Hoppa till innehåll

Ar-Rahman ”Den Nåderike” | Koranen sura 55

Ar-Rahman (arabiska: سورة الرحمن), översätts till ”Den Nåderike” på svenska och är ett av Guds 99 namn. Solen och månen [löper på Hans bud] i bestämda banor; och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom].
Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått, för att ni inte skall överskrida [dessa] mått utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt.

Ar-Rahman (Den nåderike) är den femtiofemte suran i Koranen.
Ar-Rahman (Den nåderike) är den femtiofemte suran i Koranen.

Min första upplevelse

När jag första gången läste detta kapitel från Koranen så var jag ateist. Att vara ateist innebär att man saknar tro på en Gud och att man tar fullständigt avstånd från tron på en högre makt. Det finns olika själ till varför folk gör detta. I mitt fall så var det att jag omöjligen kunde tro på någonting som jag då ansåg inte gick att bevisa. Jag är en tvivlare som vänder och vrider på de flesta argument, teorier och tankar innan jag kanske accepterar dem. På den tiden ansåg jag mig, och anser mig än i dag, att jag är en person som grundar mina beslut, min ideologi och nästan allting annat jag gör på vetenskapliga grunder. Jag tror inte – jag vill veta! Jag kunde inte tro på det jag läste i heliga skrifter, men jag tog till mig det jag läste i annan litteratur. Min övertygelse var att religion och Gud, var motsatsen till vetenskap.

Många år senare kom jag till insikt och såg att Bibeln och Koranen är de äldsta och mest välskrivna vetenskapliga skrifter vi människor har!

Ateist läste koranen (Ar-Rahman)

Jag var ateist i den meningen att jag inte kunde för mitt intellekt tro på att det existerar en Gud. När jag läste Bibeln eller Koranen så var det nästan altid för att hitta någon text som jag kunde använda i mina argument emot religion, tro och i slutänden Gud. I min iver att hitta artiklar på internet och sedan kolla upp dem mot min fysiska Bibel och Koran så bläddrade jag både i skrifterna och sökte på Google. Jag ville visa att varken Bibeln eller Koranen var någonting annat än vad vi i bästa fall skulle kunna kalla mytologi.

Men, när jag läste Ar-Rahman – denna sura från Koranen – så hände det någonting inom mig. Jag minns att jag läste vers 5-16 flera gånger:

Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått, för att ni inte skall överskrida [dessa] mått utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt.

Koranen, Ar-Rahman, 55:7-9

I Ar-Rahman beskriver profeten Muhammed hur Gud skapat allt, och i vers 7-9 hur han skapade naturlagarna. Detta nästan 1 000 år innan Isaac Newton senare beskrev dem i Principia mathematica.

Ar-Rahman

Svensk translitteration av Sura Ar-Rahman. Detta är kapitel 55 i Koranen. Koranrecitation av Knut Bernström, Svensk översättning av Koranen. Läs Ar-Rahman på svenska:

Gud lärde Koranen till människan

Vers 1-4

DEN NÅDERIKE har lärt [er] Koranen.
Han har skapat människan och lärt henne att [tänka rätt] och uttrycka sig klart.

Gud, alltings skapare

Vers 5-16

Solen och månen [löper på Hans bud] i bestämda banor; och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom].
Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått, för att ni inte skall överskrida [dessa] mått utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt.
Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande; där finns frukter och dadelpalmer med blomkolvar i hölster och brödsäd på höga strån och örter som sprider vällukt.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl, och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga. Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

Gud kontrollerade haven och allt som är däri

Vers 17-25

[Han är] de två soluppgångarnas Herre och de två solnedgångarnas Herre.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Han låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt och mötas; mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida.
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?
Från bådadera kommer pärlor och koraller.
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?
Och Honom tillhör skeppen som höjer sig som berg över havets yta.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

Gud lever alltid, fastän allt annat förfaller och dör

Vers 26-30

Allt på jorden skall förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Alla som [befolkar] himlarna och jorden är beroende av Honom; varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena].
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

Gud kommer säkerligen att döma både människor och djinn (andar)

Vers 31-40

[I SINOM] tid skall Vi ställa er till ansvar, ni syndbelastade varelser av båda slag!
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Om ni, osynliga väsen och människor, [tror att ni] kan fly bort genom himlarnas och jordens yttersta gränstrakter [undan Gud], fly! Men ni kan inte fly annat än med en fullmakt [från Honom]!
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Ni blir måltavla för [strömmar] av eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp.
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?
När himlen rämnar och färgas ljusröd som nygarvat läder –
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Då skall ingen fråga ställas till vare sig människor eller osynliga väsen om [deras] synder.
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?

Gud kommer att överlämna de ogudaktiga till helvetets eld

Vers 41-45

De trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
DETTA ÄR helvetet, vars existens de obotfärdiga syndarna förnekar; där skall de vandra av och an mellan [eld] och skållhett vatten.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

Paradisets glädje beskrivna

Vers 46-78

MEN DEN som bävar vid tanken på att han en gång skall stå [till svars] inför sin Herre honom [väntar] två lustgårdar –
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
[två lustgårdar] med de lummigaste träd.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
I båda flödar två källor –
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
I båda finns två slag av alla frukter –
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
[I lustgårdarna skall de saliga vila] på mjuka mattor bland kuddar, fodrade med sidenbrokad, och i båda lustgårdarna skall all frukt finnas inom nära räckhåll.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Där finns de med blygt sänkta blickar, som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära –
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
med rubinens och korallens [skönhet].
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott –
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

Ytterligare två lustgårdar…

Förutom dessa två finns [ytterligare] två lustgårdar, –
vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?
två lustgårdar av den djupaste, yppigaste grönska.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
I båda flödar två källor;
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
I båda finns [alla slags] frukter och dadelpalmer och granatäppelträd.
Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?
I dessa [lustgårdar] finns de bästa, de skönaste [följeslagerskor] –
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
med de fagraste mörka ögon, dolda för allas blickar –
vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?
[Där skall de saliga] vila på rikt mönstrade mattor stödda på gröna kuddar.
Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

VÄLSIGNAT vare din Herres namn, omstrålat av makt, ära och härlighet!

Ar-Rahman

Ar-Raham är skriven i Saj‘ (arabiska: سجع). Det är en form av rimmad prosa i arabisk litteratur. Den heter så på grund av dess jämnhet eller monotoni, eller på grund av en inbillad likhet mellan dess rytm och en duvans kurrande. Det är en högst artificiell prosastil, kännetecknad av ett slags rytm såväl som rim. Saj‘ används i helig litteratur, inklusive delar av Koranen, och i sekulär litteratur, såsom Tusen och en natt.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Etiketter:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer