Hoppa till innehåll

Är Gud kvinna? | Svenska kyrkan påstår att Gud är kvinna

Gud är kvinna enligt kyrkans feministiska teologer. Svenska kyrkan har en lång och gedigen erfarenhet av att vända och vrida på Bibelns texter så att de passar dem själva. Själva framhåller de gärna att dess historia går att räkna till 800-talet efter kristus då de första missionärerna kom till Sverige för att göra det kristet. Men de missionärerna var katoliker. Svenska kyrkan är protestantisk (även om de själva kallar sig evangelisk-luthersk). Därför kan de endast tillgodoräkna äran, eller vanäran, från och med kung Gustav Vasas reform år 1536, då man övergick från den katolska kyrkan till den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan.

Sedan dess har de med tvång, våld och hot skaffat sig makt, rikedomar och har även kunna tygla sina medlemmar. Fram till år 1996 blev varje svensk automatiskt medlem i den Svenska kyrkan vid födseln. Men de intvingade medlemmarna började tröttna och tappa tron, sedan 1970-talet har kyrkan förlorat nästan hälften av sina medlemmar. Istället för att hålla fast vid sin religion så gör de nu vad som helst för att få nya medlemmar. De blir (vänster)politiska, de föredrar flummiga ideologier istället för tro, de blir en alternativ HBTQ-rörelse, de byter ut patriarkaliska präster mot feminister och nu ska de göra Gud till gudinna. Om Gud är kvinna är hon då, enligt feministisk kristen teologi, samtidigt Jesus far? Eller har Jesus två mammor enligt Svenska kyrkan? Detta är religion på mycket allvarlig irrvägar.

Röd text mot svart bakgrund. Texten lyder: Svenska kyrkan - Gud är kvinna.
Svenska kyrkan: Gud är kvinna. Kyrkans feminister har gjort sig av med de flesta manliga prästerna. Nu ska de göra sig av med Gud.

Vem skrev den kristna Bibeln?

Den kristna Bibeln skrevs av minst 35 olika personer. För kristna utgör Nya testamentet Guds uppenbarade ord. Det innehåller apostlarnas och den kristna urförsamlingens vittnesbörd om Jesus Kristus, hans liv och verk och skildrar den kristna kyrkans första tid.

Det Gamla testamentet var ett förbund mellan Gud och människorna. Enligt kristen tro avlöser det Nya testamentet det förbundet. Även om man inte vet vilka som skrev Bibeln så anser man att det skedde med Guds hjälp och att texterna således är Guds ord.

Är Guds ord heligt och bestående för Svenska kyrkans, eller är det något man godtyckligt kan ändra på efter lust och behov?

Feministisk bibeltolkning

Feministisk bibeltolkning och teologi vänder sig alltså direkt mot kristen tradition, kristendomen i sig, samt Guds ord.

Citat:

Kristen tradition har ofta beskrivit Gud med ord som fader och herre. I många sammanhang benämns Gud fortfarande som han. Teologiskt och liturgiskt har alltså det heliga och gudomliga förknippats med män och manlighet.

www.svenskakyrkan.se

Om de ägnade sig mer åt sin religion och att studera sin Bibel, än att sprida feministiska irrläror så skulle kyrkans kvinnor (och män) kunna läsa om hur Gud utrycker jämlikhet mellan kvinna och man redan i Bibelns första kapitel:

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.”

Bibeln, Första Moseboken 1:26-28

Gud skapar alltså människorna som jämlika. Men han skapade dem olika. Han skapade inte två män, inte heller två kvinnor, utan en kvinna och en man. Jämlika inför Gud, men ändå två olika varelser. De två kompletterar varandra och ska tillsammans råda över jorden.

Den som vill göra detta till ett problem ifrågasätter Guds skapelse. Om de dessutom ifrågasätter vem Gud är och vill sätta ett genus på honom – då har jag svårt att se dem som troende.

Svenska Kyrkan styrs inte av troende,
Den styrs av feministiska aktivister!

Vill ha en ny Bibel?

Förutom stycket i Fösta Moseboken så är det inte särskilt mycket i varken Gamla testamentet eller det Nya testamentet som tillskriver jämlikhet eller kvinnors rättigheter. De ger dock inte kyrkans feministjunta rätten att ändra eller ändra Bibeln.

Citat:


När Guds beskrivs som kung och far, men aldrig som drottning och mor, innebär det att Gud förknippas med män och separeras från kvinnor. Gud tillskrivs vissa egenskaper som associeras med män: makt, rationalitet och rangordning.


www.svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans irrläror har totalt tappat greppet om allt. Enligt kristendomens fundament är profeten Jesus Guds son. Nu säger de att Gud är kvinna och ser Gud som mor. Är Gud Jesus mor då? Nu har deras syn på samkönade förhållanden gått för långt, även för en öppen person som jag själv är.

Citat:


Egenskaper som traditionellt tillskrivs kvinnor anses därmed inte beskriva Gud. Det gäller till exempel känslor, omsorg och relationer.


www.svenskakyrkan.se

Den kristna guden som kyrkans skribenter tror på har varken känslor, visar inte omsorg, eller har relation till människor. Jag är glad att jag bevisligen inte tror på samma Gud som dem. Om det nu är Gud de tror på i huvudtaget?

Svenska kyrkans feminister har gjort sig av med de flesta manliga prästerna.
Nu ska de göra sig av med Gud.

Räven | الثعلب | Al Thaelab

Kristendommen är ingen religion för kvinnor

Svenska kyrkans feminister har givetvis helt fel i att Gud är kvinna. Däremot så har de helt rätt när de konstaterar att kristendomen inte är någon bra religion.

Som tidigare nämnt så var det gamla testamentet ett förbund mellan Gud och människorna. Det Nya testamentet avlöser delvis det förbundet enligt kristen tro. 

Koranen är det sista förbundet mellan Gud och mänskligheten. Förutom nya upplysningar och läror så innehåller den många rättelser av de fel som uppstått under nedtecknandet av de gamla skrifterna. I Koranen behandlas kvinnans rättigheter. Innan profeten Muhammed behandlades de flesta kvinnor i världen sämre än djur. 

Så, om du inte känner dig bekväm med kristendomen försök inte hitta på din egna religion, eller egna gudinnor.

”Skulle kyrkan välja att viga kvinnor, skulle den mycket snabbt upptäcka att det hade medfört en helt ny religion”

C.S. Lewis, en brittisk författare, teolog, poet och akademiker, mest känd för sin bokserie Berättelsen om Narnia.

Om du sökt dig till Svenska kyrkan för att du har någon märklig politisk eller ideologisk agenda så kan du för min skull gärna stanna där på det sjunkande skeppet. Men om du istället söker Gud (Finns Gud?) och en sann religion som inte bara är en massa teologiskt dravel, utan en del av din vardag, dit liv och bortom det. Då ska du söka dig till islam.

Fråga: Är Gud kvinna?

Svar: På frågan om Gud har ett genus är svaret; Nej. Allah är varken kvinna eller man. I språk kan genus förekomma på två olika sätt, som könsbestämning av en varelse eller växt, eller inom språkvetenskapen som en indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser med utgångspunkt från deras inverkan på böjningen av artiklar, adjektiv och verb. Så när vi använder han eller honom om vår Gud så är det relaterat till språkbruk, inte till hans kön. Gud är inte man, han har ingen fru, och inte heller någon son.
Men eftersom Gamla testamentet, Nya testamentet och den heliga Koranen är Guds ord, så är det Guds val av språkbruk när han nämner sig själv i maskulin form.

Herrens bön – Fader vår

Låt oss avsluta med denna kända men samtidigt så vackra bön. Den är kristendomens kanske viktigaste bön och först läst av Jesus (profeten Isa) under hans Bergspredikan.

Jag vågar inte ens tänka på hur Svenska kyrkan kanske kan förvanska denna text i framtiden. Här tilltalas Gud som fader. Inte som Jesus fader – utan som hela mänsklighetens fader. Vår fader.

Fader vår (1917 års kyrkobibel)

Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
[Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.]


Referenser

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/kristentro/feministisk-teologi

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
13 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Matias
5 månader sedan

I Finland har vi präster som kallar Gud för Hen. Mest kvinnliga präster tror jag.
Förvisso så är Gud kanske en Hen då han varken är man eller kvinna. Men i Bibeln står det Han och då ska man säga Han.

Stefan Lindkvist
5 månader sedan
Svara till  Matias

För ett par år sedan så var det en kyrka här som kallade Jesus för hen! Det var Svenska kyrkan i Västerås som bjöd in till julfirande och man kallade Jesusbarnet för hen.
Det fick mig att gå ur Svenska kyrkan och att aldrig mer sätta min fot i deras lokaler. Jag kallar det inte för kyrkor för det är politiska möteslokaler.
I min värld är Gud Gud, Jesus är Jesus, kvinnor är kvinnor och män är män!

Carita
5 månader sedan

Jag tror inte att Gud är kvinna men jag tycker ändå att det är fel att kalla Gud för han. Jag ber till Maria för jag tror att hon förstår alla kvinnor. Tack 🙏!

MM86
5 månader sedan

”Svenska Kyrkan styr inte av troende,
Den styrs av feministiska aktivister”

Så sant, så sant!!!

Kristen
5 månader sedan

Förra ärkebiskopen Antje Jackelén använde Gud är större = ”Allahu akbar” som sitt valspråk!

Regina Kreander
5 månader sedan

Det kan inte vara Guds vilja att kvinnor prästvigs på bekostnad av duktiga manliga teologer som vill lyda Guds ord. För att inte tala om att dessa så kallade konservativa inte fått högre tjänster på långa tider. Under min livstid har nödvändigheten och betydelsen av Jesu försoningsverk nästan utraderats på många håll. Människorna får inte längre veta att de är syndare som behöver frälsning. Jesus behövs därför inte. Ibland nämns Han över huvud taget inte under en hel predikan. Alla präster ser inte ens skillnaden mellan kristendom och islam!

Ann-Charlotte
5 månader sedan

Jag håller med dig om att Svenska Kyrkan har blivit en form av vänsterorienterad kvinnorörelse. Ganska märkligt egentligen då jag tror att de flesta kristna i Sverige snarare är politiskt höger och kanska traditionella i kvinnofrågor.
Står det någonstans i Bibeln att kvinnor inte ska vara präster?

Kristen
5 månader sedan

Du skriver att kristna misstolkar bibeln och att det inte får finnas kristna präster. Eftersom du är muslim så undrar jag om islam är bättre då? Får det finnas kvinnliga präster eller imamer?