Hoppa till innehåll

Berättelsen om Räven som talade genom Allahs vilja | En islamisk hadith

Räven som talade genom Allahs vilja är en hadith. Det är alltså inte en berättelse ur Koranen men en nedtecknad historia från profeten Muhammeds liv. Hadither kan vara berättelser som ger praktiska råd, men också som denna nästan fabel-liknande redogörelse. Det är en intressant och vacker historia som väcker många tankar.

En räv och en massa får i en vacker soluppgång. Räven som talade genom Allahs vilja.
Räven som talade genom Allahs vilja.

Den talande räven på svenska

Då mina kunskaper i det arabiska språket än så länge är mycket begränsade så kan jag inte läsa eller översätta denna hadith från originaltexten. Jag hittade den i en ganska dålig engelsk översättning, och den är vad jag har fått utgå från. Detta är alltså inte en ordagrann översättning eller garanterat korrekt i ordvalen utan med viss språklig frihet återberättad av mig. Själva berättelsen och dess innebörd är förhoppningsvis fullt bibehållen.

Räven som talade genom Allahs vilja

Abu Saʽid al-Khudri som var en av profetens följeslagare återgav denna berättelse för Ahmad ibn Hanbal som gett sitt namn till en av de sunnitiska rättsskolorna – den hanbalitiska.

Räven som talade genom Allahs vilja berättas av Ahmad ibn Hanbal från vad Abu Saʽid al-Khudri berättade:

En herdes berättelse

Uhaban Ibnu ’Uways var en enkel herde. En dag, som så många andra dagar, tog han sin flock med får för att beta i närheten av staden Medina. Flocken sprider ut sig och betar bland gräs och buskar, medan herden sitter på en klippa och och vaktar över dem.

Plötsligt attackeras ett av fåren av en stor räv. Tumult uppstår och ljuden från fårets skrämda bräkande och rävens skällande väcker herdens uppmärksamhet. Uhaban skyndar sig dit för att försöka rädda fåret. Han ropar och viftar med sin käpp för att skrämma bort räven.

Räven släpper fåret ur sitt bett. Den hade bitit sig fast i fårets hals men den tjocka ullen skyddade fåret som nu förskräckt återvänder till sin flock.

Räven som pratar

Räven, som nu sitter på tryggt avstånd från herden, tittar på honom med en anklagande blick och säger (genom Guds vilja):

– O Allahs tjänare, du försöker komma mellan mig och den föda som Allah har gett mig.

Herdens ögon blev stora av förvåning. Han kunde knappt tro sina öron.
Han sa högt:

– Av alla underverks underverk, en talande räv!

Då fortsätter räven att prata med honom. På en perfekt arabiska säger räven till den förvånade herden:

– Du förundras över detta (en talande räv) när Allahs profet, frid vare med honom, är i staden mellan palmerna.

Räven pekade med nosen och blicken i riktningen mot staden Mecka.

Sen fortsätter han att prata till herden:

– Profeten berättar för folket om några av de saker som kommer att ske, men också om de som inte kommer att ske i framtiden. Han uppmanar dem att enbart dyrka Allah, men några av dem följer honom inte.

Herden söker Profeten

Uhaban, herden, blev nyfiken och började undra över det som räven berättat om angående profeten. Han samlade ihop sin hjord och gick med den till Medina där han satte djuren i ett stall.

Därefter vandrade han hela vägen till Mecka för att träffa Allahs profet. Han var spänd och nyfiken på att höra vad profeten skulle säga om det som han hade upplevt med den talande räven.

I Mecka frågade han om den ärade profeten och han leddes till honom. Uhaban gick in till profeten. Han berättade för profeten vad som hände med honom och räven.

Profeten var mycket glad över att höra denna händelse. Han började undervisa herden om islam.
Uhaban lyssnade på profeten Muhammed och tog till sig islam med glädje. Han var förtjust över den nya kunskap han fick om Gud.

Sedan sa profeten till Uhaban att berätta för folket vad som hade hänt honom.
Så Uhaban började berätta sin historia för folk. När de hörde hans berättelse så utropade de:

Allâhu akbar, lâ ilâha illallâh
Gud är större, det finns ingen gudom förutom Gud

Al-Hamdu lillâh
Lova och prisa Gud

Efter dessa händelser blev Uhaban, den enkle fåraherden, känd som ”Den som talar med rävar”. Han blev också omtalad för att det faktiskt var Gud som talade till honom genom räven. Allah gav honom ett tecken som han valde att följa.

Därför blev han muslim.

Min syn på räven

Jag tycker att historien är både charmig och klok. Dessutom så betyder ju räven något alldeles speciellt för mig då det är mitt alias när jag skriver här på INSHALLAH.SE. Att jag har Räven (Al Thaelab på arabiska) som pseudonym kan verka märkligt då det är ett hunddjur. Hunden är enligt islam oren. Enligt strikt islam inte ska avbilda varken människor eller djur.

Att den är oren betyder inte att den är sämre än någon annan av Guds skapelser. Det betyder att den inte ska ätas. Förbudet att djur och människor avbildas bryts det mot överallt och även de största imamerna låter sig villigt fotograferas och filmas.
Jag förmodar att förbudet ska förhindra avgudadyrkan och inte nödvändigtvis att det är en synd att illustrera en räv.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Etiketter:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer