Hoppa till innehåll

Den muslimska fredagsbönen – Veckans viktigaste bön | Salatul-Jumu’ah

Tack Gud det är fredag, Thank God It’s Friday eller förkortningen TGIF, är ett vanligt uttryck som används på fredag i engelsktalande västländer. Det uttrycker glädje över att arbetsveckan snart är över och en helg med fritid snart är här. Även många muslimer gläds åt tanken att det snart är helg och ledighet och det kan man absolut tacka Gud för. Men, i islam så betyder fredagen också någonting annat, så mycket mer än ett avbrott från arbete eller studier.

Bild på den heliga Koranen med surah 62, Al-Jumu'ah (fredagsbönen) uppslagen.
Fredagsbönen (Salatul-Jumu’ah) är veckans viktigaste och obligatorisk för alla muslimska män. Koranens Sura 62, Al-Jumu’ah, innehåller en uppmaning att komma till bönen.

Detta uttryck får en helt annan innebörd när man är muslim. Fredagen är en speciellt viktig bönedag. Visserligen så krävs den obligatoriska bönen av en muslim varje dag, fem gånger om dagen, och inte bara på fredagar och vid Ramadan, utan alla årets dagar. En troende muslim bör tacka Gud varje dag och för varje dag han eller hon lever. Bönen är en av islams fem pelare.

Fredagen heter Yawm al-Jumu’ah på arabiska, vilket betyder sammankomstdagen. Muslimer samlas för gudstjänst i församlingen under middagstid på fredagen. Denna fredagsbönen är obligatorisk för alla muslimska män.

Fredagsbönen

Fredagsbönen (Salatul-Jumu’ah) är den samma som övriga böner i moskén förutom att böneledaren, vanligtvis imamen eller ledaren för församlingen, håller en tvådelad predikan känd som khutbah, med en paus mellan de två delarna av predikan för att möjliggöra en stund av personlig bön. Även om imamen som leder bönen kan vara vilken lärd person som helst som församlingen anser lämplig, utser många moskéer en officiell imam som fungerar som ledare och guide för gruppen. Khutbah kan centreras kring ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för samhället – andlighet, intellektuella utmaningar, sociala rättvisor och andra. Detta åtföljs av verser ur den heliga Koranen och hadither som är relevanta för ämnet, såväl som påminnelser att uppfylla sina skyldigheter gentemot Gud och människor, och uppmaningar att leva som en sann muslim i det dagliga livet. Fredagsbönen krävs endast för män, även om kvinnor uppmuntras att delta.

Al-Jumu’ah

Det finns även en sura i Koranen som heter Al-Jumu’ah. Suran har fått sin titel från den tionde versen, där muslimer uppmanas att sluta med allt de håller på med när de hör böneutropet till Jumu’ah-bönen. Då ska man samlas för att be tillsammans men efter fredagsbönen ska var och en återvända till sina sysslor.

TROENDE! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste!

Koranen, Al-Jummu’ah 62:9

Varför fredagar?

Varför är fredagen den viktigaste dagen i islam? 

Det är dagen då Adam skapades. Det är dagen då Adam gick in i de himmelska trädgårdarna, dagen då han fördrevs från den och även dagen då han dog. Fredagen är dagen då uppståndelsens dag äger rum. (muslim)

Enligt islam så var det på en fredag som Gud skapade den första människan, Adam. Det var på en fredag som Adam kom till Eden, den paradisiska trädgården där han inledningsvis levda. Först själv men senare tillsammans med sin fru Eva (Hawa). Senare fördriver Allah dem ut ur paradiset, detta sker också på en fredag. Adam dog på en fredag, ungefär 960 år gammal. 

Återuppståndelsens dag, den yttersta dagen, förväntas också äga rum på en fredag.

Är fredagen en vilodag?

Islams ”Heliga dag” skiljer sig från från judiska och kristna traditioner där söndagen respektive lördagen (Sabbat) är vilodagar då allt arbete av princip är förbjudet. Enligt Nya Testamentet trotsar dock profeten Jesus det judiska sabbatsbudet bland annat när han botar en man på sabbaten. Detta retar de skriftlärda som nu får anledning att anklaga Jesus för hädelse. Han utförde arbete på vilodagen då han botade den sjuke. Enligt Bibeln Markus 2:27 säger då Jesus: ”Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten”.

Trots detta så blev det en kristen tradition från 300-talet fram till modern tid att söndagen var en strikt vilodag. Först på 1970-talet släpptes till exempel butikers öppettider fria i Sverige.

Den muslimska fredagen har inget förbud mot arbetet förutom under den obligatoriska fredagsbönen. Snarare tvärt om så uppmanas man efter bönen att återgå till sina sysslor (Al-Jummu’ah 62:10). 

Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Gud i Sin godhet [beviljar honom]. Och ha alltid Gud i tankarna, för att det skall gå er väl i händer.

Koranen, Al-Jummu’ah 62:10

I många muslimska länder med majoritets befolkning som bekänner sig till islam är dock fredagen en ledig dag. Även lördagen är då en ledig dag då de flesta länderna i världen har anammat systemet med fem arbetsdagar och två lediga dagar. 

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
2 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Peter Snickare
6 månader sedan

Hej,
En på mitt jobb är muslim och han säger att fredagsbönen är mycket viktig. Fast det finns ingen moske här där vi bor. Han har en app som spelar som en sång när han ska be. Är det samma som fredagsbön?