Hoppa till innehåll

HBTQ enligt Bibeln och Koranen | Islam och kristendomen om HBTQ

Vad säger egentligen Islam och kristendomen om HBTQ? Vad står det i Koranen respektive Bibeln? Är homosexualitet en synd enligt världens två största religioner? Låt oss titta på dessa och många fler frågor i detta ämne, och förhoppningsvis få lite klarhet i det.

Texten HBTQ och en bild föreställande siluetter av olika personer varav vissa i Pride flaggans färger.
HBTQ enligt Bibeln och Koranen. Vad säger Islam och kristendomen om HBTQ?

Vad är HBTQ?

HBTQ är en på svenska vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Förkortningen är ett samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör sexualitet och könsidentitet. Syftet med förkortningen är att ersätta eller bättre representera ord som till exempel bög, fikus, lesbisk eller homo.

H – Homosexuella är de som känner kärlek och sexuell attraktion till personer av samma kön. Alltså en man som attraheras av män, eller en kvinna som attraheras av kvinnor.

B – Bisexuella är samma som homosexuella men de dras även till personer av det motsatta könet

T – Transpersoner kan uppfatta sig som män, kvinnor, både man och kvinna eller neutrala, oberoende av om deras biologiska kön och juridiska kön är manligt eller kvinnligt. De kan också välja att inte definiera sitt kön alls. Deras könsval behöver nödvändigtvis inte innebära att de är homo,- eller bisexuella.

Q – Queerpersoner är ett lite mer svår förklarat begrepp. Lite förenklat kan man säga att queer är att man ifrågasätter hela normen med att man ska identifiera sig som kvinna eller man.

Hur många är homosexuella?

De som varken är homosexuella eller bisexuella kallar vi här för heterosexuella. Heterosexualitet är normen dit den stora majoriteten av världens alla kvinnor och män tillhör. Det är också den religiösa grundsynen enligt judendom, kristendom och islam. Därför att Gud skapade Adam och Eva som man och kvinna och sade till dem att älska varandra och att få många barn.

Detta är normen. Att någonting faller utanför en norm behöver inte per automatik innebära att det är onormalt. Snarare att det är mer sällan förekommande eller ovanligare.

Det finns otaliga undersökningar som visar lite olika siffror på hur många som är homosexuella eller bisexuella. Slår man ihop dessa studier så kan man komma fram till att 90 procent av mänskligheten anser sig vara heterosexuella. Givetvis så finns det mörkertal i undersökningar som dessa och det finns de som varken anser sig vara hetero, homo eller bisexuella.

Sexuell läggningProcent av befolkningen
Heterosexuella90%
Homosexuella3%
Bisexuella4%
Annat/Vill ej svara3%

Dessa siffror visar homosexualitet över hela Världen. Det gör ingen större skillnad om någon lever i Sverige, som anses vara HBTQ vänligt, eller i Iran där man regelbundet har avrättat människor för homosexualitet. Oavsett vilket land, kultur eller religion någon tillhör så är antalet bi,- och homosexuella personer i stort sett det samma.

Vad säger religionerna om homosexuella, bisexuella, trans och queer?

Varken i Bibeln, Koranen eller andra i historiska källor görs det någon skillnad mellan homosexuella och bisexuella. Har någon sex med samma kön så är det homosexualitet, oavsett om personen även har sex med det motsatta könen.

Begreppet homosexuell eller att man har det som en identitet är en förhållandevis modern företeelse (även om den grekiske filosofen Platon beskrev tre sexuella läggningar – heterosexualitet, manlig homosexualitet och kvinnlig homosexualitet). I de heliga skrifterna så nämns det som ”män som har sex med män”.

Manlig homosexualitet och kvinnlig homosexualitet

Som jag skrev i förgående stycke så omtalas homosexualitet som ”män som har sex med andra män”. Kvinnlig homosexualitet omskrivs mig veterligen inte i Koranen. I Bibeln finns det endast en text om kvinnlig homosexualitet:

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Bibeln, Romarbrevet 1:26-27

Sexualitet ansågs vara något manligt. Framför allt inom kristendomen så ansåg man att kvinnor inte hade någon sexualdrift. Därför fanns det inte ens en tanke på att kvinnlig homosexualitet existerade.

Islam är betydligt mer jämställd än kristendomen när det gäller sexuella behov. Trots detta så förekommer det ingen (mig veterligen) text om kvinnlig homosexualitet.

I dag vet vi att homosexuella relationer är minst lika vanligt hos kvinnor som hos män. Ingenting tyder på att det skulle varit annorlunda för 1400, 2000 eller 5000 år sedan.

En förklaring till detta kan så klart vara att kvinnor rent allmänt höll en lägre profil och spenderade mer tid i hemmet där de kunde vara mer diskreta med sina förehavanden.

Homosexualitet då och nu

Homosexualitet nu kan givetvis vara en massa olika saker som yttrar sig på olika sätt och vis. Låt oss förställa oss homosexualitet där vi tar bort alla negativa tankar och ser två personer som älskar varandra. De känner varandra väl, de känner kärlek men också attraktion. 

Detta är ingen tillfällig relation och inte heller något som sker bakom ryggen på någon annan partner. Det är två skötsamma personer som varken röker eller dricker. De går aldrig ut på nattklubbar eller barer utan trivs bäst tillsammans med sitt liv med villa, Volvo och vovve (hund).

De har alltså att bra liv tillsammans men de är av samma kön.

Även om inte alla homosexuella (eller heterosexuella) har ett så här idylliskt liv så är det faktiskt många bara vill ha ett hyfsat bra liv och dela det med den de älskar. 

Att man är homosexuell betyder inte med automatik att man går runt i tajta läderbyxor, med bar överkropp (oavsett om man är kvinna eller man) och viftar med Pride flaggan i tid och otid

Homosexualitet då är knappast någonting som går att ens relatera till modern tids homosexuella parförhållanden. Att under biblisk tid, eller vid Profetens tid ens föreställa sig att två män, eller två kvinnor skulle leva ett parförhållande var givetvis helt uteslutet. Det fanns varken i traditionen, i då rådande juridik, traditioner eller religiösa tolkningar som kunde stödja detta.

Trots det så fanns det nog de som lyckades med det. Under olika omständigheter kunde två samkönade leva i samma bostad. Kanske utåt sett som änkan och hennes kokerska, eller den ogifte mannen och hans tjänare. 

Jag tror att vi kan fastslå att den homosexualitet som behandlas i Koranen och i Bibeln inte egentligen handlar om kärlek mellan två personer utan om otukt. Det handlar om hur horder av män försöker våldta andra män. Hur män under berusning har sex med andra män. Det handlar om hur mäktiga män våldför sig på pojkar. Det handlar inte om kärlek – det handlar om övergrepp och kränkningar.

Givetvis så fanns det de som frivilligt ingick i homosexuella förhållanden men det var inte legitimt då de inte var gifta. Det fanns inga homosexuella äktenskap på den tiden.

I många kulturer kunde en man dricka sig berusad och förlusta sig med en annan man för att sedan återvända hem till sin fru och sina barn. Han ansågs inte ens ha varit otrogen!

Islam och kristendomen om HBTQ

Vad säger Bibeln och Koranen om HBTQ frågor?

Eftersom ord som homosexuell, transsexuell och queer inte förekommer i de heliga skrifterna så är inte frågan så lätt att besvara som man vid en första tanke kan tro. Både Bibeln och Koranen är mycket tydliga med synen på samkönat sexuellt umgänge. Men är det samma som vi i dag menar med en homosexuell relation?

Bibeln om transsexualitet och queer

Transsexualitet och queer som förklarades tidigare är ganska vida och svårdefinierade begrepp. Varken i Bibeln eller Koranen förekommer det ord som homosexualitet, transperson eller queer.

I Bibeln talas det om eunucker. En eunuck syftar vanligtvis på en man som blivit kastrerad. Kastreringen kunde ska som straff men kunde också vara ett eget val. Som kastrerad slav kunde man nämligen få betydligt bättre arbetsuppgifter och status. Män som blivit kastrerade kunde bli betrodda att ha tillsynen i kungliga harem. Ett exempel på det är Hegaj, den eunuck som vaktade hustrurna och bihustrurna till den persiske kungen Ahasveros.

Och kungen skulle utse ämbetsmän i sitt rikes alla provinser och låta dem samla alla dessa unga vackra kvinnor till kvinnohuset i Susas borg och överlämna dem åt kungens hovman Hegaj, som har tillsynen över kvinnorna. Där kan de få skönhetsbehandling.

Bibeln, Ester 2:3

Det fanns även de eunucker som inte kastrerades rent fysiskt. Kanske detta var personer som i dag hade hade definierat sig som transpersoner eller queer?

Man kan tänka sig att bland de som frivilligt valde att bli eunucker fanns personer som kände att de inte passade in i de rådande könsrollerna.

Många personer har gjort, och gör än i dag, valet att leva i celibat. Detta val kan man göra av många olika skäl men ett av dem kan såklart vara att undvika de sexuella tankar och känslor man har.

Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull.

Bibeln, Matteus 19:12

Texten nämner att personer kan vara födda sådana att ett heterosexuellt förhållande inte är möjligt. Att gifta sig var likvärdigt med att skapa familj och få barn. En person som inte kan gifta sig kan så klart bero på rent fysiska omständigheter men också skäl som sexuell läggning eller sexuell identitet.

Koranen om transsexualitet och queer

Som tidigare har betonats så är transsexualitet och queer ganska vida begrepp som i första hand handlar om personers identitet, eller definition av sig själva.

Koranen undrar inte om du är kvinna eller man. Den frågar inte om du känner dig som någonting mittemellan eller inget av det. Den frågar inte vilken ögonfärg eller hårfärg du har. Inte heller din hudfärg eller om du kör Volvo hellre än BMW. Koranen är Guds ord till alla människor.

Det finns inte direkt många texter i Koranen som kan kopplas transsexualitet och queer. Det finns dock muslimska traditioner och hadither som till exempel förbjuder en man att klä sig som en kvinna, han får inte heller bär guld eller silke.

Visste du inte att Gud har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta är upptecknat och bevarat. Det kostar inte Gud någon möda.

Koranen, Al-Hajj 22:70

Koranen och Bibeln om homosexualitet

Här delar vi inte in homosexuella och bisexuella i två olika grupper. Vi kommer inte diskuterar personers sexuella identitet, utan vi diskuterar huvudsakligen homosexualitet som en handling och ska se vad Bibeln respektive Koranen säger om det.

Sodom och Gomorra var två bibliska städer där invånarna levde i stor synd. Några av de värsta syndarna var grupper av män som sökte upp nykomlingar och besökare till staden för att utsätta dem för förnedring, våld och våldtäkt. Alltså homosexuella gruppvåldtäkter av deras offer. Mest känd är historien om profeten Lot och hans båda gäster. Berättelsen återfinns i både Koranen och Bibeln. De båda gästerna var egentligen två av Guds änglar.

På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem reste han sig för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden och sade: ”Mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon.” De svarade: ”Nej, vi stannar på torget över natten.” Men han bad dem så enträget att de vek av och kom in i hans hus. Han ordnade en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt.

Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De ropade på Lot och sade till honom: ”Var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem.”

Bibeln, Första Moseboken 19:1-5

Männen försöker bryta sig in i huset men de båda änglarna förblindar dem. Dagen efter förstör Gud de båda städerna Sodom och Gomorra.

Samkönad sex kan alltså vara en valfri handling mellan två personer av samma kön. Men det kan även handla om fruktansvärda våldshandlingar och övergrepp som i Sodom.

Homosexualitet i Bibeln

Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du ska inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt.

Bibeln, Tredje Moseboken 18:22

Man kan verkligen undra vad för sorts människor befolkade vår planet på den tiden. Vi måste vara tacksamma över det tålamod Gud visat och tacka Honom för de profeter han sänt för att visa oss den raka vägen. I Bibeln jämförs homosexuellt umgänge med tidelag, alltså när människor har sex med djur.

Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.

Bibeln, Tredje Moseboken 20:13

Bibeln är åter mycket hård mot samkönat sex. Det ska bestraffas med döden.

I nya testamentet fördömer Paulus de homosexuella och säger att de inte ska komma till himmelen. Det enda straffet som är värre än döden:

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Bibeln, Första Korintierbrevet 6:9-11

Jesus säger att äktenskap och sex är mellan kvinna och man:

”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.”

Bibeln, Matteus 19:4-6

Bibelns stränga syn på samkönad sex till trots så har Svenska kyrkan verkligen gjort en helomvändning i frågan de senaste decennierna. De har kommit att bli någon märklig form av feministisk hbtq-rörelse. Det har gått så långt att de till och med påstår att Gud är kvinna.

Svenska kyrkans väg från kristen församling till Pride-rörelse har skett utan någon teologisk grund eller debatt. Den som inte håller med åker ut. Deras nytolkning av hbtq frågorna har mycket lågt stöd ute hos församlingarna.

Homosexualitet i Koranen

Homosexualitet fördöms i Koranen men det handlar om varningar om att det är ett dåligt beteende. Till skillnad från Bibeln som förlägger homosexualitet med dödsstraff.

”Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er
Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt!

Koranen, Al-A’raf 7:80-91

Detta är profeten Lots ord. Han uppmanar folket i Sodom att sluta med otukt. De hånade och skrattade åt honom. Nästa dag utplånade Gud städerna Sodom och Gomorra.

Håll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar! Sådant är skamlöshet och en ond väg.

Koranen, Al-Isra 17:33

Otukt är oacceptabelt sexuellt beteende, oftast med betydelsen av sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Varken en man eller kvinna får enligt Koranen och islam ha sex med någon man inte är gift med.

Eftersom man traditionellt i islam endast kan inleda ett äktenskap mellan man och kvinna, så är endast de tillåtna att ha sex.

Islam är en bred religion som omfattar världens alla länder och kulturer. Det medför att islam innehåller en bred variation av traditioner och tolkningar. Det finns också olika samlingar med hadither som påverkar olika inriktningar och idéer inom islam. 

Dock så finns det endast en Koran!

I Koranen står det inte i klartext att det är förbjudet för samkönade att gifta sig, men homosexuellt umgänge förkastas som något dåligt. Men om vi nu går tillbaka till tanken att homosexuellt umgänge kan vara två olika saker:

  1. Det som till exempel beskrivs i berättelsen om Sodom och Gomorra. Där horder av aggressiva män försöker våldta Lots båda gäster. Det handlar inte om kärlek och knappast om sex – det handlar om våld, förnedring och makt.
  2. Det andra är att det är två samkönade personer som faktiskt älskar varandra.

Om man utgår från den sistnämnda synen på homosexuellt umgänge så kan det för vissa öppna upp andra tolkningar av Koranen.

Därför finns det i dag muslimer som även är öppet homosexuella. Det finns även imamer som är homo, moskéer som välkomnar HBTQ, och även vigslar där muslimska gay-par får muslimsk vigsel.  

Sexuell synd i Bibeln och Koranen

Vad som är rätt och vad som är fel angående sexualitet är i princip de samma i Bibeln och Koranen. Men det är en horribel skillnad på straffet för sexuella synder.

Enligt Bibeln ska samkönad sex bestraffas med döden. Enligt Koranen varnas man att man är inne på fel väg.

Enligt Koranen så kan den som begått en sexuell synd ångra sig och visa bättring:

Om två begått en sådan handling, straffa dem båda. Men lämna dem i fred, om de ångrar sin handling och bättrar sig. Gud tar i Sin barmhärtighet emot den ångerfulles ånger.

Koranen, An-Nisa 4:16

Enligt Bibeln så ska den som begått en sexuell synd dö:

Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.

Bibeln, Tredje Moseboken 20:13

Men om vi lyfter ögonen från de heliga skrifterna och tittar på de religösa traditionerna inom islam och kristendom så är det en otrolig skillnad på synen på sex.

Inom islam så är sex någonting vackert och något som bejakas. Det är inte bara för att avla barn utan det är Guds gåva för att stärka relationen mellan det gifta paret. Enligt islam så ska kärlekslivet och intimiteten vara på jämlika villkor.

Inom kristendomen så har sex i princip alltid varit ett tabu. Det har inte bara funnits förbud mot utomäktenskapligt umgänge eller homosexualitet utan även restriktioner hur det äktenskapliga samlivet ska utföras. Att känna lust och uppleva njutning är traditionellt en synd inom den kristna tron.

Är en dålig tanke en synd?

Homosexualitet, och andra hbtq-orienteringar är en persons sexuella identitet. Homosexuellt umgänge är en handling.

Enligt Bibeln och kristendomen så räcker det med så lite att tänka en syndig tanke för att det ska räknas som en synd. När tanken for förbi på ett ögonblick i din hjärna så blev du en syndare. Om du som man med begär såg på en kvinna som inte var din fru, eller tänkte en homosexuell tanke om annan man, eller såg någonting du ville stjäla. Då är du redan en syndare enligt kristendomen.

Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.

Bibeln, Matteus 5:27-30

Enligt Koranen och islam så utsätts vi hela tiden för frestelser. Om vi tänker en en dålig tanke men står emot den så belönar Gud oss. När tanken for förbi på ett ögonblick i din hjärna så blev du kanske lockad av Satan, eller testad av Gud. Om du som man med begär såg på en kvinna som inte var din fru, eller tänkte en homosexuell tanke om annan man, eller såg någonting du ville stjäla men ångrade din tanke och stod emot den. Då klarade du testet!

”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”

Koranen, Az-Zumar 39:53

Vem är den som dömer?

Vi kan läsa och försöka förstå både Bibeln och den heliga Koranen. Vi kan inspireras av både präster och imamer. Studera teologi och diskutera frågor i vår lokala kyrka eller moské. YouTube, TikTok och Facebook kan också ge oss en massa källor och information så vi förstår Gud bättre.

Men,

vi blir aldrig så duktiga att vi själva ska ta över rollen att döma. 

Ingen troende muslim, troende kristen, präst eller imam har rätten att döma.

Det är Gud som dömer oss för våra gärningar.

Frågor och svar om HBTQ och religion

FRÅGA: Är islam homofobiskt?

SVAR: Inom islam (även de flesta kristna samfund) så anser en majoritet att homosexuella handlingar är fel. Det är en åsikt som får starkt stöd i både Bibeln och Koranen. Det finns inget homofobiskt med det. Som muslim är man ålagd att respektera andra människor och deras åsikter.

FRÅGA: Varför förbjuder islam homosexualitet?

SVAR: Ingenstans i Koranen säger det att det är förbjudet att vara homosexuell och känna attraktion till en person av samma kön. Det är handlingen att ha samkönat sexuellt umgänge som fördöms.

FRÅGA: Kan en muslim vara gay (homosexuell)?

SVAR: Alla som tror på Gud, och endast en Gud, och är beredd att följa Muhammeds väg kan göra shahada (den muslimska trosbekännelsen) och bli muslim. 

FRÅGA: I vissa länder är det dödsstraff på att vara homosexuell. Var i Koranen står det att homosexuella ska avrättas?

SVAR: Ingenstans!
Att diktaturer stiftar avskyvärda lagar har ingenting med islam eller Koranen att göra.

FRÅGA: Kan en muslim gå på Pride-festival?

SVAR: Personligen så ser jag inget själ till varför du inte skulle kunna det. Å andra sidan ser jag inte heller något själ till varför. Hela Pride-grejen har blivet ett löjligt spektakel som skämmer ut HBTQ personer mer än lyfter fram deras frågor. Om du känner dig road av att se barbröstade kvinnor med håriga armhålor viftandes med regnbågsflaggor, eller män utklädda till kvinnor, eller politiker som försöker sälja sig som politiskt korrekta – då kanske det är något för dig.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer