Hoppa till innehåll

Sura Al-Baqarah

Al-Baqarah (arabiska: الْبَقَرَة), ”Kvigan” eller ”Kon” på svenska, är det andra och längsta kapitlet (suran) i Koranen. Den består av 286 verser. Vers 282 är den längsta enskilda versen i Koranen.

Suran omfattar en mängd olika ämnen och innehåller flera uppmaningar för muslimer, såsom att den troende ska fasta under månaden Ramadan; förbjuda ränta eller ocker (riba); och flera andra kända verser. Suran tar upp en mängd olika ämnen och återberättar berättelser om Adam, Ibrahim (Abraham) och Mūsa (Moses). Ett huvudtema är vägledning: att uppmana hedningarna och judarna i Medina att omfamna islam och varna dem och hycklarna för det öde Gud tidigare hade drabbat de som inte lyssnade på hans kallelse.