Hoppa till innehåll

Ska kristna kvinnor bära hijab? Om Bibelns påbud att kvinnor ska täcka håret

Hijab i Sverige. När jag var ung så var det fortfarande brukligt att kvinnor dolde sitt hår i olika sammanhang. Vi män (pojkar) fick under inga omständigheter bära huvudbonad inomhus, som till exempel i skolan eller i kyrkan. Att en ung man skulle sitta i skolbänken med en keps, eller kapuschong på huvudet var helt uteslutet. Men, för kvinnor var det annorlunda. Det var tillåtet för dem, och i vissa sammanhang rekommenderat att de bar förslagsvis en sjal på huvudet. Väl in på 1900-talet så var det brukligt att gifta kvinnor bar sjal för att täcka sitt hår för offentligheten. Detta handlar om Sverige.

En målning av den svenske konstnären Carl Wilhelmson. Kvinnorna är porträtterade år 1899 när de är på hemväg från kyrkan. Sina hår döljer de med en sjal (hijab).
Fiskarkvinnor på hemväg från kyrkan. En målning av den svenske konstnären Carl Wilhelmson. Kvinnorna är porträtterade år 1899.

Med hijab menar vi här en täckande huvudbonad i allmänhet och inte ett specifikt klädesplagg. Vi kan kalla det för hijab, slöja eller sjal. Oavsett namn så är dess syfte att dölja kvinnans hår. Det finns givetvis flera olika seder och traditioner om både kvinnors och mäns klädsel i olika sammanhang men här tar vi endast upp ämnet om en kvinna enligt Bibeln ska täcka håret. Av någon märklig anledning så är det en fråga som retar folk och väcker de mest märkliga åsikter.

Hijab i Bibeln

Vad säger Bibeln om att en kvinna ska täcka sitt hår? I Bibeln nämns slöjan flera gånger där den används enligt sed och tradition, inte som ett påbud. Men i Första Korintierbrevet, som ingår i Nya Testamentet, framgår det klart och tydligt vad som gäller. Paulus brevväxlar med sin församling i Korinth, en stad i Grekland. Av denna brevväxling finns endast två brev bevarade. Ett av dem är det Första Korintierbrevet, daterat till 52-57 år efter Jesus födelse.

Kvinnan i församlingen

1 Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. 2 Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. 3 Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. 4 Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud.
5 Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. 6 För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet.
7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära, 8 för mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. 10 Därför bör kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.
11 Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen eller mannen oberoende av kvinnan. 12 För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud.

Första Korintierbrevet 11:1-12, Folkbibeln

Bibeln är klar och tydlig

Denna bibeltext är väldigt tydlig och borde vara svår att inte förstå eller att misstolka. Kvinnan ska täcka sitt hår när hon ber, eller när hon predikar. Det finns ingenting i texten som säger att hon behöver dölja håret under en sjal vid andra tillfällen. Men en kvinna som besöker en kyrka eller ber i grupp bör absolut dölja sitt hår. Om hon ber i sin ensamhet så är det kanske inte lika viktigt men troligtvis något som rekommenderas för att hon ska visa respekt och vördnad inför Gud.

Om hon ska leda bön, leda lovsång eller tala inför församlingen så ska hon ha något på huvudet. En kvinnlig präst som tror på Gud, är kristen, och bekänner Bibeln som en helig skrift kan omöjligen ha missat Första Korintierbrevet. Då borde hon visa respekt inför Gud och följa skriften.

Fyra kvinnor på hemväg från COOP. Ett montage av målningen av Carl Wilhelmson. Kvinnorna är porträtterade nu i Sverige år 2022. Som huvudbonad bär de sjal, hijab.
Fyra kvinnor på hemväg från COOP. Ett montage av målningen av Carl Wilhelmson. Kvinnorna är nu porträtterade i dagens Sverige. Som huvudbonad bär de sjal, hijab. Det som på den förra bilden var svenska seder och historia, det har nu blivit en fråga om kvinnoförtryck.

Varje kvinna bestämmer själv

Givetvis är det så att varje kvinna själv bestämmer huruvida hon ska täcka sitt hår eller inte. Det är inte min, eller någon annans rätt att döma. Det får vara mellan henne och Gud. Om en kvinna väljer att inte bära huvudduk så är det hennes val, och vi har ingen rätt att döma henne för det. Men det verkliga problemet är det motsatta. När en kvinna väljer att bära till exempel en hijab uppstår det plötsligt en mängd problem.

En kvinna i sjal får utstå för glåpord och öppet förakt. Hon anses inte kunna tänka själv utan antingen så är hon förtryckt, eller så är hon indoktrinerad i religiös fanatism. Eftersom en kvinna i sjal anses sakna egen vilja och egna åsikter så vill andra tänka åt henne. De vill till och med skapa lagar för att reglera om denna kvinna ska få bära sin sjal, eller inte.

Tänk att så många arga och högljudda, med politisk makt, eller med knutna nävar, att de är så rädda för ett litet stycke tyg!
Deras värdegrund kan inte vara särskilt stark om de är så lättskrämda!

Al Thaelab om skräcken för huvudbonad

Kyrkan och hijab

Det finns många kristna kyrkor och församlingar där kvinnorna, eller en stor del av dem, faktiskt följer skriften och döljer sitt hår. Särskilt de kvinnor som jobbar inom kyrkorna, till exempel nunnor, diakoner, eller i förekommande fall kvinnliga präster. I den katolska och den ortodoxa kyrkan är det mer vanligt än i den protestantiska, eller i frikyrkorna.

I Svenska kyrkan, eller i svenska frikyrkor är det nog ingen, eller väldigt få som följer detta.

Det som förundrar mig är inte de enskilda kvinnorna som låter bli att täcka sitt hår vid bön eller predikan, utan att vissa kyrkor och trossamfund helt tycks bortse från det. Det är tyvärr något som är ganska genomgående inom kristendomen; att man väljer verser och stycken ur Bibeln som man upplever passande – det andra hoppar man över. Predika den text du tror att är politiskt korrekt – blunda för det andra.

Slöja – Hijab – en svensk tradition

Bild föreställande svenska kvinnor i klädsel som täcker hela kroppen utom ansikte och händer. Traditionell svensk klädsel.
Fiskarkvinnor på hemväg från kyrkan år 1902. De täcker hela kroppen utom händer och ansikte. I dag bärs samma kläder av en del muslimska kvinnor och kallas då hijab.

Så traditionell svensk klädsel för en kvinna var alltså en utstyrsel bestående av lång kjol som gick ner till anklarna, långärmad topp och på huvudet en sjal som täckte håret. Flickor som inte ännu konfirmerat sig bar i princip samma klädsel men inte nödvändigt vis med en sjal som täckte håret. Detta är alltså samma klädsel, men med lokala avvikelser i stil och mönster, men ändå samma som muslimska kvinnor kallar för hijab. När klädindustrin kom i gång på mitten av 1800-talet så ersattes många lokalt traditionella sjalar av de mer likartade och industriellt masstillverkade. Sjalen tappade sin pondus och kom att ersättas av andra huvudbonader och hattar.

Är huvudbonad, sjal eller hijab förtryckande?

En sjal, ett annat klädesplagg eller klädstil kan endast vara förtryckande under två omständigheter. Den ena är att någon tvingas bära en viss klädstil, den andra är att någon förbjuds att bära den.

I Koranen finns det tydliga regler som säger att både män och kvinnor ska bete sig och klä sig anständigt. Det finns också hadither och traditioner om vad som är en lämplig klädsel i olika sammanhang. Även om det finns olika åsikter om vad lämplig klädsel är så anser nog en majoritet av världens muslimer att en kvinna bör täcka sitt hår i vissa sammanhang. 

Ändå så är det många miljoner muslimska kvinnor som inte täcker sitt hår. Det finns ingen som tvingar dem heller. De gör sina val. Det är så islam fungerar: varje person väljer sina handlingar och endast Gud kan döma. 

Om man istället hindrar eller förbjuder en kvinna att täcka sitt hår – då är det förtryck!

Frågor om slöja i kristendomen

Ska kristna kvinnor bära slöja?

Aposteln Paulus sa att kristna kvinnor borde bära slöjor.
”Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet.”

Är huvudtäckande ett bud från Gamla testamentet?

Gamla testamentet indikerar att vissa judiska damer verkligen bar ett skydd på sina huvuden. Men dessa Gamla testamentets avsnitt ger beskrivningar, inte föreskrifter. I själva verket förekommer påbudet att bära ett huvudskydd endast i Nya testamentet.

Är det ett nytt påfund att kristna kvinnor ska bära sjal?

I nästan 2 000 år har det varit allmän praxis för kristna kyrkor över hela världen, inklusive Sverige, att låta kvinnorna täcka sina huvuden och männen ta av sina hattar medan de är i kyrkan – och först relativt ”nyligen” har detta förändrats.

När ska en kristen kvinna täcka sitt hår?

Enligt Paulus ska en kvinna täcka håret när hon ber och när hon predikar. Det är det enda egentliga påbudet i Bibeln. I Gamla Testamentet ömnämns hijab ett antal gånger, men där handlar det om judisk sed och tradition. Det är givetvis inget fel för en kvinna att bära sjal när helst hon önskar. En huvudbonad kan bäras av religiösa själ, av seder och tradition, eller helt sonika för att det är snyggt och klär de flesta kvinnor.

Måste en kvinna dölja sitt hår?

Nej, det finns ingen som tvingar henne och det ska vara hennes egna beslut om hon vill göra det eller inte. Dock kan det finnas vissa platser där det är viktigt att följa regler och visa respekt. Det kan vara vissa kyrkor och moskeer till exempel.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Etiketter:
Prenumerera
Meddela om
2 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Ylva
5 månader sedan

Jag är inte muslim men tycker att det är snyggt med hijab. Är det ok att bära hujab ändå?