Hoppa till innehåll

Bibeln

Bibeln är egentligen en samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln består av 66 olika böcker. Dessa är fördelade under två huvuddelar: Gamla testamentet och Nya testamentet.
Gamla testamentet handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Därför är dessa böcker också judendomens heliga skrifter.
Nya testamentets innehåller skrifter om Jesus liv, berättelser om hur kyrkan började samt brev från Paulus och andra. Nya testamentet är kristendomens viktigaste skrift.
Både Gamla testamentet och Nya testamentet anses vara heliga skrifter enligt islam.