Hoppa till innehåll

Berättelsen om Jesus födelse | Julevangeliet enligt Koranen

Detta är den sanna berättelsen, i enlighet med Bibeln och Koranen, om Jesus födelse, även känd som födelseberättelsen. Berättelsen motsvarar och liknar den som kallas för julevangeliet i kristen tro, Bibeln (Lukasevangeliet 2:1-20).

Förlossningens mirakel är i och för sig ett mirakel som lämnar mänskligheten i vördnad varje dag ett barn föds till en ny mamma och pappa. Så det är inte konstigt att Jesus födelse, som föddes utan en far, är ett mirakel som har inkapslat hjärtan och sinnen hos miljarder människor runt om i världen, oavsett om de är muslimer eller kristna. Här ska vi berätta om Jungfru Marias graviditet och Jesus födelse enligt islam.

Jesus födelse. Kanske det såg ut så här där Jesus föddes. Under skuggan av en dadelpalm intill en källa av rent vatten.
Berättelsen om Jesus födelse | Julevangeliet | Kanske det såg ut så här där Jesus föddes. Under skuggan av en dadelpalm intill en källa av rent vatten.

Jesus anses vara en av islams fem största profeter och nämns minst 78 gånger i Koranen. Den islamiska skildringen av Jesus födelse förekommer främst i kapitel 3 ’Al-Imran’ och kapitel 19 ’Maryam’ i Koranen. När vi tittar på den islamiska läran som skildrar Jesus födelse inser vi att den är väldigt lik de kristna skrifterna. I Bibelns Nya Testamente kan man läsa den kristna trons berättelse om Jesus födelse, i Lukasevangeliet 2:1-20 – även kallat Julevangeliet.

I den arabiska originaltexten är Jesus namn Isa. Maria heter Maryam och har ett helt eget kapitel, sura, uppkallad efter sig.

Berättelsen börjar av att Maria blir kontaktad av ängeln Gabriel när hon dragit sig undan för att be i staden Bayt Al-Maqdis, dagens Jerusalem. Eftersom hon naturligtvis var en kvinna som hade levt ett liv i ensamhet och tillbedjan, blev hon ganska rädd och förvånad över detta möte.

Ängeln Gabriel uppenbarar sig

Maria drog sig undan i avskildhet för att be. Då uppenbara Guds ängel Gabriel sig för henne. Hon blir först förskräckt och utropar:

”Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!”

Koranen, Maryam 19:18

Ängeln svarar henne lugnande:

”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] ’Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’”

Koranen, Maryam 19:19

Maria som var ogift och aldrig hade varit tillsammans med en man, blir förvånad över budskapet om att hon ska få en son.

Hon sade: ”Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!”

Koranen, Maryam 19:20

[Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ’Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!’”

Koranen, Maryam 19:21

”Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor!

Koranen, Ali ’Imran 3:42

Ängeln sa till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har fått nåd hos Gud. Se, du ska bli gravid och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus.

Bibeln, Lukas 1:30

Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.
Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.”

Koranen, Ali ’Imran 3:45-46

Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?”
[Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: ’Var!’ – och det är.

Koranen, Maryam 19:20

Ängeln Gabriel fortsätter sedan med att ge Maria det glada budskapet om barnet hon ska föda.

Koranen, Ali ’Imran 3:47

Ängeln Gabriel blåser sedan ett andetag vilket gör Maria gravid.

Hon bevarade sin oskuld och Vi andades in i [hennes kropp] något av Vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och på Hans uppenbarelser och hon var en av dem som ödmjukt böjer sig under Hans vilja.

Koranen, At-Tahrim 66:12

Denna graviditet skulle vara i nio månader som är vanligt för alla andra graviditeter.

Jungfru Marias graviditet

Efterhand som det börjades synas tecken på att Maria var havande så började det väcka misstankar och rykten hos andra människor. Att en ogift kvinna var gravid var ingenting man hade överseende med.

En berömd händelse som också återfinns i Ibn Kathirs kommentar beskriver hennes möte med Yusuf Al-Najjar eller snickaren Josef.

Han frågar Maryam: ”Jag ska ställa en fråga till dig, var inte snabb med att svara. Kan det finnas en växt eller ett träd utan ett frö eller en son utan en far?”

Hon svarade: ”Ja! Den första växten och trädet som Gud skapade var utan frö. Svaret på den andra frågan är att Gud skapade Adam, inte bara utan far, utan utan far och mor.”

Snickaren Yusuf förstod att denna födelse skulle likna Adams födelse och att det var ett gudomligt mirakel.

Det är vid denna tidpunkt som Maria inser hon inte kan stanna kvar på sin hemort så hon bestämmer sig för att flytta till Betlehem, som inte ligger så långt bort från Jerusalem.

Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt.

Koranen, Maryam 19:22

Jesus födelse

Efter sin reträtt till Betlehem fortsätter Maria att bära Jesus i motgångar och svårigheter. När hennes hennes förlossningsvärk börjar drar hon sig undan till stammen på en palm, varvid hon faller till basen och skriker i ångest och smärta.

Det är i detta ögonblick av enorm smärta som en röst ropar under henne och informerar henne om att hon inte borde vara ledsen för hennes Herre har fört fram en bäck av rinnande rent vatten under henne.

Rösten uppmanar henne också att försiktigt skaka palmen för att mogna dadlar ska falla ner för att gen henne föda.

Efter att ha fött barnet och vilat en kort stund, befalls Maria att ålägga en ed om tystnad inför alla som frågar henne angående det nyfödda Jesusbarnet.

När hon tar sig hem med sitt barn, blir stadsborna omedelbart överraskade. De utsätter henne snabbt för misstankar och frågor, upprörda över att hon kommer med ett nyfött barn.

Eftersom hon hade svurit en tystnadsed förblir hon tyst och pekar istället mot barnet som svar.

Förvånade och förbryllade över hennes svar utbrister folket ”Hur kan vi prata med ett barn i vaggan?”.

Det är i detta ögonblick som Jesus lämnar stadsborna vilse för ord, när han mirakulöst talar från vaggan till försvar för sin mor. Han informerar folket om att han är en Guds tjänare som har tagit emot evangeliet och gjorts till en profet. Han upplyser dem om sin ädla rang och de välsignelser som Gud hade skänkt honom. Och han förkunnar att det endast finns en Gud.

[Då talade] han [till dem]: ”Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet;
Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga
och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.
[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.”

Koranen, Maryam 19:30-33

Och [Jesus själv sade:] ”Gud är min Herre och er Herre – Honom skall ni dyrka! Detta är en rak väg.”

Koranen, Maryam 19:36

Berättelsen om Jesus födelse

Och därmed avslutas berättelsen om födelsen av den ädle Guds profet, medan hans arv av monoteism, rättvisa och fred finns kvar. Han står som en av de största gestalterna i mänsklighetens historia och miljarder muslimer runt om i världen väntar tålmodigt på hans betydelsefulla återkomst för att återställa rättvisa till denna jord. Frid vare med honom den dag han föddes, frid vare med honom den dag han ska dö och frid vare med honom den dag han ska återuppstå.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer