Hoppa till innehåll

Dua | Muslimsk åkallan och personliga böner till Gud enligt islam

Dua syftar på privata eller personliga böner till Gud, att prisa, tacka, eller fråga Gud om något för sig själv eller andra. De måste inte men de kan vara, informella, ostrukturerade böner som kan sägas när och var som helst. En dua behöver inte vara på arabiska utan kan vara på ditt egna språk.

Dua skiljer sig från salat, de dagliga obligatoriska bönerna som utförs fem gånger om dagen. De utförs efter bestämda regler och på särskilda klockslag. Läs: hur man utför salat.

En dua kan alltså vara dina egna ord och tankar och kan handla om vad som helst. Den kan handla om känslor, framgång, rikedom eller till exempel om hälsa och livet. Det kan vara dina egna ord som du spontant säger, eller någon annans bön. Det kan vara en dua du läser ur en bok, på internet eller hör på YouTube. Det kan också vara ett stycke ur Koranen. Dua handlar ofta om något man ber om, något man önskar, men i förlängningen så handlar dua om att man sätter sin tillit till Gud.

Bild på bok om dua, olika muslimska böner och åkallan.
Dua – muslimsk bön, åkallan eller rop på hjälp. Med dua lägger muslimer sin tillit till Gud. På bilden boken: 99 Dua för framgång, hälsa och tillväxt.

Vad betyder dua?

Dua är ett arabiskt ord som bokstavligen betyder önskan, åkallan och bön. Ordet har använts i form av verb i bland annat Koranen, Ghafir 40:60 i vilken Gud uppmanar en att be till Honom.

  • Önskan är att vilja ha eller uppleva, att längta eller ha förhoppning om något.
  • Åkallan är att söka hjälp, anropa eller bönfalla någon, till exempel Gud.
  • Bön är när man kommunicerar direkt med Gud. Att be om till exempel hjälp, tröst eller förlåtelse.

Dua är en bön av åkallan, bön eller önskan, att be om hjälp från Gud.

Inom islam är dua bönens handling. Det är att anropa Gud; det är ett samtal med Gud, vår Skapare, vår Herre, den Allvetande och den Allsmäktige. Ordets arabiska härstamning betyder att ropa eller kalla. Dua är upplyftande, befriande och förändrande och det är en av de mest kraftfulla och effektiva dyrkanshandlingar en människa kan utföra. Dua har kallats den troendes vapen. Det bekräftar en persons tro på En Gud och det skyr alla former av avgudadyrkan eller polyteism. Dua är i grunden underkastelse till, och en manifestation av ens behov av Gud.

Koranen om dua

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet.”

Koranen, Ghafir 40:60

Man kan fråga sig: ”Vad är förhållandet mellan att dyrka Gud och att åkalla honom?” Svaret är att, enligt ovan nämnda vers, att åkalla Gud är att dyrka honom.

Dua har i en hadith beskrivits som ett hjälpmedel för att dyrka Gud. Det rapporteras att Imam Baqir, när han kommenterade Koranen Ghafir 40:60, sa. ”Denna [d.v.s. dyrkan som nämns i versen] är dua, och den bästa typen av dyrkan är Dua.

Muhammad Ali Shomali, International Institute for Islamic Studies, Iran, förklarar betydelsen av dua så här:

”Hade det inte varit för vår dua, skulle Gud inte uppmärksamma oss. Visserligen är Gud så god och barmhärtig, men detta är en lag som ingen kan ändra på. Två plus två är lika med fyra; Precis som det är omöjligt att be Gud att göra det lika med fem genom sin barmhärtighet, är det omöjligt att växa andligt utan dua. Även om Gud i den här världen uppmärksammar alla, troende och icke-troende, angående deras fysiska behov, men om man söker Guds uppmärksamhet, stöd, omsorg och vägledning för sin andliga tillväxt, så är bön, dua, den enda vägen.”

Ibland frågar man sig om det är bra att be om världsliga ting. Svaret är ja! Vi bör be Gud om allt vi behöver. Naturligtvis är det inte bra att bara be Honom om världsliga ting; det är inte heller bra att be om världsliga ting mer än det andliga; vi måste behålla balansen, men vi bör aldrig vara blyga för att fråga Gud om det vi behöver.

Åkallan i Koranen

Ett exempel på åkallan i Koranen är när profeten Sakarias ber till Gud. Han och hans fru är både gamla och barnlösa. Han vänder sig därför i sin förtvivlan till Gud och ber om det som för honom verkar omöjligt – att få en son:

[Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.
När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre,
sade han: ”Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.
Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare,
som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!”

Koranen, Maryam 19:2-6

Gud hör hans bön. Änglarna svarar Sakarias omedelbart att gud ska uppfylla hans önskan. Han ska få en son med sin hustru, och sonen ska heta Johannes:

[Svaret gavs av änglarna:] ”Hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig! En son [skall födas åt dig], som skall bära namnet Johannes. ’Vi har inte gett någon före honom detta namn,’ [säger Gud].”

Koranen, Maryam 19:7

Svarar Gud på åkallan?

Hör Gud bön? Uppfyller Allah det vi ber om, och i så fall när?

  • Svaret på den första frågan är: Ja, Gud hör oss när vi ber honom. Det är ju genom bönen vi kommunicerar med Honom.
  • Svaret på den andra frågan är: Endast Gud vet. Han ser allting i ett större perspektiv än vad vi gör.

Enligt profeten Muhammed så finns det olika tillfällen då din bön kan bli besvarad:

  1. Allah besvarar din bön omedelbart eller så snart som möjligt.
  2. Den besvaras senare i ditt liv. Du vet inte när, men det kommer.
  3. Din åkallan besvaras i ditt nästa liv.

Att be Gud, önska sig något och göra åkallan får inte utföras som tiggeri eller osunt begär. Syftet med all vår kommunikation med Gud är att komma honom närmare. Att visa vår tillit och att bevisa vår tro. Inte att ställa krav.

Givetvis så ska du vara positiv och ha goda intentioner, ett gott syfte eller ändamål för det du ber om. Att önska någons olycka, skada eller till och med död är inte ett gott syfte.

NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.

Koranen, Al-Baqarah 2:186

Andra islamiska Dua

Några vackra och kraftfulla klassiska muslimska böner som inte är hämtade ur Koranen.

Vid möte med en fiende eller auktoriteter

O Allah, du är min styrka och du är mitt stöd.
För din skull går jag vidare och för din skull går jag fram och för din skull kämpar jag.

Referens: Abu Dawud 3/42, At-Tirmidhi 5/572

För den som drabbas av orättvisa

O Allah, de sju himlarnas Herre,
Herre över den magnifika tronen,
var för mig ett stöd mot [fientliga personer] och hans medhjälpare bland dina varelser,
att ingen av dem misshandlar mig eller gör mig fel.
Mäktigt är ditt beskydd,
och härliga är Dina lovord.
Det finns ingen som är värd att dyrkas utom Du.

Referens: Al-Bukhari, Al-’Adab Al-Mufrad (nr 707)

Att be på kvällen

O Allah, Du ger oss slutet på dagen som Du ger oss dess början,
Du ger oss liv och du ger oss döden,
och du är vårt öde.

Referens: Sahih At-Tirmidhi 3/142

Frågor och svar om dua

Vad kan man be om i en dua?

Du kan be om nästan allting i bönen. Be om framgång, kärlek, hälsa, Guds ledning, förlåtelse och trygghet. Be inte om negativa saker som att orsaka skada eller olycka.

Kan jag utföra dua när jag gör de obligatoriska bönerna?

När du utför salat, de obligatoriska bönerna, så finns det även utrymme för personlig åkallan och bön.
Läs mer på vår sida om: Hur man utför bönen.

Varför besvarar inte Gud min bön?

Anledningar till varför bönen inte besvaras:
1. Den är svag i sig själv eftersom den involverar något olämpligt, eller involverar dåligt uppförande mot Gud.
2. Den som ber är svag i sin tro.
3. När man har begått en synd som man inte ångrat och sonat.
4. När bönen innehåller villkor som säger att något ska uppfylla efter att Gud uppfyllt bönen.
5. Gud vet vad som är bäst för oss så endast han vet när en bön besvaras.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer