ”Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?”
Matt 14:33Och de som var i båten tillbad honom och sade: ”Du är verkligen Guds Son!”
Matt 26:63Men Jesus var tyst. Då sade översteprästen till honom: ”Jag besvär dig vid den levande Guden: Säg oss om du är Messias, Guds Son.”
Matt 27:40och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset!”
Matt 27:43Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son.”
Matt 27:54När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ”Den mannen var verkligen Guds Son!”
Mark 1:1Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.
Mark 3:11När de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: ”Du är Guds Son!”
Mark 15:39När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son!”
Luk 1:35Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son.
Luk 4:3Då sade djävulen till honom: ”Om du är Guds Son, så befall den här stenen att bli bröd.”
Luk 4:9Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner härifrån!
Luk 4:41Även onda andar for ut ur många, och de skrek: ”Du är Guds Son!” Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias.
Luk 22:70Då frågade alla: ”Så du är alltså Guds Son?” Han svarade dem: ”Ni själva säger att Jag Är.”
Joh 1:34Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son.”
Joh 1:49Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!”
Joh 5:25Jag säger er sanningen: Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska få liv.
Joh 10:36hur kan ni då säga till mig som Fadern har helgat och sänt till världen att jag hädar, därför att jag sagt: Jag är Guds Son?
Joh 11:4När Jesus hörde det, sade han: ”Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den.”
Joh 11:27Hon svarade: ”Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”
Joh 19:7Judarna svarade: ”Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son.”
Joh 20:31Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Apg 9:20och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.
Rom 1:4och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre.
2 Kor 1:19Guds Son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er – jag och Silvanus och Timoteus – han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja.
Gal 2:20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.
Ef 4:13tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.
Heb 4:14När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Heb 6:6men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse då de själva korsfäster Guds Son på nytt och hånar honom offentligt.
Heb 7:3Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut: han är som Guds Son och förblir präst för evigt.
Heb 10:29Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens Ande?
1 Joh 3:8Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar.
1 Joh 4:15Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud.
1 Joh 5:5Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
1 Joh 5:10Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin Son.
1 Joh 5:12Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
1 Joh 5:13Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.
1 Joh 5:20Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.
Upp 2:18Och skriv till ängeln för församlingen i Tyatira: Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons:
Källa: Svenska Folkbibeln

Fadern, sonen och den helige anden

De flesta kristna samfund grundar sin teologi på, inte på Jesus läror utan på treenigheten. Treenigheten är ett teologiskt begrepp som växte fram under de tre första århundraden efter Jesus död. Det är ingenting som Jesus eller någon annan profet förespråkar. Inte heller Bibeln säger någonting om en treenighet. Koranen och islam tar starkt avstånd från den då den strider direkt mot Guds ord.

Treenigheten bygger på en märklig teori som säger att Fadern (Gud är far till Jesus), Sonen (Jesus som då är Guds son) och Anden (Guds heliga ande) tillsammans bildar en treenighet, vilket är gud. Vilket då innebär att fadern, sonen och anden är olika väsen, men ändå samma.

Teorin bakom, och hela begreppet med treenigheten är så snurrigt och förvirrande att de flesta av de kristna som tror på den förklarar den med att: ”Det är ett mysterium som endast Gud kan förstå”.

Treenigheten – det är ett mysterium som endast Gud kan förstå.

svenskakyrkan.se

Så, teologiska teorier som varken nämns i de gamla skrifterna, i Bibeln, och givetvis inte i Koranen är en sanning för en majoritet av av de troende kristna. Uppskattningsvis cirka två miljarder (2 000 000 000) människor. Det finns några kristna samfund som håller fast vid Bibelns budskap och motsätter sig treenigheten, till exempel: Jehovas vittnen och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonkyrkan).

Varför följer två miljarder människor dessa irrläror? Varför läser de inte sin Bibel, eller ännu hellre läser vad Koranen har att berätta och lära dem? Varför tror de att Gud nämner för människor de mysterium som endast Gud kan förstå?

Vi muslimer vet att Gud ger oss kunskap. Han försöker inte förbrylla oss, eller förvirra oss. Gud (Allah) ger oss kunskap om både livet här, och hur vi ska hantera vår relation till skaparen. Han skapade oss som en avbild av sig själv, vilket innebär att vi ska vara vetgiriga, kreativa och och att vi ska göra gott. Gud gav oss kunskap och fakta via profeterna som finns nedtecknade i Bibeln och i Koranen.

Kan djävulen fresta Gud?

I Bibeln kan vi läsa om hur Jesus frestas av djävulen:

Jesus frestas av djävulen

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”
Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud.”
Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, och han sade till honom: ”Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”

Bibeln, Matteusevangeliet 4:1-11

Men, om nu Jesus är Gud, menar då de kristna att Gud blev frestad av djävulen?

Gud, Jesus och anden i Koranen

Som muslim så tror man på Gud (Allah), Jesus (Isa) och den helige Anden. Men inom islam är man noga på att hålla isär detta och förkastar alla tankar på treenighet.

  • Gud. Det finns endast en gud och det är Gud. Det är vår skapare men inte någons pappa.
  • Jesus var en människa och en stor profet som föddes med en mirakulös jungfrufödsel. Jesus mor, Maria, hade aldrig varit med någon man, därför hade han ingen pappa. Läs om Jesus inom islam.
  • Anden är Guds verktyg. Allah använder bland annat anden under skapelsen när han blåser liv i Adam.

Trots att islam är den yngsta och den mest moderna av de Abrahamitiska religionerna så håller den fortfarande fast vid det fundamentala och det mest grundläggande: Att det endast finns en gud och det är Gud. På arabiska kallas Gud för Allah. Då Koranens originalspråk är arabiska så säger många muslimer världen över Allah när de talar om Gud, oavsett vilket modersmål de har. Men som svensk kan du själv välja om du säger Gud eller Allah. Det är inte två olika gudar som många kristna eller ateister vill få folk att tro. I islam finns det endast en Gud och det är samma som skapade allt. Han är Skaparen av universum. Han skapade Adam och Eva och blåste liv i dem. Han är Den allvetande som sänt oss profeterna. Den för evigt förlåtande som gav mänskligheten en chans till via Noa (Nuh). Han är Den kärleksfulle som genom ett under sände oss profeten Jesus. Han är Den vise som genom ängeln Gabriel förkunnade Koranen för profet Muhammed.

Islam är den enda religionen som som tror på en Gud, och samtidigt erkänner alla sanna profeter.

Judendomen förnekar båda profeterna Jesus och Muhammed. Kristendomen förnekar profeten Muhammed men samtidigt förnekar de även att Jesus var en stor profet då de påstår att Jesus är Gud. Islam är den enda religionen som som tror på en Gud, och samtidigt erkänner alla sanna profeter.

Så Gud, samma gud som både judar och kristna i grunden tror på, omnämns med flera olika namn eller titlar i samtliga religioner. Inom islam säger man att Gud har nittionio namn (Guds 99 namn) men inget av dessa är fader. Gud är alltså inte någons pappa. Han är inte heller far till Jesus. Och, givetvis så är inte heller Jesus Gud.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
6 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Lindkvistarna
5 månader sedan

Hur vet du att Jesus kallas för Guds son 41 gånger?

Tror på Jesus
6 månader sedan

Jag tycker att ni skriver fel här. Jag är kristen och jag ber alltid till Jesus. Jesus var snäll och han lyssnar på alla böner. Jesus dog på korset för alla våra synder.
Man kan be till Jesus också till jungfru Maria. Det gjorde jag när jag var gravid.
Jag tror att Jesus förlåter er. Malin

Henrik
1 år sedan

Hej! Jag kommer från en kristen familj men kan inte direkt kalla mig själv för troende i dag. En av anledningarna till att jag har svårt att tro är just treenigheten. Fadern, sonen och den heliga anden och att det gemensamt bildar Gud. Spännande läsning här men jag har en fråga om islam.
Dyrkar inte muslimer profeten Muhammed som en gud?