Hoppa till innehåll

Guds 99 namn | Alla Guds nittionio namn och attribut på svenska

Allahs 99 namn, även kända som Allahs 99 attribut, enligt islamisk tradition, är Allahs namn som uppenbaras av Skaparen (الله, Allah) i Koranen. Dessa anses vara Allahs egenskaper. Allahs 99 namn är mycket viktiga för muslimer och i islamisk tradition är de hämtade från olika verser i den heliga Koranen.

Bild på tavla föreställande Guds 99 namn.
Guds 99 namn | Allahs 99 namn, även kända som Allahs 99 attribut.

Allah är det vanliga arabiska ordet för Gud. På det svenska språket syftar ordet generellt på Gud i islam. På svenska kan man säga både Allah eller Gud. I Knut Mohammed Bernströms svenska Koranöversättning, Koranens Budskap, omnämns Gud huvudsakligen som Gud.

Ordet Allah betyder En och enda Gud på arabiska. Det är en kombination av ’Ilah’ på arabiska som betyder Allah, och ’al’ alif och laam bokstäverna i det arabiska alfabetet som betecknar den bestämda artikeln, Allah, som betyder ”Guden”.

Ordet Gud, eller Allah, är alltså inget egentligt namn på Gud, utan snarare en beskrivning vad han är. I Koranen omtalas Gud med minst 99 olika egenskaper till exempel: ”Den barmhärtige”, ”Den nåderike” och ”Den Allsmäktige”. Dessa egenskaper kallas även för Guds namn.

Guds 99 namn

1Ar-RahmanالرحمنDen barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode
2Ar-RahimالرحيمDen nåderike, Den mest nåderike
3Al-MalikالملكKonungen, Suveränen, Den högste herren
4Al-QuddūsالقدوسDen helige, Den allra heligaste
5As-SalamالسلامFreden, Välsignaren, Fredens källa
6Al-Mu’minالمؤمنDen trofaste, Garanten, Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige
7Al-MuhayminالمهيمنBeskyddaren, Väktaren, Bevararen
8Al-AzīzالعزيزDen allsmäktige
9Al-JabbarالجبارDen tilldragande, Den oemotståndlige
10Al-MutakabbirالمتكبرDen oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne
11Al-KhaliqالخالقSkaparen
12Al-Bari’البارئDen rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning
13Al-MusawwirالمصورGestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet
14Al-GhaffarالغفارDen för evigt förlåtande
15Al-QahharالقهارSegraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige
16Al-WahhabالوهابGivaren av allt, Den bestående givaren
17Ar-RazzaqالرزاقFörsörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende
18Al-FattahالفتاحDen öppnande, Segergivaren, Den segrande
19Al-ʿAlīmالعليمDen allvetande
20Al-QabidالقابضDen sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart
21Al-BasitالباسطDen utvidgande
22Al-KhafidالخافضFörödmjukaren
23Ar-Rafi’الرافعUpphöjaren
24Al-Mu’izzالمعزGivaren av heder, Den som höljer i ära
25Al-MudhillالمذلGivaren av skam, Den som höljer i vanära
26As-Sami’السميعDen allhörande
27Al-BasīrالبصيرDen allseende
28Al-HakamالحكمDomaren, Medlaren
29Al-ʿAdlالعدلDen rättvise, Den fullständigt rättvise
30Al-LatīfاللطيفDen välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande
31Al-KhabīrالخبيرVetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne
32Al-HalimالحليمDen tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde
33Al-AzīmالعظيمDen store, Den magnifike, Den oändlige
34Al-GhafūrالغفورDen för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter
35Ash-ShakūrالشكورDen tacksamme, Den uppskattande
36Al-AliyyالعليDen högste, Den upphöjde, Den sublime
37Al-KabīrالكبيرDen store
38Al-HafīzالحفيظUpprätthållaren, Bevararen
39Al-MuqītالمقيتUppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande
40Al-HasibالحسيبDen beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren
41Al-JalīlالجليلDen kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske
42Al-KarīmالكريمDen generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte
43Ar-RaqībالرقيبDen allseende, Den vakande, Den vaksamme
44Al-MujībالمجيبDen besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner
45Al-Wāsi’الواسعDen allomfattande, Den väldige
46Al-HakīmالحكيمDen vise
47Al-WadūdالودودDen kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde
48Al-MajīdالمجيدDen lysande, Den mest ärorike
49Al-Ba’ithالباعثUppväckaren, Den som väcker de döda till liv
50Ash-SahidالشهيدVittnet, Bevittnaren
51Al-HaqqالحقSanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten
52Al-WakīlالوكيلDen förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige
53Al-QawiyyالقوىDen starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka
54Al-MatīnالمتينDen beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige
55Al-WaliyyالولىVännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen
56Al-HamīdالحميدDen lovvärde, Den mest berömlige
57Al-MuhsiالمحصىDen beräknande, Räknaren av allting, Värdesättaren, Den som känner till allting
58Al-Mubdi’المبدئUrsprunget, Skaparen, Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken
59Al-Mu’īdالمعيدÅterupprättaren, Den som tar tillbaka allting
60Al-MuhyīالمحيىLivgivaren, Givaren av liv
61Al-MumītالمميتDödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv
62Al-HayyالحيDen levande, Den odödlige
63Al-QaiyūmالقيومDen självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende,
64Al-WajidالواجدDen finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas
65Al-MajidالماجدDen ädle, Den ärorike, Den magnifike
66Al-WahidالواحدDen ene, den unike
67Al-’AḥadالأحدDen ende, den odelbare
68As-SamadالصمدDen evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående
69Al-QadirالقادرDen kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja
70Al-MuqtadirالمقتدرDen mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt
71Al-MuqaddimالمقدمUtgivaren, Den sändande, Den som lägger fram, Den som skapar närhet
72Al-Mu’akhirالمؤخرFörsenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans
73Al-AwwalالأولDen förste
74Al-AkhirالأخرDen siste
75Az-ZahirالظاهرDen uppenbare, Den yttre, Den manifesterade
76Al-BatinالباطنDen fördolde, Den inre, Den gömde
77Al-WaliالواليBeskyddaren, Den regerande
78Al-Muta’aliالمتعاليDen mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente
79Al-BarrالبرAll godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott
80At-TawwabالتوابDen som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt
81Al-MuntaqimالمنتقمHämnaren
82Al-’AfuwwالعفوBenådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder
83Ar-Ra’ūfالرؤوفDen milde, Den medlidsamme
84Malik-al-Mulkمالك الملكÄgaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt
85Dhu-al-Jalal wa-al-Ikramذو الجلال و الإكرامHerren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre
86Al-MuqsitالمقسطDen rättrådige, Den rättvise, Den jämställande
87Al-JamiʿالجامعDen samlande, Förenaren
88Al-GhanīالغنىDen rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende
89Al-MughnīالمغنىDen berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör
90Al-MāniʿالمانعDen förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga
91Ad-DārrالضارDen som skapar det skadliga (förekommer endast i hadith.)
92An-NāfiʿالنافعDen välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda
93An-NūrالنورLjuset
94Al-HadiالهاديVägvisaren
95Al-BadiالبديعDen ojämförlige, Skaparen
96Al-BaqiالباقيDen evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande
97Al-WarithالوارثArvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt
98Ar-RashīdالرشيدVägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg
99As-SabūrالصبورDen tålmodige, Den tidlöse
Enligt islamisk tradition kommer den som memorerar alla Allahs 99 namn att komma in i paradiset.

Allah

I islam är Allah den unika, allsmäktige och enda gudomen och skaparen av universum och är likvärdig med Gud i andra Abrahamitiska religioner.

De arabiska komponenterna som utgör ordet "Allah":
De arabiska komponenterna som utgör ordet ”Allah”:
  1. alif
  2. hamzat waṣl (همزة وصل)
  3. lām
  4. lām
  5. shadda (شدة)
  6. dolk alif (ألف خنجرية)
  7. ha
Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer