Hoppa till innehåll

Jesus | Isa | Berättelsen om Jesus i Koranen och islam

Berättelsen om Jesus. Vem var Jesus? Var föddes Jesus? Hur var hans liv? Det finns många frågor vi kan ställa oss om profeten Isa (Jesus). Men den viktigaste frågan är: Är Jesus Gud?

Jesus | Profeten Isa
Jesus | Profeten Isa

Berättelsen om Jesus

Berättelsen om Jesus liv börjar med berättelsen om hans mamma, Jungfru Maria (Maryam) som var en ung kvinna från Galileen. Hon var trolovad och skulle gifta sig med Josef från Nasaret. De boode i Nasaret, en liten by som var belägen cirka 100 kilometer norr om Jerusalem. De delade inte säng så Maria var fortfarande jungfru, alltså oskuld.

Jungfru Marias mirakulösa graviditet

Ängeln Gabriel kommer till Maria och berättar för henne att Gud (Allah) ska skänka henne en son. Förskräckt och förfärad svarar hon att det är omöjligt efter som hon aldrig varit med en man. Ängeln svarar att det som är omöjligt för en människa, det är enkelt för Gud.

Det som är omöjligt för en människa, det är enkelt för Gud! Koranen, 19:21

I en liten by som Nasaret kunde hon inte vara kvar när hennes kropp skulle börja visa tecken på graviditet, eller när hon föder sitt barn. Hon var ju fortfarande ogift och det skulle medföra skam, förtal och eventuellt till och med riskera hennes hälsa och liv. Enligt Bibeln så reser Maria iväg och besöker sin släkting Elisabet. Enligt Lukasevangeliet i Nya Testamentet (1:6-13) så hade Elisabeth varit ofruktsam, alltså att hon inte hade fått några barn med sin man. Hon börjar nu bli gammal och borde inte längre kunna bli gravid. Hennes man: Sakarias var präst, och när han lottats att tända rökoffret till Herren i templet, fick han en uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel som sade till honom att han inte skulle vara rädd: ”Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall ge en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes”

Elisabet har då med ett Guds mirakel blivit gravid. Hon är havande och väntar att föda Johannes Döparen, känd som Yahya inom islam, eller profet Johannes för svenska muslimer. Hon var redan gravid i sjätte månaden när ängeln Gabriel uppenbarade sig för Maria. Så Elisabet är då höggravid medan Maria är i uppskattningsvis andre eller tredje månaden när de träffas.

Jesus födelse

I sura Maryam (Koranen, 19:22) står det att Maria drar sig undan till en avlägsen plats. Det kan mycket väl ha varit till hennes släkting Elisabet. Det känns ganska logiskt. Hon kan mycket väl ha bott hos henne under en del av den tidiga graviditeten.

Enligt två av evangelisterna, Matteus och Lukas, i Bibeln (Nya Testamentet) så tar sig Maria och Josef senare (efter att Maria besökt Elisabet) till staden Betlehem för att skattskriva sig. Maria är i absoluta slutskedet av sin graviditet när de ger sig ut på den mödosamma och farliga resan till Betlehem. Det befinner sig så mycket folk i staden att det inte finns ett endaste lediga rum att hyra för övernattning. Det här låter inte som en bra plats att resa till om man vill dra sig undan och undvika uppmärksamhet.

Att det förekommit skattskrivningar sedan Biblisk tid, det vet vi. Däremot så motsätter sig de flesta historiker att man skulle behövt resa till sin födelseort för att skattskriva sig. Därför kan man ifrågasätta varför Josef och Maria i huvudtaget skulle ha någon anledning att besöka Betlehem. Jungfru Maria anses vara född i Nasaret, och hennes make, Josef, kallas för Josef från Nasaret. Det är svårt att förstå hur detta kan tolkas att de begav sig till Betlehem och att Jungfru Maria skulle ha fött sitt barn, Jesus, där. Enligt Matteus och Lukas (evangelister i det Nya Testamentet) så föds då Jesus i en krubba, i ett stall, i staden Betlehem. För mig är det helt obegripligt varför Maria (med Jesusbarnet i magen) och Josef skulle ge sig ut på en resa till Betlehem och att Jungfru Maria där skulle föda Jesus.

Enligt Koranen så föder Maria (Maryam) sitt barn efter att ha gett sig av till en avlägsen plats. När det är dags för Maria att föda så har hon verkligen dragit sig undan. I ett hårt och kargt landskap gömmer hon sig för att skydda barnet hon bär på, men Gud ger henne skydd, vatten och näring.

Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt.
Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: ”Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!”
Då [hörde hon någon] som ropade nedifrån [palmens rot]: ”Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina [fötter];
och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig.
Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal], och att du därför i dag inte skall tala till någon människa.”

Koranen, 19:22-26

Efter ett tag så återvänder dock Maria hem till sin hemort med Jesusbarnet i sin famn. När bybor, grannar och hennes släktingar får se henne med ett litet barn så anklagar de henne för att vara en dålig kvinna. De kallar henne för lösaktig slampa då hon blivit gravid utan att vara gift med en man.

Maria, som hade avlagt ett tystnadslöfte till Gud, visar dem då till Jesusbarnet som med Guds röst svarar på deras anklagelser:

[Då talade] han [till dem]: ”Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet;

Koranen, 19:30

Jesus som profet

När Jesus är i 30-årsåldern blir han döpt av Yahya (Johannes Döparen) och inleder därmed sin verksamhet med predikningar och vandringar. Jesus är aktiv som profet i uppskattningsvis 3 år tills han dör och blir upptagen av Gud. I Bibeln berättar de fyra evangelisterna lite olika historier om Jesus liv och bedrifter. Med evangelisterna avses Matteus, Markus, Lukas och Johannes, vilka alla fyra enligt kristen tradition skall ha nedtecknat Nya Testamentets fyra första böcker. I Koranen refereras det till Isa (Jesus) i 26 olika kapitel (sura).

Läs om Jesus i Koranen:
Sura 2:87, 2:135, 2:252, 3:42, 3:81, 33:7, 4:156, 4:163, 4:171, 52:26, 66:10, 61:6, 61:14, 5:17, 5:46, 5:72, 5:109, 9:30, 19:16, 19:88, 43:57, 43:81, 23:50, 21:91, 42:13, 6:83.

Jesus död

Enligt kristen tradition så grips Jesus, ställs inför rätta för att ha uppviglat människor mot makthavarna och ska därefter avrättas enligt romersk sed, korsfästning. De flesta kristna påstår därför att Jesus dog av korsfästning, men det är inte så enligt Bibeln. I Johannes 19:28-30 kan du läsa följande: Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan för att Skriften skulle uppfyllas: ”Jag törstar.” Där stod en kruka full med ättikvin, och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Jesus blir alltså upptagen av Gud!

Till skillnad från den kristna synen på Jesu död, tror de flesta muslimer att han uppväcktes till himlen utan att bli satt på korset och Gud skapade en likhet att framstå exakt som Jesus som korsfästes istället för Jesus, och han steg upp kroppsligt till himlen, där för att förbli tills hans andra ankomst i de sista dagarna.

Och de (judarna) sade: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.

Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.

Koranen, 4:157-158

Återkomsten

Löftet om Jesus återkomst har spelat en mycket betydelsefull roll under hela den efterföljande historien, både inom och utom kristendomen. Islam anammade tron på Jesu återkomst, då han ska lägga världen under sig och själv underkasta sig Gud, precis som han tidigare gjort under sin livstid. Eftersom termen underkasta sig är synonym med muslim har detta gett upphov till den folkliga tron att Jesus är muslim och kommer fortsätta vara det vid tidens slut.

Muslimer (arabiska: مسلم) är människor som följer och utövar islam, en av de tre monoteistiska abrahamitiska religionerna. Muslimer anser att Koranen – islams heliga bok – är Guds litterära ord som uppenbarades för den islamiska profeten Muhammed. Muslimin är den arabiska pluralen av muslim som betyder ”hängiven”, ”underkasta sig Guds vilja”. Ordet muslimer har bland annat nämnts i koranvers 2:132.

Och han gav sina söner, liksom [senare] Jakob, denna maning: ”Söner! Gud [själv] har valt er tro; underkasta er därför Guds vilja innan döden överraskar er.”

Koranen, 2:132

Islam är en fortsättning på kristendomen

Det finns skäl att betrakta islam som en stark och varaktig reaktion på den kristna kyrkans minskade intresse för Jesus återkomst. En stor del av Koranen handlar om tidens slut, straffet för de syndiga och belöningen för dem som har levt med slutet inför sina ögon. En del kristna teologer (Georges Khodr, Olivier Clément och även islamologen Louis Massignon) betraktar islam som en påminnelse för de kristna om vikten av att eskatologin (läran om världens upphörande eller tidens slut) präglar varje aspekt av den troendes liv.

Jesus återkomst och den yttersta dagen nämns i Koranen:

Hans [återkomst till jorden] skall vara ett tecken att den Yttersta stunden [närmar sig]; tvivla därför inte på den. Och [säg, Muhammad]: ”Följ mig, detta är en rak väg!

Koranen, 43:61

11 frågor och svar om Jesus

Jesus är kanske den mest kända personen som någonsin levt på jorden. En fascinerande tanke att en person som levde för tvåtusen år sedan har det inflytandet på människor, oavsett deras religion, eller avsaknad av religion, två millenium efter sin död. Men trots att så många människor känner till honom så är det få som förstår vem han verkligen var. Jesus var en av dem som var utvald av Gud, men också den som själv valde valde Gud. Jesus var en människa av kött och blod, som du och jag, men med ett uppdrag från Gud. Här försöker vi på ett enkelt sätt svara på några av de viktigaste frågorna om Jesus och hans liv som profet.

Var Maria, Jesus mor, verkligen jungfru (oskuld) när hon blev havande?

I Koranen 19:19-20 kan du läsa om hur ängeln Gabriel berättar för henne att Gud ska skänka henne en son, ren och rättfärdig. Maria frågade då hur hon skulle kunna få en son, om hon aldrig varit med en man. Ängeln svarar då att allt är enkelt för Gud och att detta är ett av Guds tecken.
Maria hade alltså aldrig varit med en man när hon blev gravid.

Hur blir jungfru Maria gravid?

Ängeln Gabriel säger till Maria: ”Det skall bli som jag har sagt. Din Herre säger: ’Detta är lätt för Mig och det sker för att han skall bli ett tecken för människorna och en symbol för Vår nåd. Så har Vi beslutat!’”
Med det blev Maria havande.

Var föddes Jesus?

Enligt Matteus och Lukasevangeliet i Bibeln så föds Jesus i Betlehem. Jesus mor, Maria, och hennes man Josef ska rest dit på grund av en folkräkning. Historiker menar dock att det inte var någon skattskrivning vid den tidpunkten. Inte heller finns det belägg för att man skulle infinna sig på sin födelseort för att skattskrivas. Alltså saknas det skäl för Josef och Maria att ge sig ut på en farlig resa dit. I Koranen står det endast att hon drog sig undan till en avlägsen trakt (Koranen, 19:22).

När föddes Jesus?

Vilket år, vilken dag eller vilken plats Jesus föddes på lockar givetvis en vetgirig persons nyfikenhet. Men, det har ingenting med hans profetior, de budskap Gud förkunnade genom honom, och är därför egentligen oväsentligt. Därför nämns vare sig plats eller tidpunkten Koranen. Traditionellt anses Jesus ha fötts den 25 december år 1 enligt den västerländska tidräkningen.

Hur var Jesus barndom?

Vi vet inte så mycket om hur Jesus liv var under hans uppväxt och barndom. Men i Bibeln (Lukas 2:41-52) berättas det att hans mor Maria och Josef varje år tog honom med till till Jerusalem för fira påskhögtiden. Då festdagarna var över och de vände hem, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar visste om det. De trodde att han var med i ressällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor.

Var Jesus Guds son?

Bildligt talat så kan man givetvis påstå det. Alla är vi då Guds barn i den bemärkelsen att vi är Guds skapelser. Enligt Lukasevangeliet i Bibeln 23:46 så ropar Jesus med hög röst: ”Far, i dina händer överlämnar jag min ande.” Efter det så dör han. Far eller fader är snarare en titel eller en benämning för Gud än ett påstående att Gud skulle vara någons biologiska fader. I Koranen framgår detta ganska klart och tydligt i Al-Ikhlas (Den rena tron): ”Han har inte avlat och inte blivit avlad”. Gud (Allah) är skapare av universum, inte någons pappa.

Var Jesus en profet?

Ja, Jesus var en profet. Han är den viktigaste profeten för kristendomen men även mycket betydelsefull inom islam. Muslimer tror alltså på Jesus men tror inte att Jesus var Guds son eller att han korsfästes och återuppstod. Jesus är en av 25 profeter som nämns i Koranen.

Vilka under gjorde Jesus?

Jesus utförde flera underverk. I Bibeln beskrivs bland annat hur han går på vattnet, förvandlar vatten till vin, helar och väcker döda människor till liv. I Koranen berättas det om sju underverk. 1: Hur han föddes utan en far (Koranen, 3:45-47). 2: Hur han pratade redan som bebis (Koranen, 19:27-30). 3: Jesus andas liv i en lerfågel, 4: Botar blinda och sjuka, 5: Ger liv åt döda, 6: Att han vet det fördolda (Koranen, 3:49). 7: Ett himmelskt matbord (Koranen, 5:112-115).

Hur dog Jesus?

Enligt kristen tradition så grips Jesus, ställs inför rätta för att ha uppviglat människor mot makthavarna och ska därefter avrättas med den romerska avrättningsmetoden, korsfästning. Många kristna säger därför att Jesus dog av korsfästning, men det stämmer inte enligt Bibeln. I Johannes 19:28-30 kan du läsa följande: Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan för att Skriften skulle uppfyllas: ”Jag törstar.” Där stod en kruka full med ättikvin, och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.
Enligt Koranen blir inte Jesus dödad utan han blir upptagen av Gud: ”Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis” (Koranen, 4:158).

Ska Jesus återkomma till Jorden?

Både islam och kristendomen förväntar sig Jesu återkomst vid tidernas ände, och båda förväntar sig att prövningar och vedermödor kommer att inträffa vid den tiden. Båda religionerna förväntar sig att de troende ska vara de slutliga segrarna, men de kristna tror att dessa definieras som troende i evangeliet i Nya testamentet och i Kristus som ”frälsaren” och ”inkarnationen” av Gud, medan muslimen vet att det syftar på dem som tror på den rena monoteismen som det innebär att underkasta sig den Enda Sanne Guden.

Är Jesus Gud?

Nej. Det finns endast en gud, och det är Gud. Säg: ”Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja.” Koranen, 6:162-163

Den viktigaste frågan, och den frågan som verkligen skiljer islam från kristendomen är om Jesus är Gud. Det mest grundläggande i de abrahamitiska religionerna är att det endast finns en gud, och det är Gud.

Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Gud och håll er borta från det onda!” Bland dessa [människor i äldre tider] fanns den som Gud vägledde, och det fanns den som dömde sig själv att gå vilse. Gå därför ut i världen och se [spåren som visar] vad slutet blev för dem som kallade sanningen för lögn!

Koranen, 16:36

Är Jesus Gud?

Nej!

Jesus var ett Guds sändebud, en profet, men ändå en människa av kött och blod. Grunden i all monoteistisk religion, och den första lagen (budorden) i de Abrahamitiska religionerna, är att det endast finns en Gud. Därför kan inte Jesus vara gud, inte heller kan en helig ande vara gud. Det finns endast en gud, och det är Gud!

EFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: ”[Gud är] tre.” Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud.

Koranen, 4:171
  • Jesus (Isa) är en av de 25 profeterna som nämns i Koranen. Här kan du läsa mer om profeterna.
  • Läs mer om Jesus är Guds son och om treenighetsläran: Är Jesus Guds son?

Finns det vetenskapliga belägg för Jesus?

Kritiker och förnekare menar lyfter ofta fram det faktum att det inte finns några fysiska eller arkeologiska bevis för Jesus existens. Egentligen är detta ganska uppenbart för den som har läst Bibeln eller Koranen då det där framgår att Jesus blir upptagen av Gud. Jesus finns väl dokumenterad i fyra av varandra oberoende evangelium, och nämns i 26 av Den Heliga Koranens 114 kapitel. Läs mer om Vetenskap i Koranen.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
2 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Lotta H
1 år sedan

Kan eller får muslimer fira Jul?