Hoppa till innehåll

Al-Fadjr ”Gryningsljuset” | Koranen sura 89

Al-Fadjr, även stavat Al-Fajr (arabiska: سورة الفجر, ”Gryningsljuset”) är den åttionionde suran (kapitlet) i Koranen. Suran, som består av 30 verser, beskriver förstörelse av icke troende folk: de forntida egyptierna, folket i Iram och thamudenerna. Den fördömer dem som älskar rikedom och ser med förakt på de fattiga och föräldralösa. Rättfärdiga människor utlovas Paradiset – den sista versen säger ”Stig in i Mitt paradis!”. Suran är uppkallad efter ordet al-fadjr (wal-fajr) som den inleds med.

Den obligatoriska gryningsbönen heter också Fadjr, eller Fajr. Här kan du läsa om den muslimska bönen.

Bild på gryning, eller al-fadjr på arabiska.
Al-Fadjr, även stavat Al-Fajr (arabiska: سورة الفجر, ”Gryningsljuset”) är den åttionionde suran (kapitlet) i Koranen.

Innehåll i sura Al-Fadjr:

  • Inledning (vers 1-4)
  • Otroende varnas för samma öde som antikens egyptier och folket i Iram (vers 5-13)
  • Människan prisar Gud i framgång, men hånar honom i motgång (vers 14-16)
  • Förtryck av de fattiga och de föräldralösa fördömda (vers 17-22)
  • De ogudaktiga kommer förgäves att ångra sina onda gärningar på domens dag (vers 23-26)
  • Den troende själen bjuds in till paradisets glädje (vers 27-30)

Inledning (vers 1-4)

VID gryningsljuset
och vid de tio nätterna!
Vid det jämna talet och det udda!
Vid natten, när den viker!

Koranen, Al-Fadjr 89:1-4

Otroende varnas (vers 5-13)

Räcker inte denna försäkran för [att övertyga] den som är begåvad med insikt och förstånd?
HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot [stammen] Aad?
Och mot Iram, [de tusen] pelarnas [stad],
vars like aldrig har återskapats på jorden
Och mot thamudenerna, som högg ut [sina bostäder] i dalens klippväggar
Och mot [de oräkneliga] tältmasternas Farao?
[Alla] gick de för långt i sitt trots på jorden,
och de störde ordningen och spred överallt sedefördärv,
och därför lät din Herre straffets piska vina över dem.

Koranen, Al-Fadjr 89:5-13

Prisar Gud i framgång, men hånar i motgång (vers 14-16)

Din Herre förtröttas sannerligen [inte] i Sin vaksamhet!
MEN vad människan beträffar säger hon, var gång hennes Herre för att pröva henne låter henne nå ära och välstånd: ”Min Herre har hedrat mig [på grund av mina förtjänster].”
Men då Han prövar henne genom att ge henne knappare utkomst, säger hon: ”Min Herre skämmer ut mig.”

Koranen, Al-Fadjr 89:14-16

Förtryck av de fattiga och de föräldralösa (vers 17-22)

Nej, men [se på er själva]! Mot de faderlösa visar ni ingen givmildhet,
och ni uppmanar inte varandra att ge den nödställde att äta,
och ni slukar [andras] arv med glupande aptit.
Och er kärlek till pengar känner inga gränser!
Nej [tag er i akt]! När jordskorpan smulas sönder i stöt efter stöt,
och din Herre visar sig med änglarna i slutna led,

Koranen, Al-Fadjr 89:17-22

De ogudaktiga kommer att ångra sina onda gärningar (vers 23-26)

och helvetet görs [synligt], den Dagen skall människan minnas [Våra varningar] – men vad hjälper det henne då att hon minns
[Då] kommer hon att säga: ”Om jag ändå hade tänkt på [att med goda handlingar] förbereda mig för mitt liv [i evigheten]!”
Ingen straffar så hårt som Han den Dagen skall straffa,
och ingen kan fängsla med sådana bojor som Han.

Koranen, Al-Fadjr 89:23-26

Den troende själen bjuds in till paradiset (vers 27-30)

[Då säger Gud till den rättfärdige:] ”Du själ, som har kommit till ro!
Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag!
Stig in med skaran av Mina tjänare!
Stig in i Mitt paradis!”

Koranen, Al-Fadjr 89:27-30

Förklaringar till Al-Fadjr

Iram och Aad-stammen. Vi vet inte i dag var staden Iram låg, men enligt Koranen bygdens den av Aad-stammen som levde i ökenområdet mellan Oman och Jemen. Staden förstördes av Gud (Allah) på grund av invånarnas synder.

Thamud-stammen eller thamudenerna. Thamud var en forntida arabisk stam eller sammanslagning av stammar som bebodde den nordvästra arabiska halvön från 700-talet f.Kr., vilket bekräftas i assyriska källor, till och med det femte århundradet e.Kr., när de tjänstgjorde som romerska medhjälpare. Konungariket Thamud var det första existerande kungariket på den arabiska halvön, enligt assyriska och romerska källor. Arabisk tradition hävdar att Thamud-riket förstördes av Gud, vilket även bekräftas i Koranen.

Tältmasternas Farao. Detta är ett svårbegripligt ord som förklaras i Koranens budskap, sura 38, not 16: Antalet tältmaster som håller uppe ett beduintält bestäms av tältens storlek och storleken svarar enligt traditionen mot ägarens ställning och makt. Farao, ”det stora huset”, var titeln för forntida egyptiska kungar. I min engelska översättning av Koranen så står det ”Pharaoh of the mighty structures”, (Farao av de mäktiga strukturerna) istället för tältmasternas Farao.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer