Hoppa till innehåll

Ramadan enligt Koranen | Vad Koranen säger om fastemånaden

Ramadan är den den nionde månaden i den muslimska kalendern. Men det är även den fastemånad som är en av islams fem pelare. Ramadan är den månad då ängeln Gabriel först uppenbarade koranen för profet Muhammed. Att fasta är en tradition som även finns inom kristendomen och judendomen och har sit ursprung långt innan profeten Muhammeds livstid. Stycket om fastan i inleds med Guds ord: ”Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er”. Inom islam är det dock en plikt att fasta och alla vuxna muslimer måste fasta, vilket innebär att avhålla sig från att äta, dricka, röka och ha sexuellt umgänge från gryning till solnedgång under hela månaden (Koranen 2:183-187).

Ramadan enligt Koranen.
Ramadan enligt Koranen.

Vad säger Koranen om fastan?

Vad står det i Koranen om fasta?

Den muslimska fastan beskrivs i det andre kapitlet i Koranen. Kapitlet, eller suran, heter Al-Baqarah, vilket betyder kon (som i kossa). Verserna 183 till 187 beskriver fastan.

Får man ha sex under ramadan?

Absolut får man både ha kärlek, närhet och sex under ramadan. Men, endast under natten. Alltså de timmar man inte fastar. Kom dock i håg att man ska njuta men inte frossa. Under fastemånaden ska man fokusera på Gud och hur man är mot sina medmänniskor (inte endast sin man eller fru). Som muslim har man endast sex med den man är gift med.

När infaller ramadan?

Ramadan är namnet på den nionde månaden i den muslimska kalendern. Kalendern följer dock månfasen och inte jordens rotation runt solen som den gregorianska kalendern gör. Detta innebär att det muslimska året är kortare än ett astronomiskt jordår. Därför infaller ramadan cirka 11-12 dagar tidigare varje år. 2023 startar ramadan den 23 mars, men år 2024 startar ramadan istället den 11 mars.

I verserna 183-187 i den andre suran, i den heliga Koranen, beskrivs när och hur vi ska fasta.

Koranen Al-Baqarah (Kon)

Uppmaningen

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.

Koranen, Al-Baqarah 2:183

Med ovanstående vers gör den heliga Koranen det klart att fastan är obligatorisk för alla muslimer och att de måste fasta om de ska förbli rättfärdiga.

För ditt välmående

[Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!

Koranen, Al-Baqarah 2:184

Vetenskap och medicin har idag har bekräftat att det finns många hälsofördelar med att fasta en månad per år. Det är ett utmärkt sätt att rensa kroppen och har även många hälsofördelar för psyket.

När ska vi fasta?

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Koranen, Al-Baqarah 2:185

I 2:185 berättas det när månaden ramadan och fastan ska inledas. En mening här som kan väcka frågor är: ”Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut.” Frågan här då: Eftersom fasta är en skyldighet för alla troende, varför sa Gud bara ”Den av er” istället för att tilltala alla troende? Svaret är att de troende inte alla kommer att se månskäran samtidigt. Detta beror på geografiska skillnader i läge. Månskäran kommer att ses av vissa före andra. Som ett resultat bör troende börja sin fasta vid olika tidpunkter också.

Hör Gud vår bön?

NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.

Koranen, Al-Baqarah 2:186

Enligt en uppfattning är anledningen till uppenbarelsen av den här versen att följande fråga ställdes av några av profet en Muhammeds följeslagare: ”Var är vår Herre?” En annan uppfattning är att den skickades ner när någon ställde följande frågor: ”O Muhammed! Är vår Herre nära oss? Ska vi be till honom tyst? Är han borta? Ska vi be till honom högt?”

Ramadan – kärlekens månad

NATTETID under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem. Gud vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Gud har anvisat åt er; och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på. Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för meditation.

Koranen, Al-Baqarah 2:187

Fastan under månaden ramadan låter dig inte bara komma närmare din tro och Gud, utan det är kärlekens månad då du ska göra gott och visa kärlek inför alla. Detta gäller även kärleken mellan kvinna och man, därför finns det i Koranen anvisningar om hur man håller kärlekslivet vid liv under ramadan.
På natten är det alltså tillåtet att både äta, dricka och ha närhet med sin fru eller sin man.

Kom ihåg: Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er!

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
8 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
anonym
3 månader sedan

Får man duscha om man fastar?

Roba
6 månader sedan

Hej jag undrar när fastan ramadan börjar och slutar 2024?

Inger
1 år sedan

Hej. En arbetskamrat till mig som är muslim fastar bara på helgen och äter som vanligt i veckorna. Kan man göra så? Hälsningar från Inger i Malmö

Thomas
1 år sedan

Hej
När är ramadan 2023?