Hoppa till innehåll

Muslimska helgdagar | Alla viktiga helgdagar i islam

Muslimska helgdagar och högtider följer den muslimska kalendern, eller islamiska kalendern, som är en månkalender. Därför inträffar de på nya datum varje år i förhållande till ”vår”, den gregorianska, kalendern. Islam är en religion som spridits till stora delar av världen och religionen följs av hundratals miljoner människor från de mest varierande kulturerna. Därför finns det också olika muslimska helgdagar, högtider och traditioner.

Här ska vi förklara de högtidsfester som firas av alla muslimer, men även berätta om några av de andra muslimska helgdagarna och traditionerna.
Läs även om: Muslimska högtider 2024.

Muslimska helgdagar och högtider. Bild på fyrverkerier och en moské.
Muslimska helgdagar och högtider. När inträffar Ramadan? När är det Eid al-Fitr? När firas Eid al-Adha? Vilka högtider firar muslimer?

Många länder med muslimsk majoritet har olika kulturella högtider; dock finns det bara två stora högtider som officiellt alla muslimer firar. Var och en firas som avslut på en islamisk tradition.

Den första av dessa helgdagar kommer efter avslutningen av Ramadan och kallas Eid al-Fitr markerar slutet på fastan.

Den andra stora högtiden som muslimer firar kallas Eid al-Adha och betyder ”offerhögtiden”. Denna högtid äger rum efter Hajj (pilgrimsfärden) i Mecka, Saudiarabien. Högtiden firas för att hedra det offer som profeten Abraham och hans son Ismael var villiga att göra för att visa sitt engagemang, sin tro och förtroende för Gud.

Muslimska kalendern

Det muslimska året följer månens faser istället för som den gregorianska kalendern soldygnet och jordens omloppstid runt solen. Det innebär att den endast har 354 eller 355 dagar på ett år. Jämför med 365 i den gregorianska. Det betyder att muslimska högtider som till exempel Ramadan inträffar cirka 11 dagar tidigare för varje år som går.

Hijri-kalendern, även känd på svenska som den muslimska kalendern och islamisk kalender, är en månkalender som består av 12 månmånader under ett år på 354 eller 355 dagar. Det används för att bestämma de rätta dagarna för islamiska helgdagar och ritualer, såsom den årliga fastan och den årliga säsongen för den stora pilgrimsfärden. I nästan alla länder där den dominerande religionen är islam är den civila kalendern den gregorianska kalendern men den religiösa kalendern är den hijrianska.

Tolv månader enligt Koranen

I Koranen står det att året består av tolv månader. Detta betyder att ända sedan Gud skapade solen, månen och jorden, sker nymånen bara en gång i månaden; sålunda har året alltid varit tolv månader.

ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva. Och var orubbliga i ert motstånd mot dem som sätter gudar vid Guds sida, liksom de är orubbliga i sitt motstånd mot er, och var förvissade om att Gud är med de gudfruktiga.

Koranen, At-Tawbah 9:36

Det muslimska årets tolv månader

Det muslimska årets tolv månader med beskrivning av dess högtider och helgdagar.

Nr: SvenskaArabiska!Om månaden:
1Muharramمحرم🕌Muharram är årets första månad. Det är även en av de fyra heliga månaderna. Den 10 muharram, Ashuradagen, firas av olika anledningar av en del muslimer.
Första dagen i Muharram är det islamiska nyåret.
2Safarصفر
3Rabi’ al-awwalربيع الأولMuhammeds födelsedag, Mawlid, firas av sunniter den 12 rabi’ al-awwal och den 17 rabi’ al-awwal av shiiter. Inte alla muslimer firar Mawlid.
4Rabi’ al-akhirربيع الآخر أو ربيع الثاني
5Jumada al-awwalجمادى الأول
6Jumada al-akhiraجمادى الآخر أو جمادى الثاني
7Rajabرجب🕌Rajab är en av de fyra heliga månaderna.
8Sha’banشعبانNatten mot den 15 sha’ban firas Laylat al Bara’at, ”förlåtelsens natt”.
9Ramadanرمضان☪️Ramadan är fastemånaden, en av islams fem pelare. Allmaktens natt, Laylat al-Qadr äger rum denna månad. Den 27:e eller den 23:e beroende på tradition.
Fastan varar från 1 ramadan till och med den siste, 29 eller 30 ramadan.
10ShawwalشوّالDen 1–3 shawwal firas Eid al-Fitr är en tre dagar lång festival som markerar slutet på fastan och Ramadan.
11Dhu al-qa’daذو القعدة🕌Dhu al-qa’da är en av de fyra heliga månaderna.
12Dhu al-hijjahذو الحجة🕌 🕋Dhu al-hijjah är månaden för hajj, en av islams fem pelare. Det är även en av de fyra heliga månaderna. Eid al-adha börjar på den 10:e dagen och slutar vid solnedgången den 12:e dagen av Dhu al-Hijjah.
🕌 = En av de fyra heliga månaderna.
☪️ = Fastemånaden Ramadan.
🕋 = Hajj, den obligatoriska vallfärden hålls i månaden Dhu al-hijja.

Islams fyra heliga månader

Den mest heliga av islams tolv månader är Ramadan, ändå så hör den inte till de så kallade ”fyra heliga månaderna”. Månaderna är Muharram, Rajab, Dhu al-qa’da och Dhu al-hijjah. Det som menas med att månaderna är heliga är:

  • Det är förbjudet att kriga under dessa månader, förutom om fienden inleder stridigheterna.
  • Det är mer allvarligt om man syndar under dessa månader.

Syftet med den traditionen var att göra det möjligt för pilgrimer, köpmän och andra att gå till marknader eller platser för tillbedjan och återvända hem säkert.

Muslimska helgdagar och högtider

Muslimska helgdagar är rika och mångfaldiga, och de varierar mellan olika regioner och kulturer. Här är några av de mest framträdande muslimska traditionerna:

Islamiskt nyår

Den 1 Muharram är den första dagen på det muslimska året. I islam finns det ingen speciell religiös ceremoni för att uppmärksamma det nya året.

  • Shiamuslimer börjar året med 10 dagars sorg och fasta till minne av profeten Muhammeds kusin och svärson Ali och sonson Husayn. De avslutar fastan på Ashuradagen.
  • Sunnimuslimer firar det muslimska nyåret som en kulturell högtid, inte någon särskilt religiös sådan.

Ashuradagen

Ashura, eller Ashuradagen, är den tionde dagen i månaden muharram. Enligt de islamiska traditionerna var det ursprungligen obligatoriskt att fasta denna dag. Muhammed fick höra att judarna i Medina brukade fasta på den dagen. De sade att det var på den dagen som profeten Mose (Musa) och hans följeslagare korsade Röda havet och räddades från förföljelserna i Egypten. När ramadans fastedagar senare infördes blev fastan på Ashuradagen frivillig.

  • Ashura är en stor religiös sorgehögtid för shiitiska muslimer och högtidlighålls till påminnelse av Husayns död. Han var dotterson till profeten Muhammed. Han är även den tredje imamen för shiamuslimerna.
  • Sunnimuslimer firar Ashuradagen som en glädjefest till minne av Muhammeds ankomst till Medina år 622.

Laylat al Bara’at

Laylat al Bara’at, ”förlåtelsens natt”, är ett firande inför den muslimska fastemånaden ramadan som infaller den 15 sha’ban. Då är det hög tid att glömma gamla oförrätter. Högtiden firas med bland annat fyrverkerier. Olika länder har olika sätt att fira denna dag, och vart och ett har olika namn för den.

Ramadan

Ramadan: Detta är den nionde månaden i den islamiska kalendern, under vilken muslimer fastar från gryning till solnedgång. Det är en tid för andlig reflektion, självförbättring och ökad hängivenhet till Gud. Fastan bryts varje dag med en måltid som kallas iftar, som vanligtvis innehåller dadlar och vatten. Fastan varar hela månaden, alltså i 29 eller 30 dagar.

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Koranen, Al-Baqarah 2:185

Laylat al-Qadr

Mot slutet av Ramadan högtidlighåller muslimer Laylat al-Qadr, ”Allmaktens Natt” för att hedra tiden då de första verserna i Koranen uppenbarades för Muhammed. Det är den natten ärkeängeln Gabriel kom med den första uppenbarelsen till profeten Muhammed.
Den infaller natten till den 23 ramadan enligt shiamuslimer och den 27 ramadan enligt sunnimuslimer.

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder
Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;
då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

Koranen, Al-Qadr 97:1-5

Eid al-Fitr

Eid al-Fitr: Detta är en tre dagar lång festival som markerar slutet på Ramadan. Det är en tid för muslimer att fira fullbordandet av fastan och att tacka Gud. Det är också en tid för familj och vänner att träffas och dela måltider och presenter.
Eid al-Fitr firas den 1 till och med den 3 shawwal i en tre dagar lång festival som markerar slutet på fastan och Ramadan.

Hajj

Hajj är den årliga pilgrimsfärd till Mecka, Saudiarabien, som är obligatorisk för alla arbetsföra muslimer som har råd. Det är en av islams fem pelare, och det är en tid för muslimer att samlas från hela världen för att utföra ritualer som firar profeten Abrahams liv. Hajj hålls alltid ungefär två månader och 10 dagar efter Ramadan, i den tolfte månaden i den islamiska månkalendern, dhu Al-hijjah.

Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter

Koranen, Al-Hajj 22:27

Arafatdagen

Arafat är ett plant ökenområde som ligger strax norr om Mecka och nedanför ett berg som heter Jabal al-Rahmah (Barmhärtighetens berg). Pilgrimerna under hajj befinner sig vid Arafat under den dagen och ber om Guds förlåtelse och välsignelser.
För de som inte gör hajj rekommenderar man att frivilligt fasta arafatdagen, 9 Dhul Hijja.

Eid al-Adha

Eid al-Adha: För att markera slutet på Hajj firar muslimer runt om i världen Eid al-Adha. Detta är ett tre dagars firande för att hedra profeten Ibrahims (Abraham) vilja att offra sin son på Allahs befallning. Detta är en fyra dagar lång högtid som firar profeten Abrahams vilja att offra sin son som en lydnadshandling mot Gud. Det är en tid för muslimer att reflektera över vikten av uppoffringar och att ge till de behövande.

Mawlid

Det finns inget i Koranen som säger att vi ska fira Mawlid al-Nabi eller profeten Muhammeds födelsedag. Profeten själv gjorde inte detta eller befallde någon att göra det, varken under sin livstid eller efter sin död.

Sannerligen sa han till sina följeslagare att inte överdriva om honom som de kristna hade överdrivit om Jesus.

Han sa: ”Överdriv inte om mig som de kristna överdrev om Marias son. Jag är bara en slav, så säg, ’Allahs slav och hans budbärare’”, Rapporterat av al-Bukhari.

”Överdriv inte om mig som de kristna överdrev om Marias son. Jag är bara en slav, så säg, ’Allahs slav och hans budbärare’”

Rapporterat av al-Bukhari

När inträffar Ramadan? När är det Eid al-Fitr? När firas Eid al-Adha?

Muslimska högtider 2024

Här hittar du datum på muslimska högtider och helger, och när de inträffar enligt den vanliga kalendern, alltså den gregorianska. Eftersom datumen bygger på månens faser så varierar datumen på olika platser. Angivna datum gäller för Sverige år 2024.
Inhämtat från moskéer och imamer i Sverige.

DatumDagHijriEidNamnBeskrivning
24 februariLördag15 Sha’banLaylat al Bara’atFörlåtelsens natt
11 marsMåndag1 RamadanFörsta dagen RamadanFastemånaden
5 aprilFredag26 RamadanLaylat al-QadrAllmaktens Natt
10 aprilOnsdag1 Shawal🌙Eid al-FitrFörsta Dag av Eid al-Fitr
14 juniFredag8 Dhul HijjaYawm al-TarwiyahFörsta dagen av Hajj
15 juniLördag9 Dhul HijjaYawm ’ArafahArafadagen
16 juniSöndag10 Dhul Hijja🌙Eid al-AdhaFörsta Dag av Eid al-Adha
7 juliSöndag1 MuharremFörsta dagen nya Hijri året 1446Muslimska Nytt År 1446 H
16 juliTisdag10 MuharremYoum AshuraAshuradagen
🌙 = De två viktiga muslimska eid-högtiderna: Eid al-fitr och Eid al-adha.

Det finns många olika muslimska traditioner och olika muslimer firar muslimska helgdagar olika. Det är också skillnad på hur olika grenar inom islam, till exempel shia eller sunni ser på olika högtider.
De två viktiga muslimska högtiderna som firas av alla muslimer är: Eid al-fitr och Eid al-adha. Under dessa högtider är det vanligast att muslimer i Sverige vill ta ledigt från skola eller arbete.

Frågor om Muslimska helgdagar

När är Ramadan 2024?

Ramadan startar den 11 mars 2024, och pågår till och med 9 april.

När är det Eid al-Fitr 2024?

Eid al-Fitr är den 10 april 2024. Festen som kan pågå i tre dagar avslutar fastan.

När är det Eid al-Adha 2024?

Eid al-Adha startar 16 juni 2024. Den pågår i tre dagar.

Får muslimer arbeta under Ramadan?

Ja. Både arbete och studier ska skötas som vanligt.

Vad betyder Eid Mubarak?

Det är en hälsningsfras som ungefär betyder ”glad fest”. Det är inget fel om en icke-muslim önskar någon Eid Mubarak.

Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska.

Koranen, Al-Mumtahanah 60:8
Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer